Nhân rộng các tấm gương, mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
15/11/2022 - 19:53

TĐKT – Sáng 15/11, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn Giám sát, đồng chí Phạm Thị Thu Hà, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Phong trào thi đua “Quảng Ngãi vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào được các cấp, các ngành tích cực thực hiện, tạo được sự ủng hộ của toàn xã hội trong việc huy động nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo.

Các chính sách giảm nghèo được các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Người nghèo, người cận nghèo đều được thụ hưởng đúng chính sách; cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội ngày càng thuận lợi. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao: Tổ chức các hoạt động trong “Tháng cao điểm vì người nghèo”; giới thiệu địa chỉ để các tập thể và cá nhân, các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo; các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ triển khai nhiều phong trào thi đua như: “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo có địa chỉ”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”… triển khai kịp thời công tác cứu trợ, hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn…

Đoàn Giám sát chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự buổi làm việc

Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã đề ra các chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo chuẩn giai đoạn 2016 - 2020 giảm còn 5,3%, hộ cận nghèo 6,41%. Theo chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2022 -2025, tỉnh có 33.828 hộ nghèo, tỷ lệ 9,11% và 26.292 hộ cận nghèo, tỷ lệ 8,1%.

Đoàn Giám sát làm việc tại UBND xã Long Sơn, huyện Minh Long

Để động viên, khích lệ các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào thi đua, năm 2021 - 2022, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho 21 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

Khảo sát mô hình trồng sầu riêng tại xã Long Sơn

Tại buổi làm việc, các đồng chí thành viên trong Đoàn Giám sát ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, kết quả đạt được của tỉnh, trong đó có kết quả, tác dụng của việc triển khai đồng bộ, hiệu quả của phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đối với các Chương trình mục tiêu, đối với công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Khảo sát mô hình trồng kết hợp sầu riêng, bưởi da xanh, ổi ở xã Long Sơn

Đoàn đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh cũng như các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, làm chuyển biến nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hạn chế hủ tục, phát huy tinh thần làm chủ của người dân, chung tay với các ngành, các cấp, các địa phương trong công tác này.

Khảo sát mô hình trồng chè xanh bản địa ở xã Thanh An

Đoàn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp để kịp thời ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích; đồng thời, lan tỏa, nhân rộng các tấm gương, các mô hình tiêu biểu ra toàn cộng đồng, xã hội.

Chiều cùng ngày, Đoàn đã làm việc với UBND huyện Minh Long và UBND xã Long Sơn tại trụ sở nhà văn hóa xã; khảo sát mô hình trồng sầu riêng và mô hình trồng kết hợp sầu riêng, bưởi da xanh, ổi ở xã Long Sơn; khảo sát mô hình trồng chè xanh bản địa ở xã Thanh An.

Nguyệt Hà