Phát động thi đua phát triển BHXH tự nguyện tại tỉnh Yên Bái
04/12/2018 - 08:38

TĐKT - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện do BHXH tỉnh Yên Bái phát động và thu được nhiều kết quả khả quan.

Để thực hiện phong trào thi đua, nhiều công chức, viên chức (CCVC) đã chủ động nghiên cứu tài liệu “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện” để dễ dàng tư vấn cho mọi người dân, người lao động. Kết quả, toàn tỉnh đã vận động thêm được 63 người tham gia. Trong đó, BHXH huyện Văn Chấn vận động được 16 người; BHXH huyện Trấn Yên vận động được 9 người; BHXH huyện Văn Yên vận động được 6 người; Phòng Quản lý thu vận động được 12 người và Phòng Cấp sổ thẻ vận động được 6 người.

http://baobaohiemxahoi.vn/media/articles/images/photbtcu/11.2018/5a6333dc-ebb4-4e93-993e-10e45d903ee0.jpg

Cán bộ BHXH tỉnh Yên Bái tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại nhà người dân

Hiện nay, phong trào thi đua vận động người tham gia BHXH tự nguyện không chỉ lan tỏa đến từng CCVC của cơ quan BHXH mà còn lan tỏa rộng khắp đến 306 nhân viên đại lý thuộc 86 đại lý thu trên toàn tỉnh. Cùng với đó, BHXH tỉnh còn tăng cường phối hợp với Bưu điện tổ chức nhiều hội nghị khách hàng ngay tại các điểm thu; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh mở hội nghị tuyên truyền cho hội viên phụ nữ ở cơ sở. Thông qua các hội nghị này đã vận động được 320 người tham gia (trên tổng số 476 người tham dự hội nghị)…

Tuy nhiên, BHXH tỉnh vẫn xác định công tác phát triển BHXH tự nguyện trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu được giao, trong thời gian còn lại của năm, BHXH tỉnh sẽ tập trung làm tốt công tác truyền thông; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

La Giang