Đường sắt Việt Nam thi đua “Đổi mới – phát triển và vững bước hội nhập”
30/01/2018 - 15:31

TĐKT – Sau nhiều năm “tụt hậu” so với các phương thức vận tải khác, năm 2017, Đường sắt Việt Nam đã thoát đáy và khởi sắc, trên đà tăng trưởng trở lại. Đạt được những thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đoàn Duy Hoạch

Xoay quanh vấn đề này, Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã có cuộc phỏng vấn ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Phóng viên: Xin ông cho biết vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Tổng Công ty như thế nào?

Ông Đoàn Duy Hoạch: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là một trong những đơn vị có hệ thống các tổ chức chính trị khá đồng bộ, bao gồm Đảng ủy, công đoàn, đoàn thanh niên… Do đó, công tác thi đua, khen thưởng luôn được coi trọng và duy trì nền nếp qua nhiều năm.

Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng đóng vai trò hết sức quan trọng. Thực tiễn cho thấy, càng khó khăn, vai trò của của công tác thi đua, khen thưởng càng được khẳng định. Thi đua, khen thưởng thực sự là một công cụ quản lý, là biện pháp điều hành hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của ngành đường sắt Việt Nam.

Đầu năm, căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch liên tịch về phát động phong trào thi đua trong toàn tổng công ty.

Vì ngành đường sắt có nhiều lĩnh vực, ngành nghề, do đó, bám sát chủ đề thi đua năm của toàn ngành, mỗi lĩnh vực ngành nghề lại chọn ra tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với thực tiễn của đơn vị mình để đăng ký, phát động, triển khai. Trong quá trình thực hiện phong trào đều có kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, sơ kết và tổng kết.

Quan trọng nhất trong đánh giá thi đua của ngành là tiêu chí an toàn; sau đó là các tiêu chí về sản xuất, kinh doanh, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, xây dựng đơn vị văn hóa, văn minh...

Trên cơ sở các phong trào thi đua, các đơn vị thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện các gương điển hình tiên tiến, đề nghị Tổng công ty khen thưởng, động viên.

Phóng viên: Cụ thể, công tác thi đua, khen thưởng đã đóng góp vào những thành tựu của ngành đường sắt Việt Nam trong năm 2017 như thế nào?

Ông Đoàn Duy Hoạch: Năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều hình thức hoạt động tích cực, huy động được sức mạnh tổng hợp toàn ngành, lôi cuốn hàng vạn CBCNV hăng hái thi đua lao động sáng tạo, sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào thi đua đã đóng góp tích cực vào những thành công ban đầu của công cuộc đổi mới, tái cơ cấu Tổng Công ty.

Năm 2017, với việc xác định rõ nguyên nhân gây ra sụt giảm sản lượng và doanh thu, không đạt kế hoạch được giao nhiều năm nay là do hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các loại hình vận tải khác, cơ sở vật chất lạc hậu, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng đúng yêu cầu… công tác thi đua, khen thưởng của ngành đường sắt Việt Nam đã tập trung giải quyết những khó khăn trên thông qua phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, tiêu biểu: Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, quản lý và điều hành tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh với hiệu quả cao nhất. Phấn đấu đảm bảo đủ việc làm, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động”; thi đua triển khai phương châm kinh doanh, phục vụ khách hàng “An toàn – thuận tiện – thân thiện – đúng giờ - hiệu quả” theo tiêu chí 4 xin, 4 luôn, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, chủ hàng; thi đua “Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng đường sắt”; thi đua “Đảm bảo máy tốt, lái tàu an toàn, đúng giờ, tiết kiệm nhiên liệu”…

Xác định tái cơ cấu doanh nghiệp là một nhiệm vụ cấp thiết song cũng đối mặt với không ít khó khăn, Tổng công ty đã phát động thực hiện phong trào thi đua “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và đất nước” trong toàn Tổng công ty.

Qua các phong trào thi đua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của ngành được phát hiện và được Bí thư, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty gửi thư khen, Tổng Giám đốc tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng kịp thời; đồng thời được phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng trên website của ngành đường sắt và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trong năm 2017, có 45 công nhân tiêu biểu của ngành được tuyên dương tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Bộ Giao thông Vận tải và 1 điển hình được tham dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc. 4 đơn vị thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã được lựa chọn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

Năm 2017, sản lượng, doanh thu toàn Tổng công ty bước đầu hồi phục đà tăng trưởng, đặc biệt khối vận tải lần đầu tiên tăng trưởng lượng luân chuyển Tkm tính đổi trên 9%, chặn được đà sụt giảm thị phần vận tải đường sắt. Khối công nghiệp tăng trưởng đột phá, sản lượng đạt 169,0% kế hoạch, bằng 256,1% so cùng  kỳ; doanh thu đạt 197,5% kế hoạch, bằng 512,5% cùng kỳ. Đã đóng mới, đưa vào vận dụng 6 ram tàu khách thế hệ mới, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại đáp ứng nhu cầu của thị trường, chất lượng đảm bảo.

Công tác an ninh, an toàn giao thông đường sắt bước đầu kiểm soát được những tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn chạy tàu, an toàn giao thông đường sắt giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2016…

Những kết quả trên có phần đóng góp thiết thực, hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng.

Phóng viên: Năm 2018,  Đường sắt Việt Nam lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nào để tập trung triển khai thi đua?

Ông Đoàn Duy Hoạch: Năm 2018 là năm bản lề để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm nhiệm kỳ 2015 -2020, Tổng công ty đã có kế hoạch liên tịch về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XV và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Trong đó, tập trung triển khai 4 nội dung thi đua:

Một là, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quản lý và điều hành tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh với hiệu quả cao nhất và giảm dần tai nạn giao thông đường sắt so với năm 2017 ít nhất 5 % trên cả 3 tiêu chí: Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương; không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng; giảm ít nhất 5 % tai nạn chạy tàu nghiêm trọng, ít nghiêm trọng, sự cố chạy tàu do chủ quan.

Cụ thể, trong đó toàn Tổng cổng ty: Sản lượng và doanh thu đạt mức tăng trưởng 8% trở lên; lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng.  Hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước; đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân của người lao động tăng 10% trở lên.

Đối với công ty mẹ: Sản lượng đoàn tàu Km tăng 1,6% trở lên; tấn km tổng trọng tăng 7% trở lên; doanh thu đạt mức tăng trưởng 6% trở lên; đảm bảo đủ việc làm cho người lao động; phấn đấu đảm bảo tỷ lệ tàu khách đúng giờ đạt 99%, đến đúng giờ 80% trở lên.

Đối với các công ty cổ phần có vốn góp chi phối: Khối Vận tải, sản lượng Tấn Km đổi tăng 10% trở lên, doanh thu tăng 8% trở lên, kinh doanh có lãi, phấn đấu sản lượng HK.Km và lượt hành khách lên tàu tăng 20% trở lên và doanh thu tăng 10% trở lên so với cùng kỳ; Khối công nghiệp và cơ khí đạt sản lượng và doanh thu tăng 10% trở lên; Khối quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đạt sản lượng và doanh thu tăng 8% trở lên, phấn đấu tăng 20% so với cùng kỳ…

Thứ hai, thi đua thực hiện tốt phương châm kinh doanh, phục vụ khách hàng theo tiêu chí 4 xin – 4 luôn, nâng cao chất lượng phục vụ, giữ gìn nhà ga, đoàn tàu, cơ quan xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn – thuận tiện – thân thiện – đúng giờ - hiệu quả - Vì sự hài lòng hơn của khách hàng, vì lợi ích của người lao động, của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, phát động phong trào tăng gia sản xuất, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – thể thao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng cơ quan, đơn vị “Chính quy – văn hóa – an toàn – đạt chuẩn văn hóa”.

Thứ tư, triển khai, hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các địa phương nơi đóng quân  tổ chức, phát động.

Tin trằng, các phong trào thi đua sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, CNVCLĐ toàn ngành, chung tay xây dựng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam “Đổi mới – phát triển và vững bước hội nhập”.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Mai Thảo (thực hiện)