Những kết quả nổi bật của BHXH Việt Nam năm 2020
04/01/2021 - 14:14

TĐKT - Năm 2020, toàn ngành BHXH Việt Nam đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, qua đó đạt nhiều kết quả ấn tượng trên nhiều phương diện. Trong đó, nhiều kết quả đã tạo dấu ấn rõ nét, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần nâng cao vị thế ngành BHXH Việt Nam ở trong nước cũng như quốc tế. Dưới đây là những kết quả nổi bật của ngành BHXH Việt Nam đã đạt được trong năm 2020:

Một là, ngành BHXH Việt Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức công bố ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung do dịch bệnh COVID-19 và bão lũ liên tiếp tại miền Trung - Tây Nguyên đã tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, ngành BHXH Việt Nam đã đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, luôn đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Hai là, công tác đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng chính sách luôn được thực hiện chính xác, kịp thời, linh hoạt, thuận tiện.

Đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và luôn được ngành thực hiện chính xác, kịp thời, linh hoạt và thuận tiện.

Đặc biệt, năm 2020, trước tình hình dịch bệnh, thiên tai phức tạp, để quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách được đảm bảo tốt nhất, BHXH Việt Nam luôn trăn trở, theo sát diễn biến tình hình thực tế, kịp thời thực hiện các giải pháp linh hoạt trong giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT.

Ba là, BHXH Việt Nam công bố “Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động.

Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương, hướng tới xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách, BHXH Việt Nam luôn quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành.

Bốn là, ngành BHXH Việt Nam hoàn thành việc cung cấp các dịch vụ công mức độ 4.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực triển khai các dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Ngày 15/12/2020, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản số 3968/BHXH-CNTT triển khai bổ sung 9 DVC trực tuyến mức độ 4 dành cho tổ chức và cá nhân trên Cổng DVC của ngành. Theo đó, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp các DVC mức độ 4 cho tất các thủ tục hành chính của ngành.

Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đem lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao, được người dân và doanh nghiệp ghi nhận và ủng hộ.

Năm là, ngày 4/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

Sáu là, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, BHXH Việt Nam tổ chức thành công: Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam lần thứ V.

BHXH Việt Nam tổ chức thành công lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong phạm vi cả nước

Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Đại hội đã phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; phấn đấu xây dựng ngành ngày càng phát triển, đóng góp nhiều thành tựu cho sự nghiệp an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp đó, cũng trong năm 2020, BHXH Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam lần thứ V.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả, thành tựu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho 1.400 tập thể trong toàn ngành.

Bảy là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trình độ, kỹ năng, thay đổi tác phong phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức toàn ngành.

Với phương châm lấy người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT làm trung tâm phục vụ, BHXH Việt Nam luôn xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, đưa công nghệ thông tin vào các quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện công khai 27/27 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia. Kết quả các TTHC đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đối với người dân và doanh nghiệp.

Tám là, ngành BHXH Việt Nam chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Ngành BHXH Việt Nam; cùng cả nước hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt.

Năm 2020, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, toàn ngành BHXH Việt Nam chung tay cùng cả nước góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19, khắc phục khó khăn do bão lũ liên tiếp tại miền Trung - Tây Nguyên.

Ngoài việc nỗ lực triển khai hàng loạt giải pháp linh hoạt nhằm đảm bảo kịp thời quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành đã tự nguyện đóng góp với số tiền 2 tỷ đồng để ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch COVID-19”. 

Chín là, hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam tổ chức thành công Lễ ra quân trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2020 là năm đầu tiên Chính phủ chính thức lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân theo quy định tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Mười là, bảo hiểm xã hội Việt Nam - 25 năm xây dựng và phát triển.

Để nhìn lại các thành tựu sau 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các giải pháp triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và nhiệm vụ công tác năm 2020”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hồng Thiết