Viện Tâm lý học: Những chặng đường phát triển
28/06/2021 - 15:37

Viện Tâm lý học là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được thành lập ngày 21/2/1989, thực hiện chức năng nhiệm vụ chính là: Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của Tâm lý học, cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển đất nước và tâm lý học Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học tâm lý.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021

Trải qua 32 năm xây dựng và phát triển, Viện Tâm lý học đã đạt được những thành tựu nhất định trong nghiên cứu khoa học, trong đào tạo nhân lực cũng như ứng dụng tâm lý học vào cuộc sống. Trong đó, Viện Tâm lý học đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Các đề tài nghiên cứu tập trung nghiên cứu một số vấn đề chủ yếu như: Nghiên cứu những vấn đề tâm lý xã hội (tâm lý của các tầng lớp nông dân,  công nhân, trí thức, thanh niên, doanh nhân, người cao tuổi, nhóm lao động yếu thế…); các hành vi lệch chuẩn, các tệ nạn xã hội; các lĩnh vực của tâm lý học gia đình và lứa tuổi; các lĩnh vực của tâm lý học quản lý; các lĩnh vực của tâm lý học dân tộc và tôn giáo; các lĩnh vực tâm lý học văn hóa và xuyên văn hóa; các lĩnh vưc tâm lý học lao động và tâm lý học kinh doanh; vấn đề sức khỏe tâm thần, tư vấn và trị liệu tâm lý…

Gặp gỡ các thế hệ cán bộ Viện Tâm lý học (tháng 1/2020)

Bên cạnh đó, Viện Tâm lý học đã xuất bản khoảng 150 đầu sách (cả công trình tập thể, công trình nhóm nghiên cứu và công trình cá nhân) dưới các dạng khác nhau. Các ấn phẩm này là kết quả nghiên cứu nhiều năm của các cá nhân, nhóm hoặc tập thể tác giả và đều là những tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến lĩnh vực tâm lý học. Đồng thời, các cán bộ của Viện cũng tích cực tham gia viết bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành, hội thảo quốc tế, quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại có tới hàng nghìn bài viết được công bố bởi các cán bộ của Viện. Đây là một hoạt động hữu ích nhằm phổ biến các tri thức tâm lý học đến đông đảo bạn đọc.

Ghi nhận những đóng góp của Viện Tâm lý học, Đảng, Nhà nước đã trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam./.