Bộ Lao động và Thương binh Xã hội thi đua thực hiện tốt công tác người có công và xã hội
10/07/2019 - 15:28

TĐKT - 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục thi đua thực hiện phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. Ngay từ những ngày đầu năm, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, các đơn vị, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trong đó tập trung vào 3 đột phá (xây dựng thể chế, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động) và 2 ưu tiên (về giải quyết tồn đọng trong xác nhận, công nhận người có công với cách mạng và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em).

http://www.molisa.gov.vn/Images/editor/images/IMG_MD_QD_1286.jpg

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp thông tin chung về việc triển khai thực hiện các chính sách lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Theo số liệu tổng hợp, các trường nghề tuyển sinh khoảng 1.081 nghìn người, đạt 48% kế hoạch; trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 112 nghìn người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 969 nghìn người.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 200.000 lao động nông thôn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số... được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Giải quyết việc làm cho trên 776,9 nghìn người lao động trong 6 tháng đầu năm 2019, bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, đưa gần 67 nghìn người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực thành thị quý I/2019 ước tính là 2,95%. Dự kiến 6 tháng đầu năm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì ở mức dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 6 tháng đầu năm ước đạt 59,8%.

Đồng thời, Bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Tính đến tháng 5/2019, cả nước có 14,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và 347 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Rà soát, nắm tình hình nợ lương, nợ tiền tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Bộ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ. Năm nay, Bộ sẽ tổ chức cuộc gặp, tuyên dương thương binh nặng tiêu biểu đối với 500 thương binh nặng, mất sức lao động 81% trở lên tại Hà Nội. Tổ chức trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với hơn 400 liệt sĩ qua xem xét, rà soát hồ sơ tồn đọng thời gian qua và dự kiến tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long.

Thứ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, Doãn Mậu Diệp cho biết, phát huy kết quả đã đạt được, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020, Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2019; các chính sách thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, khuyến nông và khuyến lâm, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý…) ngay từ đầu năm.

Triển khai kế hoạch đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất kế hoạch khung Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Song song với đó, Bộ đã kịp thời chỉ đạo và kiến nghị giải quyết các vấn đề về thực hiện quyền trẻ em và các vụ việc xâm hại trẻ em; chủ động, tích cực phối hợp triển khai các biện pháp giải quyết các vấn đề về trẻ em, bạo lực với trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em. Chỉ đạo triển khai các hoạt động tổ chức Tết thiếu nhi cho trẻ em; xây dựng kế hoạch, tổ chức thăm, tặng quà và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm thu hút đông đảo trẻ em tham gia…

http://www.molisa.gov.vn/Images/editor/images/IMG_MD_1269.JPG

Quang cảnh buổi họp báo

Thời gian qua, Bộ đã triển khai các giải pháp phòng, chống tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai; trên cả nước hiện có 105 cơ sở cai nghiện công lập thực hiện việc điều trị, cai nghiện cho 38.441 người nghiện, trong đó, có 26.494 học viên cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án, 3.923 học viên cai nghiện tự nguyện tại cơ sở công lập, 4.563 người nghiện tại cơ sở xã hội (không có nơi cư trú ổn định) và 3.461 người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ngoài công lập.

Đặc biệt, năm 2019, Bộ đặt mục tiêu cả năm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, trong đó, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 đến 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 đến 24,5%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1 đến 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; chăm lo tốt hơn cuộc sống người có công và gia đình chính sách; bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em…

Để đạt mục tiêu đề ra, từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành, trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Thực hiện các giải pháp đột phá mạnh mẽ, phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp.

Thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động, chú trọng công tác hướng nghiệp, dự báo, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối cung - cầu nhân lực trong cả nước, khu vực và gắn với thị trường lao động quốc tế, khu vực ASEAN.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, quan hệ lao động, tiền lương. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 14/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác người có công với cách mạng.       

Hồng Thiết