Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ phát triển
25/11/2016 - 00:00

TĐKT - Sáng 25/11, tại Hà Nội, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) phối hợp với Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Hawasme), Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam”.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã khẳng định: các doanh nghiệp do nữ làm chủ đã đóng góp tích cực cho ngân sách, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Active Image

Hội thảo “Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam”

Hiện tại, doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ đang chiếm ¼ số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, nhưng đang gặp phải nhiều khó khăn: thiếu các kỹ năng, thông tin thị trường, khả năng tiếp cận nguồn tài chính; khó tiếp cận các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước; khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc gia đình và công việc điều hành doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhu cầu được hỗ trợ của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chia sẻ những bài học thành công từ các tổ chức trong nước và quốc tế, các sáng kiến hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này.

Đặc biệt, các đại biểu đến từ doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã đưa ra đề xuất, khuyến nghị với Chính phủ và các cơ quan có liên quan các giải pháp hỗ trợ thiết thực, cần thiết và hiệu quả nhằm thúc đẩy việc phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Từ đó, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời, 4 nhóm giải pháp được cộng đồng doanh nghiệp nữ đề xuất là giải pháp về chính sách; hỗ trợ xúc tiến thương mại; tiếp cận tài chính; xây dựng năng lực.

Bà Ngô Hồng Điệp, chuyên gia về giới của MBI khẳng định: tháo gỡ những rào cản về giới cho doanh nhân nữ không chỉ phù hợp với mục tiêu về bình đẳng giới và thông lệ quốc tế mà còn giúp nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện mục tiêu trong phát triển chiến lược bền vững quốc gia là đến năm 2020 sẽ có 35% doanh nghiệp do nữ làm chủ, đóng góp cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch VWEC  cho rằng, thời gian tới, Chính phủ cần có chính sách và chương trình hỗ trợ hiệu quả nhằm thu hút sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế; đồng thời tạo điều kiện và chuyển giao các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến cho doanh nhân nữ.

Thục Anh