Ninh Bình: Đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học
30/08/2023 - 20:22

BTĐKT – Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt" và thực hiện chủ đề năm học "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo", hoàn thành nhiệm vụ năm học.

https://cdn.nbtv.vn/upload/news/12_2022/b_16501831122022.jpg

Nhiều năm liên tục Ninh Bình đứng trong tốp 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp THPT.

Năm học vừa qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã tham mưu, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh vào nhiệm vụ của ngành, triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu qua, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học.

Công tác quản lý, quản trị nhà trường được tăng cường, đảm bảo kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong các cơ sở giáo dục, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý, điều hành và giảng dạy. Đặc biệt, năm 2023, toàn ngành đã triển khai phần mềm tuyển sinh đầu cấp học, thực hiện thanh toán thu học phí và các dịch vụ giáo dục không dùng tiền mặt ở 100% cơ sở giáo dục. Năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo được đánh giá xếp thứ nhất về mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước của tỉnh Ninh Bình.

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên, tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp quốc gia đạt kết quả tốt, hai năm liền Ninh Bình có học sinh đoạt giải nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT.

Chất lượng công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tiếp tục được duy trì và nâng cao, tỉnh Ninh Bình một trong ba tỉnh của cả nước dẫn đầu về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tỉnh tiếp tục chủ động chuẩn bị các điều kiện và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đúng kế hoạch và đảm bảo bảo chất lượng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện chủ đề năm học 2023 - 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Xây dựng mới 5 trường học đạt chuẩn quốc gia. Nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên 89,5%. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đứng trong tốp 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT có ít nhất 60% học sinh dự thi đạt giải, trong đó tỷ lệ đạt giải chính thức từ 70% trở lên. Triển khai lựa chọn sách giáo khoa và biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Ninh Bình đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12…

Bình Nguyên