Cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia
08/11/2018 - 15:50

TĐKT - Ngày 8/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo về cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia và khuyến nghị của các tổ chức phi chính phủ đối với dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Dự và chủ trì Hội thảo có: TS. Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế. Cùng dự có, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam ông Jun Nakagawa;  Liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN), Tổ chức Nhịp cầu sức khoẻ (HealthBridge Canada) tại Việt Nam, Liên minh chính sách đồ uống có cồn toàn cầu (GAPA).

Hội thảo cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia

Theo cam kết của Việt Nam liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia, chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 đã được lãnh đạo của 154 quốc gia thành viên (trong đó có Việt Nam) thông qua trong Kỳ họp lần thứ 70 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2015 tại NewYork, gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) với 169 chỉ tiêu, xoay quanh khía cạnh giúp phát triển con người bền vững, đó là: xã hội, môi trường và kinh tế.

Trong đó, Việt Nam đã cam kết: Mục tiêu phát triển bền vững số 3.4: Giảm 20 - 25% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh không lây nhiễm (NCDs) thông qua dự phòng và điều trị, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất đến năm 2030. Mục tiêu phát triển bền vững số 3.5: giảm 10% tỷ lệ sử dụng rượu, bia ở mức nguy hại vào năm 2030).

Trong khi hiện nay, mức độ tiêu thụ rượu, bia tại Việt Nam đang ở mức báo động với mức tiêu thụ rượu, bia bình quân đầu người (trên 15 tuổi cả hai giới) quy đổi theo cồn nguyên chất là 8,3 lít năm 2016. Đặc biệt là tỷ lệ uống rượu, bia ở mức nguy hại đang ở mức cao, cụ thể: 44,2% nam giới và 1.2% nữ giới sử dụng rượu, bia ở mức có hại (tức là trong 30 ngày qua có ít nhất 1 lần uống từ 60g cồn trở lên).

Do đó, sử dụng rượu, bia đang là trở ngại lớn trong việc đạt được 13 trong tổng số 17 mục tiêu và 52 chỉ tiêu phát triển bền vững. Sử dụng rượu, bia là trở ngại cho sự phát triển bởi chúng hủy hoại nguồn nhân lực và cản trở sự phát triển bền vững của con người, bao gồm các mục tiêu: Xóa đói; xóa nghèo; đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi; đảm bảo giáo dục có chất lượng; bình đẳng giới; đảm bảo nước sạch và nguồn cung ứng nước; tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững; giảm bất bình đẳng; đô thị và nông thôn bền vững; tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm; bảo vệ khí hậu; xã hội hòa bình; quan hệ đối tác toàn cầu.

Trong đó, việc đạt được mục tiêu 3.4 và 3.5 trên đây là hết sức khó khăn nếu không có một hành làng pháp lý đủ mạnh để can thiệp nhằm phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Do đó, việc ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia là một công cụ pháp lý mạnh mẽ nhất để thực hiện các cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững.

Hồng Thiết