Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I – 2017
11/04/2017 - 00:00
TĐKT- Chiều 10/4, Bộ Tài chính tổ chức họp báo về tình hình thực hiện chương trình công tác quý I/2017, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Trần Quân chủ trì họp báo. Cùng dự có đại diện các đơn vị Tổng cục, một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính và đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trong quý I/2017, Bộ Tài chính đã hoàn thành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6/7 đề án, đạt 85,7% kế hoạch được giao. Riêng trong 3/2017, Bộ Tài chính đã ban hành 7 Thông tư theo thẩm quyền, lũy kế từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 26 Thông tư theo thẩm quyền.

Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN), tổng thu cân đối NSNN lũy kế 3 tháng đạt 280,9 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2% dự toán năm, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2016. Chi ngân sách nhà nước quý I ước đạt 284,96 nghìn tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2017 tính đến ngày 31/3/2017, đã phát hành được 56.497 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 30,8% kế hoạch năm 2017.

Trong công tác quản lý, điều hành NSNN, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ nhà nước và Tài chính từ trung ương đến địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Active Image

Lãnh đạo Văn phòng Bộ chủ trì buổi họp 

Về công tác kiểm soát chi, trong 3 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 183,6 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 40,4 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển, qua đó đã phát hiện khoảng 2.400 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 13 tỷ đồng.

Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tính đến giữa tháng 3, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, bắt giữ 2.599 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 66 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 32,4 tỷ đồng; khởi tố 06 vụ; chuyển cơ quan khác khởi tố 13 vụ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tài chính theo Nghị quyết 19-2017/NQ - CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Trong quý I/2017, Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất cấp 47,5 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, xuất 5.000 tấn gạo dự trữ Quốc gia viện trợ cho nước Cộng hòa Cu ba. Bên cạnh đó đã ban hành quyết định xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2016 - 2017. Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp tình hình xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

Hồng Thiết