Hiệu quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Yên Mô
11/07/2018 - 16:45

TĐKT- Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Mô (Ninh Bình); từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Thực hiện nghiêm túc

Sau khi được học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 05, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch học tập, làm theo các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các tổ chức cơ sở Đảng và đơn vị đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, làm theo. Từ đó, cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu rèn đức, luyện tài, nâng cao hiệu quả công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Nội dung của Chỉ thị 05 được lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể

Công tác tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, trên đài truyền thanh các cấp, trên bản tin, trang tin điện tử của huyện.

Bà Đinh Thị Thúy Ngần, Bí thư Huyện ủy Yên Mô cho biết: Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng. Đây cũng là cơ sở để bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

Các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Hiện huyện có 100% đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng, bổ sung quy định chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị số 05 và in trên panô, treo trang trọng ở trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa xã, thôn xóm.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã chỉ đạo lựa chọn một số khâu đột phát để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến thực sự trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu: Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để phát hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; UBND huyện thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, nhanh, gọn các giao dịch của nhân dân, doanh nghiệp... góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần được các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện và đi vào nền nếp. Tại buổi sinh hoạt, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn kể những câu chuyện về Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng.

Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt này, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai nhanh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần, trong tháng. Một số đơn vị đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nền nếp, tác phong, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

Đặc biệt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện tuyên dương các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa nơi công sở.

Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp xã hội với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động, sản xuất; góp công, góp của, hiến đất trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao như mô hình 4 vụ/năm ở xã Yên Thái; mô hình chạch sụn, phát triển vùng rau cần, rau rút an toàn ở xã Yên Hòa; mô hình trồng chuối kết hợp nuôi cá ở xã Yên Đồng, Yên Thái, Yên Từ, Yên Hòa; mô hình sản xuất nấm ở xã Yên Phong, xã Khánh Dương; mô hình HTX làm dịch vụ liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân của một số HTX nông nghiệp như HTX Liên Dương, xã Khánh Dương...

Mô hình trồng chuối kết hợp nuôi thả cả ở Yên Đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao

Nói về định hướng trong thực hiện, triển khai Chỉ thị 05 thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Yên Mô Đinh Thị Thúy Ngần cho biết: Huyện ủy sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, nhất là tập trung thực hiện tốt các chương trình đột phá, công trình trọng điểm.

Cùng với đó, huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn lệch lạc, bệnh thành tích; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tùng Chi