7 tháng đầu năm 2017 ngành Hải quan thu ngân sách Nhà nước ước đạt 165.081 tỷ đồng
03/08/2017 - 14:07

TĐKT - Theo thông tin từ Tổng Cục Hải quan, trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 7 và ước kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 7/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 7/2017 sẽ đạt 22.000 tỷ đồng, ước thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 7 tháng đầu năm 2017 ngành Hải quan đạt 165.081 tỷ đồng, tăng  8,94% so với cùng kỳ năm 2016 (151.528 tỷ đồng).

Điển hình, số thu NSNN tính từ ngày 1/7 đến ngày 24/7/2017 của ngành do Kho bạc nhà nước cung cấp đạt 16.447 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 24/7/2017 là 159.538 tỷ đồng, đạt 56% dự toán.

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện thu NSNN năm 2016. Trong đó: thuế xuất khẩu 6.000 tỷ đồng; thuế nhập khẩu 72.600 tỷ đồng;  thuế tiêu thụ đặc biệt 22.500 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường 600 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng 183.300 tỷ đồng.

Thông tin thêm về tình hình xuất, nhập khẩu cả nước, Tổng cục Hải quan cho biết: trong tháng 7/2017, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 35,3 tỷ USD, giảm hơn 1,6% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 1,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 17,8 tỷ USD, giảm 1,6%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 7 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 233,52 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 115,22 tỷ USD, tăng 18,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 118,3 tỷ USD, tăng 17,7%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2017 ước tính thâm hụt 300 triệu USD. Qua đó, nâng mức nhập siêu của Việt Nam đến hết tháng 7/2017 lên gần 3,08 tỷ USD, bằng 2,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

La Giang