Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 – Tầm vóc và bài học lịch sử”
09/07/2018 - 14:54

TĐKT - Sáng 9/7, tại Nghệ An, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 - Tầm vóc và bài học lịch sử” nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội thảo.

Dự hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4.

Cùng dự có các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương; đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Chủ tọa Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh; tinh thần chủ động, sáng tạo của các cơ quan trong chỉ đạo, điều hành chiến dịch; nêu bật tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, mưu trí của các lực lượng tham gia chiến dịch.

Làm rõ âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt, bản chất hiếu chiến, ngoan cố của đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn trong việc thiết lập phòng tuyến Đường 9 - Khe Sanh hòng ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đồng thời, nêu bật tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự, những nhân tố chủ yếu làm nên Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968; tìm tòi những bài học, kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Cách đây tròn 50 năm, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam; Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh đã quyết định mở Chiến dịch tiến công Đường 9 - Khe Sanh, nhằm nghi binh chiến lược, thu hút, giam chân, tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận chủ lực quân Mỹ - Ngụy.

Đòn nghi binh chiến lược Đường 9 - Khe Sanh đã giành thắng lợi to lớn, cả về chính trị và quân sự; góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, làm thay đổi cục diện chiến trường, đập tan ý chí xâm lược của Mỹ, đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam sang giai đoạn mới. Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh 1968 là kết quả của đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong suốt chiến dịch; thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hậu phương với tiền tuyến; đồng thời, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trải qua hơn 170 ngày đêm chiến đấu gian khổ, quyết liệt, ngày 15/7-1968, Chiến /dịch Đường 9 - Khe Sanh kết thúc thắng lợi; ta đã phá tan hệ thống phòng thủ chiến lược của Mỹ trên Đường 9, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), giữ vững tuyến đường chi viện Bắc - Nam; tạo điều kiện cho hướng tiến công chiến lược chủ yếu đánh vào các thành phố, thị xã trên toàn miền Nam.

Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh thể hiện ý chí quyết tâm cao của quân và dân Việt Nam trước quân đội nhà nghề của Mỹ được trang bị hiện đại. Lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân ta mở chiến dịch tiến công hiệp đồng quân binh chủng, đột phá trực tiếp vào tuyến phòng ngự mạnh của quân Mỹ, đánh bại các sư đoàn thủy quân lục chiến, kỵ binh không vận của quân đội viễn chinh Mỹ, buộc chúng phải tháo chạy khỏi Khe Sanh.

Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh Xuân - Hè 1968 mang tầm vóc và ý nghĩa chiến lược quan trọng, gây chấn động nội tình nước Mỹ và thế giới, viết nên “một câu chuyện thần kỳ”, góp phần đảo lộn thế chiến lược của địch trên chiến trường, giáng đòn nặng nề vào ý chí xâm lược của giới cầm quyền Nhà Trắng, trở thành biểu tượng sức mạnh, ý chí quyết tâm và lòng tự hào của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Năm thập niên đã trôi qua, nhưng Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh Xuân - Hè 1968 vẫn mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, tinh thần quật khởi, quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Với quan điểm khách quan, khoa học và phương pháp tiếp cận mới, Thượng tướng Lê Chiêm tin tưởng rằng Hội thảo sẽ thành công tốt đẹp. Kết quả của hội thảo góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước và quân đội trong năm 2018; nâng cao niềm vinh dự và tự hào về lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc ta, củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyệt Hà