Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS - Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Vững bước trên mặt trận phòng, chống HIV/AIDS
12/06/2020 - 11:37

Trải qua gần 15 năm hoạt động, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS - Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn làm tốt vai trò cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh; đầu mối tổ chức và phối hợp thực hiện các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS. Thông qua những tham mưu hiệu quả, những hoạt động chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ tích cực, giáo dục truyền thông và can thiệp giảm hại phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS kịp thời, chăm sóc, điều trị tận tâm, Trung tâm đã góp phần quan trọng mang đến những kết quả tích cực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bác sĩ Bùi Minh Kha - Giám đốc Trung tâm trình bày Báo cáo Chương trình phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019

Bác sĩ Bùi Minh Kha - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS cho biết: “Nhìn chung, số ca nhiễm HIV phát hiện trên địa bàn tỉnh giảm dần qua các năm (từ 280 ca của năm 2010, đến năm 2018 còn 196 ca và trong 11 tháng của năm 2019 có 198 ca). Riêng trong năm 2019, do tỉnh đẩy mạnh thực hiện kế hoạch mục tiêu “90 - 90 - 90” của Bộ Y tế, tăng cường giám sát phát hiện nên số người nhiễm tăng hơn so với những năm trước. Tỷ lệ nhiễm của tỉnh là 283/100.000 dân và thấp hơn 3% tỷ lệ chung của cả nước. Nếu theo mục tiêu “90 - 90 - 90” thì Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đạt dưới ngưỡng ức chế là 95%. Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tham gia sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở điều trị tương đối cao, đạt 92% so với chỉ tiêu đề ra là 90%. Dù vậy, tỉnh vẫn không chủ quan, tự bằng lòng với kết quả đạt được mà luôn xác định vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại trong nhóm nguy cơ cao như nhóm MSM, bạn tình, bạn chích của người nhiễm”.

Cũng theo ông Bùi Minh Kha, trong năm 2019, Trung tâm đã duy trì tốt công tác giám sát, hỗ trợ việc thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS tại tuyến cơ sở; 100% các huyện, thành phố đã được giám sát, kiểm tra định kỳ theo tháng, quý. Trung tâm cũng đã triển khai thêm cơ sở xét nghiệm khẳng định ngay tại đơn vị, nâng lên 2 cơ sở trên toàn tỉnh.

Hiện nay, hầu hết các cơ sở thực hiện xét nghiệm HIV đảm bảo các tiêu chí về nhân sự, cơ sở vật chất và tham gia ngoại kiểm theo yêu cầu tại Nghị định số 75/2016/NĐ -CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về việc Quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV. Căn cứ theo Thông tư số 15/2013-TT-BYT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng kỹ thuật xét nghiệm HIV và Quyết định số 02/QĐ-BYT ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật phòng xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở xét nghiệm đạt điều kiện từ 75-95% so với bảng kiểm đưa ra.

Từ những thành tích ấn tượng trong năm 2019, bước sang năm 2020, tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS sẽ tiếp tục đồng hành cùng toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và cả nước thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư không quá 0,3%, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.