Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
03/03/2020 - 15:22

TĐKT - Chiều ngày 2/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội nghị tăng cường triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục phát huy những kết quả bước đầu đã đạt được, đẩy mạnh triển khai các giải pháp, nhiệm vụ theo chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 3/1/2020, Thông báo 35/TB-NHNN ngày 7/02/2020, Công văn số 541/NHNN-TD ngày 4/2/2020 và Công văn 1117/NHNN-TD ngày 24/2/2020 trên tinh thần tháo gỡ, chia sẻ khó khăn với khách hàng bị thiệt hại.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh toàn hệ thống cần phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt, nhanh chóng khắc phục khó khăn, tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô... Các TCTD cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng khả năng vay vốn cho khách hàng, tạo điều kiện cho vay thanh toán thuận tiện, phát triển các dịch vụ thanh toán trực tuyến…

Phó Thống đốc đề nghị các TCTD phải có phương án nghiên cứu phân định loại nợ, xác định nợ, đánh giá nguy cơ nợ xấu tiềm ẩn, hoãn, giãn, tái cơ cấu thời hạn trả nợ, hỗ trợ doanh nghiệp ở tình thế khó khăn. TCTD chủ động, trích lập lãi dự thu phải làm theo đúng quy định, chủ động giảm bớt chi phí đặc biệt là chi phí quản lý hành chính. Riêng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội phải xây dựng kịch bản chương trình hành động nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gặp khó khăn và các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng dịch Covid-19...

Phó Thống đốc cho biết, NHNN đang phối hợp với bộ, ngành liên quan tích cực, khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý nhằm tạo điều kiện cho cả TCTD và các doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh gây ra; trong đó NHNN đang tiến hành các thủ tục để ban hành gấp Thông tư hướng dẫn các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hồng Thiết