Bệnh viện Phổi Trung ương xây dựng môi trường Bệnh viện không khói thuốc
07/08/2018 - 14:49

TĐKT - Bệnh viện Phổi Trung ương là bệnh viện đầu ngành về chuyên khoa lao và bệnh phổi, do đó sớm nhận thức và triển khai hiệu quả công tác xây dựng môi trường Bệnh viện không khói thuốc lá.

Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nguyễn Thị Phương Anh cho biết: Thực chất tư vấn, cai nghiện thuốc lá đã trở thành một trong những hoạt động thường quy đối với mỗi cán bộ, tập thể Bệnh viện từ những năm 2006. Mỗi một vị trí công việc, mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) bệnh viện đều ý thức tự giác xây dựng một môi trương bệnh viện không khói thuốc.

Tuy nhiên, công tác xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc bắt đầu đi vào bài bản từ năm 2015 đến nay, sau khi bệnh viện có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá và cai nghiện thuốc lá bao gồm: Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn bệnh viện, Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, đại diện phòng Tài chính - kế toán và đại diện các khoa phòng liên quan.

Hàng năm, phong trào thi đua “Xây dựng môi trường không khói thuốc” và  “Không hút thuốc lá trong bệnh viện” được phát động đến toàn thể đoàn viên công đoàn; đưa nội quy, quy định không hút thuốc vào đánh giá, xếp loại thi đua của cán bộ, CNVCLĐ hàng năm.

Người đứng đầu bệnh viện là Giám đốc Nguyễn Viết Nhung luôn quan tâm, sát sao đến công tác này. Ông trực tiếp tham gia biên soạn những tài liệu về chống tác hại thuốc lá, chỉ đạo thành lập phòng tư vấn và cai nghiện thuốc lá, có đầy đủ trang thiết bị cần thiết; tổ chức đào tạo được đội ngũ tư vấn viên có kiến thức và kỹ năng tư vấn cho người nghiện thuốc lá…

Đến nay, bệnh viện triển khai hơn 10 lớp tập huấn cho hơn 600 cán bộ, nhân viên về phương pháp tư vấn ngắn cai nghiện thuốc lá; triển khai khóa đào tạo tư vấn chuyên sâu về cai nghiện thuốc lá cho 32 cán bộ tư vấn; đưa nội dung tư vấn cai nghiện thuốc lá vào các bài giảng...

Đồng thời, bệnh viện tổ chức phát tờ rơi về tác hại của thuốc lá cho người bệnh; treo băng rôn, áp phích tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; treo 150 biển “Cấm hút thuốc” tại các địa điểm trong bệnh viện…

 Do đó, đến nay, hầu hết cán bộ, công nhân viên trong bệnh viện đều có ý thức, kiến thức về tác hại của thuốc lá, từ đó thường xuyên nhắc nhở người nhà người bệnh và người bệnh cũng như tư vấn ngắn cho họ về tác hại của thuốc lá.

Một kết quả đáng ghi nhận khác tại bệnh viện là sự tự giác của đội ngũ những người bảo vệ, ngoài nhiệm vụ trông coi, giữ gìn an ninh, trật tự, hướng dẫn người bệnh còn là lực lượng gương mẫu trong việc không hút thuốc; đồng thời tích cực tham gia giám sát, nhắc nhở, yêu cầu người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân không hút thuốc lá trong bệnh viện.

Theo thống kê, năm 2016, phòng tư vấn và cai nghiện thuốc lá của bệnh viện đã tư vấn cho 1895 người bệnh và người nhà người bệnh về tác hại của thuốc lá. Bệnh viện khám, tư vấn, điều trị và theo dõi cho 130 người nghiện thuốc lá có ý định bỏ thuốc, trong đó có 25 người đã bỏ thuốc lá thành công.

Thục Anh