Khối bộ, ngành kinh tế trung ương hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2016
23/03/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 23/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2016. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện lãnh đạo, cơ quan tham mưu làm công tác thi đua, khen thưởng các bộ, ngành thuộc Khối.

Năm qua, cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành trong Khối đã chủ động và thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực, vai trò tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng hoạt động có hiệu quả trong việc chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong các bộ, ngành.

Active Image

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế đã từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu, rộng, gắn kết nhiệm vụ chính trị, đặc thù của mỗi bộ, ngành trong Khối thi đua, đã góp phần nâng cao nhận thức và thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp trong việc tốt chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua cơ sở. Qua đó, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 của các bộ, ngành trong Khối.
Công tác khen thưởng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định; chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, chính xác; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các bộ, ngành trong Khối. Các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, các đơn vị trong Khối đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nâng cao chất lượng và đổi mới toàn diện công tác thi đua, khen thưởng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp đã được chú trọng thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi bộ, ngành trong Khối.

Sample Image

Các bộ, ngành trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2017

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và những năm tiếp theo, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế kiến nghị, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương: nghiên cứu, sửa đổi Quy chế về xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới để phù hợp với tình hình kinh tế đất nước giai đoạn hiện nay; xem xét khen thưởng quá trình cống hiến cho các cá nhân đã giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Về tiêu chuẩn xét tặng các hình thức khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân, đề nghị xem xét bỏ quy định về sáng kiến giải pháp công tác; chỉ nên quy định sáng kiến, giải pháp công tác đối với tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo đúng Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 4/10/2005 của Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ chuyên trách các bộ, ngành. Nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách về cơ sở vật chất và nguồn kinh phí cho công tác tổ chức, chỉ đạo việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; cơ chế khen thưởng cho các doanh nghiệp cổ phần và dân doanh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả các bộ, ngành trong Khối thi đua đã đạt được trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và bày tỏ sự nhất trí cao với những phương hướng công tác năm 2017 của Khối. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị trong Khối cần đề cao vai trò nêu gương, gương mẫu của người lãnh đạo đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; gắn các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua được phát động không tách rời nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, tập trung giải quyết những khâu yếu, những vấn đề yếu kém, tồn tại của từng ngành mà xã hội đang quan tâm. Đồng thời, các bộ, ngành cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng nội bộ, phát huy tinh thần tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình... Quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất, khen đối ngoại….

Tại Hội nghị, các đại biểu đã suy tôn Bộ Thông tin và Truyền thông là Khối trưởng, Bộ Tài nguyên và Môi trường là Khối phó Khối thi đua năm 2017. Nhân dịp này, đại diện các bộ, ngành thuộc Khối đã ký giao ước thi đua năm 2017.

Phương Thanh