Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
14/01/2020 - 14:15

Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT). Trung tâm có các nhiệm vụ sau: Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, toạ độ, độ cao; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính; Thành lập bản đồ hành chính;  Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính; Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý; Thành lập bản đồ chuyên đề, atlas địa lý; Khảo sát địa hình; đo đạc công trình; Kiểm định các thiết bị đo đạc.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động của hệ thống trạm CORS tại tỉnh Quảng Ninh

Trong năm 2019, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như sau:

-Xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội;

- Thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán “Phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam” các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh;

- Thực hiện xong TKKT-DT “Hoàn chỉnh lưới điểm GPS khung quy chiếu GPS cơ sở khu vực miền Bắc” thuộc dự án “Hoàn chỉnh hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam”;

- Thực hiện Dự án bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ khu vực các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thực hiện TKKT-DT “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính” tại tỉnh Đồng Nai, Bình Phước;

- Thực hiện dự án “Đo nối các trạm Geodetic CORS vào hệ thọa độ nhà nước; Đo nối và tính toán độ cao của cac điểm mốc lắp đặt ăng-ten thu tín hiệu GNSS tại tất cả các trạm Geodetic và NRTK CORS trên cả nước”;

- Thực hiện nhiệm vụ vận hành thử nghiệm dự án đầu tư “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam”;

- Thực hiện TKKT-DT “Đo GNSS xác định độ cao đỉnh Phan Xi Păng”;

- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy định kỹ thuật xác định độ cao bằng công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu”;

Doanh thu năm 2019 đạt trên 34 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018; thu nhập bình quân của cán bộ Trung tâm khoảng 6,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,9% so với năm 2018.

Một số thành tích tiêu biểu của Trung tâm:

* Tập thể:

- Được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ TNMT năm 2013.

- Được tặng bằng Khen của Thủ tướng chính phủ năm 2015.

- Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014.

- Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHDCND Lào được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TNMT năm 2018.

* Cá nhân:

- Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TNMT các năm: 2012, 2018.

- Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.

- Thủ tướng Lào tặng Huy chương Lao động đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án “XDCSDL nền thông tin cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển KTXH và giám sát TNMT cho CHDCND Lào” năm 2017.

- Giám đốc đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019 cho đ/c Trần Doãn Mạnh - Giám đốc Trung tâm