Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
29/04/2023 - 14:22

BTĐKT - Ngày 28/4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương (bao gồm 14 cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Báo Nhân Dân; Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Tạp chí Cộng sản).

Chủ trì Hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Khối phó. Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban và công chức Phòng II.

Cùng dự Hội nghị có: Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên, đại diện lãnh đạo vụ (ban, phòng) và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 14 cơ quan thành viên Khối thi đua.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương

Năm 2022, nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tạo nên sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước.

Theo báo cáo do đại diện Ban Dân vận Trung ương (đơn vị Khối trưởng) trình bày tại Hội nghị, trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Chất lượng công tác khen thưởng được nâng lên, đảm bảo công khai, minh bạch, thực chất, có nhiều đổi mới, phát huy tác dụng khuyến khích, nêu gương. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả tích cực.

Công tác thi đua, khen thưởng luôn được các cơ quan, đơn vị trong Khối quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng quy định, thực chất, khen đúng người, đúng đối tượng có thành tích tiêu biểu nên đã tác động tích cực trong các cơ quan, đơn vị, đã tạo động lực, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nội bộ các cơ quan, đơn vị trong Khối đoàn kết, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, dân chủ trong công tác. Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động có chất lượng, hiệu quả.

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị

Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất để phát động phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các hoạt động chung của Khối đã tạo điều kiện để công tác thi đua trong Khối đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, cũng như tham gia các hoạt động chung của Khối, tiêu biểu là hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì tổ chức, có 13/14 đơn vị tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai một số hoạt động của Khối chưa đảm bảo nội dung và thời gian theo Kế hoạch. Báo cáo của một số đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng chưa đánh giá cụ thể những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân đạt được trong việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa nhiều.

Đại diện các đơn vị Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2023 ra mắt tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các mặt còn hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng, đề ra các giải pháp khắc phục; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và đăng ký giao ước thi đua trong năm 2023.

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, vai trò công tác thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Khối thi đua đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục gắn công tác thi đua, khen thưởng của toàn Khối với việc động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hướng các hoạt động, phong trào thi đua của Khối vào mục tiêu tập trung toàn lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong năm bản lề 2023. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện công khai, chính xác các quy định về thi đua, khen thưởng trong bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, dân chủ, kịp thời. Đồng thời, tăng cường tổ chức các hoạt động chung nhằm gắn kết các đơn vị trong Khối…

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bình xét thi đua, trình Chính phủ xem xét tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị và tặng Bằng khen cho 5 đơn vị; bầu Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Khối trưởng; Ban Tổ chức Trung ương làm Khối phó Thường trực; Ban Nội chính Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm Khối phó Khối thi đua năm 2023.

Hưng Vũ