Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng: Phát huy tinh thần yêu nước, đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện
29/03/2023 - 19:50

BTĐKT - Sáng 29/3, tại tỉnh Bắc Ninh, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh.

Cùng dự, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí là đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong cụm thi đua: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên; Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2022, các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Đặc biệt, kinh tế - xã hội của các tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tập trung các mũi đột phá với tầm nhìn chiến lược theo hướng phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong cụm thi đua đạt trung bình chung của cụm là 9,73%, cao hơn trung bình chung của cả nước (8,02%), trong đó, cao nhất là tỉnh Hưng Yên tăng 13,41%. Tổng ngân sách thu được của các tỉnh trong cụm là 268.328 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu của cụm đạt 85,418 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh trong cụm đạt 413.612 tỷ đồng. Tính hết năm 2022, toàn cụm đã có 1334 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 461 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 84 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỷ lệ giảm nghèo của các tỉnh đã có nhiều chuyển biến, cụ thể: Quảng Ninh còn 0,067%; Bắc Ninh còn 0,94%; Vĩnh Phúc còn 1,08%; Nam Định còn 1,69%; Hải Dương còn 1,75%; Hưng Yên tỷ lệ giảm còn 1,94%; Thái Bình giảm còn 2,4%; Ninh Bình còn 2,45%; Hà Nam còn 3,15%.

Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên tham luận tại hội nghị

Các tỉnh đã hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác khen thưởng đã được các tỉnh quan tâm, chỉ đạo, thực hiện kịp thời, có cơ chế khen thưởng hợp lý, chất lượng khen thưởng được nâng lên, tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác ngày càng tăng đã động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động, học tập, cống hiến.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị các tỉnh trong cụm tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung:

Trước hết là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó khăn càng phải thi đua”, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết thi hành; có nhiều hình thức truyền thông đa dạng, phù hợp để tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tập trung giải quyết. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phổ biến, chia sẻ các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến giữa các tỉnh trong cụm thi đua để nhân rộng, phát huy tác dụng của các phong trào thi đua.      

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, tham gia ý kiến hoàn thiện các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và xây dựng, ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý thực hiện đồng bộ, phù hợp với thực tiễn...

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và bình xét khen thưởng năm 2022, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Thái Bình và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát động phong trào thi đua năm 2023

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chứng kiến đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong cụm ký kết giao ước thi đua năm 2023

Hội nghị đã giới thiệu và suy tôn tỉnh Thái Bình là Cụm trưởng, tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Nam là Cụm phó cụm thi đua năm 2023; tổ chức phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2022

Tại hội nghị, 12 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2022 đã được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nêu rõ: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội; kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn gây ra nhiều tác động tiêu cực.

 Vì vậy, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu  phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo, đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng cần quyết tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đảm bảo tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

 

Nguyệt Hà