Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
10/04/2023 - 10:21

BTĐKT - Sáng 7/4, tại tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Dự án "Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối” thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự lễ phát động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương gặp gỡ, động viên cán bộ, công nhân viên thực hiện Dự án

Tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã kêu gọi đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phong trào được thực hiện từ nay đến năm 2030 với chủ đề “Thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2030), kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2029).”

Về mục tiêu của phong trào, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng, đất nước đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là những tác động nặng nề, sâu rộng của dịch bệnh Covid-19. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động và các cấp công đoàn dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ tiếp tục thi đua vượt mọi khó khăn, ra sức cống hiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với bè bạn năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang kêu gọi đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tích cực hưởng ứng thông qua các hoạt động thi đua như phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các công trình, dự án; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, chất lượng tham mưu cơ chế, chính sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động.

Đề nghị các cấp công đoàn tập trung triển khai với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng, lĩnh vực công tác, gắn với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các địa phương, ngành, đơn vị; xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể để phấn đấu.

Trong quá trình triển khai, cần kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đặc biệt cần quan tâm động viên, khen thưởng đối với cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia trên các công trình, dự án.

Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Dự án "Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối” thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Các cụm, khối thi đua thuộc Tổng Liên đoàn đưa việc hưởng ứng, thực hiện phong trào vào nội dung giao ước thi đua, đôn đốc các đơn vị thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động thi đua cụm, khối hàng năm.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản, khai thác các công trình kết cấu hạ tầng đảm bảo đồng bộ, an toàn, hiệu quả; thực hành tiết kiệm trong tổ chức các sự kiện, lễ kỷ niệm, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước và kinh phí công đoàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn.

Trong khuôn khổ lễ phát động, hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Dự án "Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối” thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Dịp này, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc hoàn thành đóng điện cụm các dự án lưới điện giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện Vân Phong; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trên công trình xây dựng Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối; UBND tỉnh Khánh Hoà tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích đóng góp trong công tác xây dựng Dự án Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen cho 54 tập thể, 23 cá nhân.

Mai Thảo