Ngành tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô nhiều sáng tạo, đổi mới
05/01/2019 - 17:30

TĐKT – Sáng 5/1, Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tới dự, có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy

Năm 2018, ngành tổ chức xây dựng Đảng TP Hà Nội đã tập trung thực hiện khối lượng công việc lớn, có nhiều nội dung mới, yêu cầu và tính chất nhiệm vụ phức tạp, liên quan tác động đến nhiều cơ quan, đơn vị và tác động đến kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố.

Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và quyết tâm, nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm với chất lượng tốt, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng Hà Nội tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong ngành gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao. Triển khai nhiệm vụ công tác năm gắn với phát động, đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm; đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Trong năm, đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế và các tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng của ngành; đổi mới phương pháp khung tiêu chí đánh giá mang tính định lượng cao.

Ngành đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo hướng đổi mới, được cho là khâu khó trong công tác tổ chức cán bộ: Công tác đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện thí điểm nhất thể hoá mô hình tổ chức và chức danh cán bộ có nhiệm vụ tương đồng; đổi mới phương thức tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị... bước đầu đạt được những kết quả tốt, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong thời gian tới.

Ngành cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết công tác; xây dựng phần mềm quản lý văn bản và ứng dụng để điều hành hoạt động, giải quyết công tác thông qua hệ thống công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua của thành phố cho các tập thể tiêu biểu

Ban Tổ chức Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết nhiệm vụ đề ra với tinh thần thẳng thắn, quyết liệt vì nhiệm vụ chung.

Lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, phân bố hợp lý chương trình công tác hàng tháng, quý và phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Duy trì việc đánh giá kết quả công tác hằng tuần, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những nhiệm vụ phát sinh với tinh thần chủ động, quyết tâm cao. Phát huy tính thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Ghi nhận những nỗ lực của các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác năm 2018, tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hạnh; kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 31 cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng; Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; UBND TP Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 6 tập thể, tặng bằng khen lao động xuất sắc cho 8 tập thể, cá nhân.

Mai Thảo