Bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
10/06/2019 - 15:25

TĐKT - Sáng 8/6, tại Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội thảo thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ tới dự và phát biểu.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 280 đại biểu đến từ Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT); 27 Sở GD&ĐT trên cả nước; các chuyên gia, thành viên Ban phát triển Chương trình giáo dục phổ thông; các giảng viên, chuyên gia giáo dục tiểu học.

Hội thảo được tổ chức nhằm tập trung làm rõ những yêu cầu của công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học để giúp cán bộ quản lý và giáo viên các Sở GD&ĐT thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời, thảo luận, thống nhất về các giải pháp, cách thức thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngoài ra, Hội thảo cũng nhằm đi đến thống nhất các vấn đề bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; công tác bồi dưỡng thường xuyên tại địa phương vào các thời điểm phù hợp…

Hội thảo thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tại Hội thảo, những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên tiểu học hiện nay từ thực tiễn công tác quản lý, tổ chức dạy và học ở các địa phương được các đại biểu tập trung thảo luận.

Cùng với đó là những trao đổi về sự cần thiết phải tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, xuyên suốt trong cả thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học (chứ không phải chỉ tập huấn vào dịp hè); nhu cầu của giáo viên đặt ra đối với các chuyên gia tập huấn, bồi dưỡng (phải đặt hàng cụ thể chuyên đề, chủ đề, mô đun…); nhu cầu cung cấp tài liệu chính thống đảm bảo mỗi giáo viên đều có để sử dụng lâu dài cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Theo ông Thái Văn Tài -  Quyền Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học, trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục tiểu học là cấp học nền tảng, là tiền đề cơ sở cho các cấp học tiếp theo. Đây là một cấp học có vị trí quan trọng, là nền móng giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

Chính vì thế, bồi dưỡng năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng mang tính định hướng phát triển năng lực cho các cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học trên toàn quốc để đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ cần phải được tổ chức triển khai bài bản, hiệu quả.

Tại Hội thảo, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm đã giới thiệu bộ sách “Hướng dẫn dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới” và “Hướng dẫn tổ chức dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Hưng Vũ