Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022
16/04/2018 - 15:37

TĐKT - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, trong 2 ngày 14 - 15/4, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 - 2022.

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X vừa qua, công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai với nhiều giải pháp tạo chuyển biển tích cực trong nhận thức và thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên: Thông qua các phong trào, hoạt động, các cấp bộ Đoàn; các hoạt động giáo dục kỹ năng được đẩy mạnh với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả; nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao sôi động giúp thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện; các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Đồng chí Lê Quốc Phong,  Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi bế mạc Hội nghị

Trong hai ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, các đại biểu đã tích cực thảo luận và đóng góp ý kiến tại 4 tổ, về các nội dung: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp, tăng cường hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, các giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của thiếu nhi. Phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi; xây dựng và phát huy các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng 10 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là một trong những nhiệm vụ công tác lớn, quan trọng của tổ chức Đoàn. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi hiện nay cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới, cần thông tin đầy đủ và xin ý kiến rộng rãi các đồng chí cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố.

Qua Hội nghị lần này, đồng chí Bí thư thứ nhất đã nhấn mạnh và đề nghị các tỉnh, Thành Đoàn cần thực hiện: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội, phong trào thiếu nhi, kỹ năng thực hành xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu hiện nay. Các Nhà Thiếu nhi phải là địa chỉ uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ chỉ huy Đội; phải là nơi xây dựng nhiều mô hình mới, hay, hiệu quả để hỗ trợ thiếu nhi trong học tập, rèn luyện, phát triển năng khiếu, vui chơi giải trí và chuyển giao cho cơ sở; phải thật sự là mái nhà chung, là nơi thiếu nhi chia sẻ, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình...

Cũng trong dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng 10 suất học bổng và 5 Tủ sách trị giá 120 triệu đồng, cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hưng Vũ