Giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tại tỉnh Trà Vinh
14/09/2023 - 20:25

BTĐKT - Từ ngày 12/9 - 13/9, đoàn giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn đã làm việc với UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh về giám sát việc thực hiện phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tiếp và làm việc với đoàn tại UBND tỉnh, có các đồng chí: Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Bùi Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh như: Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh.

Đồng chí Hà Chí Trung, Trưởng ban Ban TĐKT tỉnh, báo cáo với đoàn giám sát

Báo cáo với Đoàn giám sát, đồng chí Hà Chí Trung, Trưởng ban Ban TĐKT tỉnh cho biết, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện phong trào đồng bộ, hiệu quả, với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn, phát huy được sự sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, huy động được các nguồn lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc, tham gia phong trào thi đua và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm đáng kể trong những năm qua. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh chỉ còn 1,88% hộ nghèo, giảm 1,68% so với năm trước. Dự kiến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,38%, tương đương 3.970 hộ.

Bên cạnh việc kêu gọi, huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ nghèo đa chiều tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, về nhà ở, về nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Các chính sách được ban hành đồng bộ, kịp thời, có tính thực tiễn cao đã tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện tốt các nguồn lực tại chỗ, phân bổ nguồn kinh phí hợp lý hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo. Tiêu biểu như phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công trình "xây dựng nhà ở cho đoàn viên, thanh niên và người dân có hoàn cảnh khó khăn”; Hội Cựu chiến binh tỉnh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững.

Để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và các chương trình mục tiêu giảm nghèo. Từ năm 2021 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 165 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, căn cứ thành tích đạt được trong phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền quy định.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát trao đổi tại buổi làm việc tại UBND tỉnh Trà Vinh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo của tỉnh, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” ở Trà Vinh. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh tiếp tục quán triệt tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thì đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” cũng như Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Để các phong trào thi đua đi vào thực chất hơn nữa, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc vươn lên thoát nghèo. Cần nâng cao chất lượng khen thưởng kịp thời đến người lao độngtrực tiếp. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác thẩm định hồ sơ, đơn giản hóa quy trình thủ tục thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của đồng chí Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn giám sát để tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đạt kết quả tốt hơn, phân tích những kết quả, những bài học kinh nghiệm có được, đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh, nhấn mạnh: Phong trào thi đua và công tác giảm nghèo ở Trà Vinh đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ. Việc thực hiện tốt các chính sách đã góp phần giúp cho người nghèo trên địa bản tỉnh có điều kiện tiếp nhận các dịch vụ xã hội, nâng cao nhận thức, tiếp thu khoa học, kỹ thuật áp dụng vào lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chia sẻ một số khó khăn và kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.

Đoàn giám sát đi thực tế mô hình vay vốn chăn nuôi bò sinh sản xóa nghèo của gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú

Trước đó, Đoàn giám sát đi thực tế mô hình sản xuất, làm ăn có hiệu quả đã được triển khai và nhân rộng như gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, ấp Vàm Ray, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú với mô hình vay vốn chăn nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo… ổn định cuộc sống. Gia đình bà Nguyễn Thị Khấm, ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, có 2 nhân khẩu, hưởng trợ cấp xã hội 720.000đồng/tháng. Gia đình bà không có đất canh tác, chỉ có một nền nhà đang ở. Năm 2018, bà được Nhà nước hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Trước đây gia đình bà là hộ nghèo, đến cuối năm 2022 sau khi rà soát thì bà chuyển qua hộ cận nghèo nhưng bà xét thấy hiện nay con trai bà đã lớn, đủ khả năng lao động, kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình nên xin rút ra khỏi hộ nghèo và thoát nghèo.

Xuân Phúc