Khối các bộ, ngành khoa học – văn hóa – xã hội đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng
12/04/2017 - 00:00
TĐKT - Chiều 10/4, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ – TB&XH) Đào Ngọc Dung, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Thứ trưởng Bộ LĐ – TB&XH, Trưởng Khối thi đua Đào Hồng Lan; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; cùng lãnh đạo đại diện cho các đơn vị thành viên trong Khối.

Active Image

Khối thi đua các bộ ngành khoa học- văn hóa- xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH – Trưởng Khối thi đua Đào Hồng Lan cho biết, trong năm 2016, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. Các đơn vị thành viên trong Khối đã chủ động tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, trong đó tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Active Image

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Công tác khen thưởng đã được các thành viên trong Khối Thi đua triển khai chặt chẽ, kịp thời; đúng quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn theo quy định; thẩm định hồ sơ công khai, chính xác; khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác. Khen thưởng quá trình cống hiến, khen trong và ngoài ngành, khen thưởng đột xuất được quan tâm, chú trọng và kịp thời với cả 2 hình thức khen thưởng cấp nhà nước, khen thưởng theo thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, thay thế, tạo khó khăn trong việc hướng dẫn các đơn vị áp dụng đúng quy định dẫn đến tình trạng tồn đọng hồ sơ, thủ tục không đảm bảo, gây khó khăn cho cán bộ chuyên trách rà soát hồ sơ trình khen theo thẩm quyền. Công tác tham mưu tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua ở một số nơi vẫn mang tính hình thức, việc tham mưu còn nặng vào công tác khen thưởng, chưa chú trọng nhiều đến công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức phong trào thi đua. Hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng không thống nhất. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của công tác trong tình hình mới. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến của các đơn vị thành viên trong Khối Thi đua vẫn chưa được thực sự quan tâm, công tác tuyên truyền về gương tiêu biểu chưa được làm thường xuyên...

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2017, Khối Thi đua đã đề xuất các nhiệm vụ cụ thể: tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo các bộ, ngành trong Khối thi đua ban hành các thông tư, quy chế, quy định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm của bộ, ngành. Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng hoạt động Khối Thi đua...

Với những kết quả đã đạt được, Bộ LĐ – TB&XH được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Các bộ, ngành: Khoa học - Công nghệ, Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Active Image

Khối thi đua các bộ, ngành khoa học- văn hóa- xã hội ký kết giao ước thi đua

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Khối thi đua các Bộ, ngành khoa học – văn hóa- xã hội đã đạt được trong năm 2016.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhất trí với các nội dung trong Báo cáo tổng kết được trình bày tại Hội nghị và cho rằng công tác thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực, là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Khối thi cần tập trung 4 nội dung sau: tăng cường kỷ cương, đề cao trách; đổi mới thi đua, sáng tạo; nêu cao vai trò gương mẫu của đảng viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cải tiến, nâng cao chất lượng thi đua, quan tâm tới người lao động trực tiếp và công tác khen thưởng đột xuất...

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo 9 bộ, ngành trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2017. Đồng thời để tiếp tục triển khai nội dung thi đua - khen thưởng của Khối năm 2017, Hội nghị đã nhất trí giới thiệu Khối trưởng là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Khối phó là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồng Thiết