Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang tái đắc cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025
03/09/2020 - 12:11

TĐKT - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức vào ngày 30 - 31/8 tại Hà Nội, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tái đắc cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn/portals/0/TIN-TUC/fa6e3553c0fd45748b770c2618eb33d7.png

Tại cuộc họp Giao ban công tác tháng 9, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giúp Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và là cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ; có 65 đảng viên chính thức sinh hoạt tại 8 chi bộ (gồm 7 chi bộ tại Hà Nội và 1 chi bộ tại thành phố Hồ Chí Minh).

Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Ban luôn chú trọng công tác tham mưu xây dựng thể chế, pháp luật. Đảng bộ trực thuộc đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong cả nước; tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến…

Hồng Thiết