Đại hội Chi bộ Pháp chế - Thanh tra nhiệm kỳ 2022 – 2025
18/11/2022 - 20:48

TĐKT – Chiều 18/11, tại Hà Nội, Chi bộ Pháp chế - Thanh tra, thuộc Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội, có các đồng chí lãnh đạo Vụ Pháp chế - Thanh tra và toàn thể đảng viên của Chi bộ Vụ Pháp chế - Thanh tra.

Đồng chí  Đỗ Ngọc Toàn, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 phát biểu khai mạc Đại hội

Với  tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết; Đại hội đã thảo luận, biểu quyết những nội dung quan trọng của Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được tập trung; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai nghị quyết kịp thời; công tác xây dựng đảng và lãnh đạo công tác đoàn thể được quan tâm sát sao.

Chi bộ không có đảng viên vi phạm các quy định của Điều lệ Đảng, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và không có hành vi tiêu cực, tham nhũng. Nội bộ đoàn kết, không có hiện tượng bè phái, cục bộ, chia rẽ; trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên trong Chi bộ.

Phương thức lãnh đạo của Chi bộ sâu sát hơn, có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; có sự phối hợp tích cực của cấp ủy và lãnh đạo Vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất giữa cấp ủy và lãnh đạo Vụ. Chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc.

Quang cảnh Đại hội

Chi bộ đã đạt các chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022: 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các văn bản của Đảng cấp trên; hàng năm, Chi bộ được đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên được xếp loại, đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên được xếp loại, đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đã xây dựng Chương trình và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hằng năm; lãnh đạo Tổ Công đoàn được đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”, nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Vụ Pháp chế - Thanh tra tập trung vào các giải pháp cơ bản là: Bám sát chương trình, kế hoạch triển khai hàng năm và cả nhiệm kỳ của Đảng bộ Ban, cụ thể hóa các nhiệm vụ cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Vụ. Phân công cụ thể nhiệm vụ trong cấp ủy, đảng viên. Xây dựng kế hoạch chi tiết về nội dung sinh hoạt Chi bộ gắn với các nội dung chuyên đề về công tác chuyên môn; đảm bảo duy trì sinh hoạt Chi bộ đúng quy định. Nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới phương pháp sinh hoạt, tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ nhằm nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất đạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần thực hốt nhiệm vụ chính trị của Vụ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đảng theo nhiệm vụ được phân công; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá cao, biểu dương các nỗ lực, kết quả đã đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua.

Đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 Chi bộ đã đề ra, đồng chí nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm: Chi bộ cần tiếp tục chú trọng hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị - tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, trong Vụ để xây dựng tập thể càng vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng đội ngũ những người làm công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra ngày càng tinh thông nghiệp vụ, đủ về cả số lượng và chất lượng, am hiểu kiến thức thực tiễn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng để tham mưu xây dựng các nghị định liên quan. Nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho lãnh đạo Ban để có cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn báo cáo các cấp lãnh đạo trong quá trình hoàn thiện đề án tổ chức bộ máy trong thời gian tới…

Phó Bí thư Đảng ủy Ban đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực, có uy tín vào cấp ủy để lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội tiến hành bầu cử

Lãnh đạo Đảng ủy và các đảng viên chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Pháp chế - Thanh tra nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã tiến hành bầu cử và thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Quang Đức là Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, giữ vững đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Phương Thanh