Bộ Tổng Tham mưu: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng
25/11/2014 - 00:00

TĐKT - Đại hội Thi đua Quyết thắng Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng giai đoạn 2009-2014 tiến hành vào ngày 24 và 25/11/2014 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp.  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên,  chiến sỹ trong cơ quan tiếp tục đề cao ý thức trách nhiệm, vượt qua khó khăn,  thử thách, với phương  châm “Quyết tâm, đoàn kết, chất lượng và hiệu quả”,  đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng thành hành động cách mạng tự giác, sâu rộng ở khắp các cơ quan,  đơn vị; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực công tác,  huy động mọi tiềm năng, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra.

Về dự đại hội có 300 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đại biểu các đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chiến sĩ thi đua toàn quân, toàn quốc, chiến sĩ thi đua cơ sở tiêu biểu xuất sắc toàn cơ quan 5 năm qua.

5 năm qua, cùng với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tổng Tham mưu đã liên tục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo ra động lực to lớn, thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự,  quốc phòng được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ Tổng Tham mưu cho biết: Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, cụ thể hoá phong trào bằng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hoạt động, chủ động đổi mới nội dung, hình thức thi đua, kết hợp giữa thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, gắn với các cuộc vận động lớn, đạt hiệu quả thiết thực. Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp được kiện toàn, kịp thời xây dựng, bổ sung quy chế, làm tốt chức năng tư vấn về công tác thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã bám sát thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị,  xác định đúng chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, làm chuyển biến dứt điểm khâu yếu, mặt yếu,  những vấn đề còn hạn chế, khắc phục tình trạng dàn trải, hình thức. Qua thi đua đã xuất hiện nhiều nội dung mới, cách làm hay, tiêu biểu như các phong trào “Xây dựng cơ quan vững về chuyên môn,  giỏi về nghiệp vụ”, “Đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác, thực hiện nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả,  hướng dẫn sâu, kiểm tra sát”, Nghiên cứu khoa học,  phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… ở khối cơ quan tham mưu chiến lược; phong trào “Miệng nói lời  hay, tay làm việc tốt”, “Cơ quan đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật”, “Huấn luyện giỏi,  đoàn kết tốt,  kỷ luật nghiêm”...  ở khối các đơn vị sẵn sàng chiến đấu; phong trào “Trống năng rèn,  kèn năng thổi” của Đoàn Nghi lễ Quân đội; phong trào “Học tốt, dạy tốt, phục vụ tốt, nghiên cứu khoa học tốt”,  “Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn của các nhà trường”; phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm” ở khối các ban quản lý dự án và các doanh nghiệp... Tích cực hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Tổng Tham mưu đã tập trung ủng hộ, tôn tạo các di tích, cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà tình nghĩa tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên trị giá 5,4 tỷ đồng; phụng dưỡng 36 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao tặng 208 nhà tình nghĩa, 22 nhà đồng đội; đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa gần 10 tỷ đồng. Các phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”… đã tạo động lực thúc đẩy toàn cơ quan nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năng nhằm cải thiện đời sống, điều kiện làm việc và sức khỏe bộ đội.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tổng Tham mưu đã gắn kết quả thi đua hoàn thành nhiệm vụ với việc bình xét khen thưởng của các tập thể, cá nhân và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc khen thưởng thường xuyên, đột xuất,  khen thưởng niên hạn, khen thưởng  ngành,  khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Bộ Tổng Tham mưu đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng thời gian qua. Để phong trào đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Bộ Tổng Tham mưu phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị; tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác thi đua – khen thưởng; đề ra những chủ trương, giải pháp quyết liệt, gắn phong trào thi đua Quyết thắng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thường xuyên đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, chú trọng công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, hướng về cơ sở.

Phương Thanh