Kinh nghiệm khai thác và đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
08/11/2018 - 16:03

TĐKT - Sau hai ngày tổ chức, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khai thác và đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức đã kết thúc thành công. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Phạm Anh Tuấn chủ trì Hội thảo.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và Nghị quyết 125/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28…, nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thời gian qua cơ bản được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể ủng hộ,

http://baobaohiemxahoi.vn/media/articles/images/vanman/11.2018/360b2195-88e4-487e-9558-8599242b90c6.jpg

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp so với tiềm năng. Tính đến 30/9/2018, cả nước mới có 189.502 người tham gia, đạt 57,2% kế hoạch được giao. Nguyên nhân chủ yếu là do một số đối tượng tham gia nghỉ hưởng chế độ BHXH hoặc chuyển đối tượng theo quy định; người dân chưa hiểu đầy đủ về chính sách, thu nhập còn thấp và không ổn định, nhiều người chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già, chưa giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đại lý thu.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2018, toàn ngành cần phải phát triển 141.730 người tham gia - đây được xem là nhiệm vụ khá khó khăn đối với các địa phương.

Với kinh nghiệm của một số địa phương làm tốt (Điện Biên, Quảng Bình, Cao Bằng, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình, Phú Yên…), Phó Tổng Giám đốc tin tưởng rằng, công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ phát triển xứng đáng với tiềm năng.

Tại Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố cần tăng cường mở rộng, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý thu; tập trung đào tạo đội ngũ cộng tác viên ngoài ngành; lựa chọn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; niêm yết công khai tên, địa điểm, số điện thoại đại lý thu, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng đại lý thu cũng như đánh giá, khen thưởng kịp thời. Ngoài ra, từ nay đến trước ngày 15/1/2019, BHXH các tỉnh, thành phố phải hoàn thiện chi tiết Đề án phát triển BHXH tự nguyện để gửi về BHXH Việt Nam.

La Giang