Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổng kết giao ước thi đua năm 2022
18/04/2023 - 16:12

BTĐKT - Ngày 18/4, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022.

IMG_4631.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tọa hội nghị, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Cụm trưởng Cụm thi đua; Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Cụm phó thứ nhất Cụm thi đua; Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Cụm phó thứ hai Cụm thi đua.

Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Phòng III và Phòng Tổ chức Cán bộ, thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban, Phòng Thi đua - Khen thưởng và chuyên viên các tỉnh trong Cụm thi đua.

IMG_4618.jpg

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Năm qua, Đồng Tháp đã cùng với các tỉnh trong cụm tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cụm thi đua.

Trong năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các tỉnh trong Cụm thi đua đã thể hiện sự quyết liệt ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch.

Phong trào thi đua yêu nước của các tỉnh trong Cụm thi đua được triển khai với nội dung, tiêu chí cụ thể, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được kịp thời hoàn thiện; bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn...

Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; khen chuyên đề được chú trọng, công tác khen thưởng đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Công tác thi đua luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các tỉnh; công tác xét khen thưởng đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được thể hiện rõ nét hơn, quyết liệt hơn.

Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) nhiều tỉnh trong cụm vươn lên sau đại dịch COVID-19, trong đó, các tỉnh có mức tăng trưởng cao: Trà Vinh tăng 3,45%, đạt 261,36% kế hoạch; Vĩnh Long tăng 11,28% đạt 188% kế hoạch; Hậu Giang tăng 13,94% đạt 174,25% kế hoạch; An Giang tăng 6,87%, đạt 132,12% kế hoạch; Long An tăng 8,46%, đạt 130,15% kế hoạch; Kiên Giang tăng 7,7%, đạt 127,91% kế hoạch; Đồng Tháp tăng 8,62%, đạt 123,14% kế hoạch. Các tỉnh còn lại tăng trưởng trung bình từ 6,5% - 9,6%, đạt trung bình từ 91,63% - 118,62% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách của Cụm thi đua được 97.725,24/83.703 tỷ đồng; đạt 116,75% so kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21.547/19.475 triệu USD, đạt 110,63% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh trong Cụm thi đua đạt 349.985 tỷ đồng, đạt 105,85% kế hoạch. Năm 2022 toàn Cụm thi đua có 196 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 109% chỉ tiêu kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo các tỉnh đều giảm đạt kế hoạch.