Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước ngành Tài chính
14/01/2020 - 09:07

TĐKT - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, ngành Tài chính đã không ngừng đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức ảnh hưởng lớn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ tài chính ngân sách.

Coi thi đua là động lực

Ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra vô cùng ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và ngay lập tức lời kêu gọi của Người đã trở thành lời hiệu triệu đối với muôn triệu con tim không chỉ trong thời kỳ quan trọng của đất nước lúc bấy giờ mà cho mãi đến hôm nay và mai sau...

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, những năm qua, ngành Tài chính luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhân tố quan trọng, là nguồn động lực to lớn để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, bứt phá vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/BTC ngày 09/9/2014 về phát động phong trào thi đua trong toàn ngành và đã có nhiều văn bản để hướng dẫn triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước, cho các cá nhân có thành tích  xuất sắc - Hà Nội, ngày 10/01/2020.

Năm 2019, ngay từ ngày đầu năm, Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động “Quyết tâm cao, chỉ đạo tốt, đẩy mạnh thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019”, gồm 6 nội dung với các chỉ tiêu cụ thể. Đây là cơ sở, tiền đề và là động lực để các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính tích cực hưởng ứng, chủ động triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước toàn ngành Tài chính lần thứ V vào năm 2020.

Bộ Tài chính đã chủ động triển khai tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng TĐKT Trung ương phát động; cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua sát với hoạt động thực tế của các cơ quan, đơn vị. Ngày 25/9/2019, Bộ Tài chính đã có quyết định số 1897/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 (triển khai thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025).

Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; nâng cao ý thức văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại.

Cùng với phong trào thi đua xây dựng và thực hiện văn hoá công sở, ngành Tài chính tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua quan trọng gắn với các nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng khác như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”...

Từ các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính về xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nhiều cơ chế chính sách tài chính đã được ban hành và thực thi có hiệu quả, như: Chính sách bảo hiểm nông nghiệp, chính sách miễn thu thủy lợi phí, hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi phí; hỗ trợ vốn vay cho người nghèo; hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp đầu tư phát triển...

Các cơ chế chính sách do ngành Tài chính tham mưu đã thực sự tác động tích cực đến phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào chung tay vì người nghèo, phong trào hội nhập và phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, tạo nên những khởi sắc mới với những bước tiến vững chắc trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Đặc biệt, năm 2019, ngành Tài chính còn tích cực tham gia các cuộc thi, giải thể thao do Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức và giành được kết quả cao: Đạt giải ba tại Cuộc thi "Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"; giành 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng tại giải thể thao do Khối tổ chức.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ Tài chính phát động, năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Để kịp thời động viên, khích lệ, nhân rộng và lan toả các phong trào thi đua, Bộ Tài chính đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị chủ động, tích cực phát hiện, tôn vinh các gương điển hình tiến đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được đề nghị khen thưởng như các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; trong đấu tranh chống gian lận và trốn lậu thuế của ngành Thuế; chống buôn lậu và gian lận thương mại; vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy, hàng giả và các mặt hàng cấm của ngành Hải quan; trả lại tiền thừa cho khách hàng của ngành Kho bạc; khắc phục khó khăn, bảo quản tốt tài sản dự trữ nhà nước, xuất gạo cứu trợ lũ lụt kịp thời của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; quản lý, giám sát nâng cao tính minh bạch thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

Trong năm 2019, Bộ Tài chính đã kịp thời thực hiện khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện công tác khen thưởng và hiệp y khen thưởng đối với nhiều tập thể và cá nhân thuộc các Sở Tài chính, Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố; xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Tài chính” cho nhiều cá nhân có đóng góp cho ngành Tài chính...

Tổng hợp cả năm, Bộ Tài chính đã thực hiện thẩm định 15.489 trường hợp (4.135 tập thể và 11.354 cá nhân) đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng thành tích đã đạt được; trong đó đã có kết quả khen thưởng cho 9.745 trường hợp (3.447 tập thể và 6.298 cá nhân). Theo đó, tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp tăng hơn so với năm 2018; đối với khen thưởng cấp Nhà nước, khen thường xuyên tăng 36,78%, khen chuyên đề đột xuất tăng 12,5%; đối với khen thưởng cấp Bộ, khen thường xuyên tăng 6,83% và khen chuyên, đề đột xuất tăng 43,06%.

Những gương điển hình tiên tiến được các cơ quan, đơn vị suy tôn đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng là “những bông hoa rực rỡ” làm đẹp hơn, phong phú thêm cho “vườn hoa thành tích ngàn việc tốt” của ngành Tài chính Việt Nam...

Tạo động lực, bứt phá toàn diện trên các mặt công tác

Hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính và tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Tài chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và lựa chọn đại biểu điển hình tham dự Ðại hội thi đua yêu nước các cấp vào năm 2020. Ðây chính là bước đột phá, mốc quan trọng cho hoạt động TĐKT cũng như phong trào thi đua trong toàn ngành những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 14/6/2019. Thực hiện tốt công tác TĐKT gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao...

 “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…” - Lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu cách đây hơn 71 năm vẫn còn nguyên giá trị. Với bề dày thành tích trong suốt chặng đường hình thành và phát triển của ngành Tài chính, đặc biệt là thành tích đã đạt được trong năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao./.

TS. Bùi Tuấn Minh

Q. Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tài chính