Giao ban công tác triển khai dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
08/09/2020 - 13:45

TĐKT - Ngày 8/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Dự và chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Cùng dự, có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Hoa; Chánh Văn Phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh; đại diện Vụ Chính quyền địa phương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sau 8 năm, được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp có hiệu quả của các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương, việc triển khai Dự án 513 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã đạt được những kết quả quan trọng.

Về việc triển khai Dự án 513, Bộ Nội vụ đã giải quyết và trình cấp thẩm quyền  giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực chống lấn địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại. Các địa phương đã giải quyết được hàng nghìn khu vực chống lấn địa giới hành chính, trong đó có 225/269 khu vực cấp tỉnh, 475/493 khu vực cấp huyện và 3.686/3.787 khu vực cấp xã. Trên cơ sở đó, các địa phương đã xây dựng và hoàn thiện được 28.145 mốc địa giới hành chính, thành lập được 55.041 mảnh bản đồ địa giới hành chính các cấp ở các tỷ lệ khác nhau và lập được hồ sơ, bản đồ địa giới của 9.083/10.641 mốc địa giới hành chính, 601/707 đơn vị hành chính cấp huyện và 56/63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã giảm được 8 đơn vị hành chính, cấp huyện và 545 đơn vị hành chính cấp xã. Trên cơ sở đó, đã giảm được khoảng 428 cán bộ, công chức cấp huyện, 9.534 cán bộ, công chức cấp xã, 6.913 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và dự kiến giảm chỉ cho ngân sách Nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chỉ hoạt động trong 5 năm tới khoảng 1.431 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại trong quá trình triển khai Dự án 513 và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu của Dự án 513 trong những tháng cuối năm của năm 2020 và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới, Bộ Nội vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất đối với việc triển khai dự án các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương tổ chức giải quyết dứt điểm khu vực chống lấn địa giới hành chính giữa thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời giải quyết dứt điểm các khu vực chống lấn giới hành chính mới phát sinh trong quá trình quản lý địa giới hành chính thời gian qua. Chuẩn bị tốt công tác triển khai thực hiện Dự án.

Thứ hai, đối với việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Các địa phương tập trung hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội nhằm ổn định các đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp. Chú trọng việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức gắn với nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhân sự của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với đó, chuẩn bị tiến hành tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ở địa phương. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030.

Hồng Thiết