Toàn quân thi đua cao điểm “Uống nước, nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa”
03/04/2017 - 00:00
TĐKT - Tổng cục Chính trị (TCCT) vừa có văn bản số 485/HD - CT, hướng dẫn tổ chức đợt thi đua cao điểm “Uống nước, nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Chủ đề của đợt thi đua cao điểm là “Uống nước, nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa”. Theo đó, toàn quân đẩy mạnh thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Thi đua làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, bộ, ngành, các lực lượng đẩy mạnh hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa" trên địa bàn; gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo người có công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sĩ ở địa phương. Đẩy mạnh giao lưu kết nghĩa, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; quan tâm giúp đỡ thương binh, bệnh binh nặng, gia đình liệt sĩ khó khăn, neo đơn; tu sửa, tôn tạo, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ...

Active Image

Trong đợt thi đua này, toàn quân sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, bộ, ngành đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng…

Việc tổ chức đợt thi đua cao điểm gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong toàn quân và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong toàn quốc.

Đợt thi đua được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa” của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng và thương binh, gia đình liệt sĩ...

Nguyệt Hà