Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Thực phẩm chức năng nhiệm kỳ III
26/11/2017 - 15:44

TĐKT - Sáng 25/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Thực phẩm chức năng (TPCN) Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2017 - 2022) và kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội.

Sau 10 năm hoạt động, Hiệp hội TPCN Việt Nam đã giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của ngành TPCN Việt Nam, trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng; giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý; giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, cơ quan quản lý.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

PGS, TS. Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội cho biết: sau 10 năm, Hiệp hội đã không ngừng đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, phát triển tổ chức, vận động được hầu hết các cơ sở, công ty, các tổ chức có liên quan đến TPCN gia nhập Hiệp hội; thiết lập được mối quan hệ cần (hai bên đều cần nhau) và hỗ (hai bên hỗ trợ cho nhau) để phát triển giữa Hiệp hội và hội viên.

Lấy công tác tuyên truyền, giáo dục đi trước một bước trong các hoạt động, Hiệp hội đã góp phần nâng cao nhận thức của các nhóm đối tượng, nhất là nhóm đối tượng quản lý và người tiêu dùng để họ có sự hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về TPCN và làm cho toàn xã hội "Hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng" về TPCN.

Cơ quan thường trực của Hiệp hội đã làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo các hội viên, tạo được sự tin cậy, ủng hộ của các hội viên và của toàn xã hội. Đào tạo, bồi dưỡng được các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực TPCN và những lĩnh vực liên quan: hoạt chất tự nhiên, y học cổ truyền, luật pháp, sản xuất - kinh doanh, giáo dục, truyền thông... Xây dựng ngành TPCN vừa mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại với các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Đại hội cũng chỉ ra những thách thức lớn của ngành TPCN hiện nay, đó là nhận thức về TPCN, về luật pháp liên quan đến quản lý TPCN của thế giới và các luật pháp có liên quan ở Việt Nam chưa đầy đủ. Điều này tồn tại không chỉ ở nhóm hoạt động trong ngành TPCN, người tiêu dùng mà cả ở những cấp quản lý. Đồng thời, Đại hội vạch ra giải pháp cho vấn đề này, trong đó lấy tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm.

Đại hội cũng đưa ra chiến lược phát triển của ngành TPCN Việt Nam giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn 2030. Trong đó, mục tiêu hướng tới là 90% dân số Việt Nam hiểu đúng - làm đúng - dùng đúng TPCN và 70% dân số sử dụng loại thực phẩm đặc biệt này. Cùng với đó, đưa ngành TPCN Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để đạt được mục tiêu trên, Hiệp hội đã vạch ra 7 chiến lược trọng tâm: đẩy mạnh truyền thông giáo dục cho cộng đồng về TPCN; đẩy mạnh nghiên cứu về khoa học công nghệ, chuyển giao các ứng dụng công nghệ cao cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực TPCN; sản xuất TPCN theo tiêu chuẩn của thế giới, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, độ an toàn, hiệu quả cho các sản phẩm TPCN trước khi được đưa ra thị trường; nuôi trồng các loại dược thảo cung cấp cho ngành TPCN theo tiêu chuẩn GACP; kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài trong việc nghiên cứu, phát triển TPCN; tổ chức thực hiện giám sát để ngành TPCN ngày càng đi vào ổn định, bền vững.

Đại hội nhất trí bầu PGS, TS. Trần Đáng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hiệp hội trong nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

Phương Thanh