Đại hội Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhiệm kỳ 2023 - 2028
20/05/2023 - 21:38

BTĐKT - Ngày 19/5, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm "Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo" đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự, có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ.

Các đại biểu dự Đại hội

Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban; Phan Văn Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban nhiệm kỳ 2016 - 2023; trưởng các đoàn thể, lãnh đạo các phòng, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban.


Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2023 phát biểu tại Đại hội

Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ, hiện nay có 94 đoàn viên đang sinh hoạt ở 9 tổ công đoàn. Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có nhiều cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Nội vụ phát động; tham gia quản lý cơ quan; thực hiện công tác chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, góp phần cùng cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đoàn viên công đoàn các tổ Phòng I, Phòng II, Phòng III đã tích cực tham mưu, đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật, dự án pháp lệnh, ban hành thông tư của các Bộ có liên quan. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này đã tham mưu, xây dựng Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. Để triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, đoàn viên Công đoàn Ban đã tích cực, chủ động tham mưu, xây dựng 2 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật do Bộ Nội vụ chủ trì và tham gia phối hợp với 5 Bộ xây dựng 8 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng.

Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc cập nhật, nắm bắt, khai thác, sử dụng thông tin về kết quả thẩm định khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin qua Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử được các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khen thưởng.

Công tác hành chính, văn thư, tổ chức cán bộ, thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và một số nhiệm vụ công tác khác đã được đoàn viên công đoàn Ban thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Đặc biệt, đoàn viên công đoàn Ban đã tham gia tổ chức và phục vụ tốt Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cũng như các hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn cùng lãnh đạo Ban luôn tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm phối hợp tổ chức tốt hội nghị công chức, viên chức, người lao động của Ban, công khai các chế độ chính sách, công tác cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản công.  

Công đoàn đã phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức việc thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, thăm hỏi, động viên gia đình đoàn viên trong việc hiếu, hỷ, làm tốt hoạt động đền ơn, đáp nghĩa tại cơ quan; kết hợp với Văn phòng Ban xây dựng bếp ăn tập thể để duy trì bữa ăn trưa, hỗ trợ bổ sung trong các dịp lễ, tết, góp phần cải thiện đời sống của đoàn viên công đoàn; quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn… Tổng số tiền đoàn viên công đoàn Ban ủng hộ cho các quỹ từ thiện, xã hội từ năm 2016 đến năm 2023 là 396.372.000 đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, các tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn Ban đã được tặng nhiều hình thức khen thưởng: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho đoàn viên Đoàn Trung Dũng; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng 10 Bằng khen, Công đoàn Bộ Nội vụ tặng 30 Giấy khen và Ban Chấp hành Công đoàn Ban đã tặng 68 Giấy khen cho các tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn Ban.


Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần cùng Đảng ủy, tập thể Ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ gìn nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đồng chí đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn những người có phẩm chất, tố chất, nhiệt tình, trách nhiệm vào Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành mới cần khẩn trương họp bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi Ủy viên Ban Chấp hành. Phải xây dựng được chương trình hành động của toàn khóa và chương trình, kế hoạch của từng năm để tổ chức triển khai thực hiện, có sơ kết, tổng kết.

Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ban nghiên cứu phát động một phong trào thi đua cụ thể để động viên cán bộ, công chức, viên chức say mê lao động sáng tạo...