Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đạt nhiều kết quả nổi bật trong giai đoạn 2016 - 2020
29/01/2021 - 20:24

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng điện năng với uy tín và chất lượng cao tại Việt Nam, cũng như trong khu vực. Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, với các kết quả nổi bật như sau:

Một là, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tháng 8/2020 Đảng bộ Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm với 34 mục tiêu chủ yếu, 9 chương trình hành động làm định hướng cho sự phát triển bền vững và hội nhập nền kinh tế số của Tổng công ty trong giai đoạn 5 năm sắp tới.

EVNHCMC nhận giải thưởng doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Hai là, hoàn thành đầu tư, sửa chữa để củng cố hoàn thiện và phát triển lưới điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định cho địa bàn TP Hồ Chí Minh - khu vực phát triển năng động nhất cả nước, với sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt 25,750 tỷ kWh, với mức tăng bình quân 5,05%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020, tổn thất điện năng giảm còn xấp xỉ 3,41%. Nâng cao độ an toàn, mỹ quan hệ thống điện với 675 km lưới điện trung thế, 1.160 km lưới điện hạ thế được ngầm hóa, nâng tỷ lệ ngầm hóa toàn thành phố đạt gần 40%, trong đó khu vực trung tâm đạt gần 95%, góp phần hoàn thành xuất sắc đề án ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông của thành phố giai đoạn 2011 - 2020.

Ba là, chất lượng công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục nâng cao, hoàn thành trước 1 năm nhiều chỉ tiêu EVN giao, với 19/19 dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến, điểm hài lòng khách hàng đạt 8,66/10 điểm (EVN giao 8,5/10 điểm). Cùng với đó, tỷ lệ giải quyết dịch vụ trực tuyến đạt gần 100%; thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 98%; gần 85% khách hàng được gắn công tơ đo xa; 12 loại hình dịch vụ được cung cấp thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Tất cả là tiền đề để đẩy nhanh hoàn tất quá trình chuyển đổi số trong khâu kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong những năm tiếp theo.

Trung tâm điều khiển xa lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh

Bốn là, chỉ số tiếp cận điện năng hàng năm đều tăng, qua khảo sát tại TP Hồ Chí Minh, năm 2019, Việt Nam đã đạt vị trí thứ 27/190 quốc gia và nền kinh tế, tăng 81 bậc so với năm 2015, đứng thứ 4 trong 11 quốc gia khu vực ASEAN, về đích sớm 2 năm so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Năm là, tiếp tục cải thiện độ tin cậy cung cấp điện, về đích sớm 2 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020, với số lần mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIFI) giảm từ 6 lần vào năm 2015 còn dưới 0,59 lần trong năm 2020, thời gian mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIDI) giảm từ 720 phút vào năm 2015 còn dưới 44 phút trong năm 2020.

Sáu là, hoàn thành xuất sắc “Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025”, với nhiều kết quả nổi bật như hoàn thành trước 2 năm việc chuyển đổi 100% trạm biến áp 110 kV vận hành theo tiêu chí không người trực; hoàn thành trước 1 năm chỉ tiêu tự động hóa lưới điện phân phối với 100% lưới điện trung thế 22kV được giám sát, điều khiển từ xa qua hệ thống Mini SCADA (tự động hóa cấp độ 1), với 240 tuyến dây được vận hành tự động và đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển xa lưới điện phân phối đầu tiên trong cả nước.

Bảy là, phát động và hoàn thành nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực; có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cùng nhiều giải pháp cải cách hành chính; qua đó đã hình thành nhiều gương sáng kiến, điển hình sáng tạo, tiêu biểu nhất là người công nhân Anh hùng Lao động Trương Thái Sơn, được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2020.

Tám là, hoàn thành Đề án nghiên cứu, phát triển ứng dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, được EVN khen thưởng. Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đã mang lại hiệu quả cao, đạt giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh lần thứ 11 và được UBND TP Hồ Chí Minh trao Bằng khen “Đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông tiêu biểu”. Đặc biệt, năm 2020 được Hội Truyền thông số Việt Nam tặng danh hiệu “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”.

Công nhân EVNHCMC thi công sửa chữa trên đường dây mang điện (live-line)

Chín là, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 100% người lao động được đào tạo trên 40 giờ/năm. Công nhận được 66 chuyên gia, 245 công nhân lành nghề, 148 kỹ sư đăng bạ kỹ sư ASEAN (chiếm gần 46% trong tổng số 322 kỹ sư ASEAN của cả nước). Phát triển 16 đội live-line trung thế, đáp ứng cho 16 công ty điện lực thành viên, đồng thời đã hoàn thành đào tạo, huấn luyện đội live-line 110kV đầu tiên trong các Tổng công ty điện lực cả nước. Năng suất lao động toàn Tổng công ty đạt 4,6 triệu kWh/lao động và 465 khách hàng/lao động, về đích sớm 1 năm so với kế hoạch EVN giao theo lộ trình 5 năm 2016 - 2020.

Mười là, đảm bảo hiệu quả tài chính lành mạnh, luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tài chính EVN giao hàng năm, nộp ngân sách xấp xỉ 1.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - 2020.

Với các kết quả xuất sắc đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh đã được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2019, Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước năm 2020.

Năm 2021, với chủ đề “Tập trung đầu tư phát triển lưới điện; thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh và quản trị doanh nghiệp”, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh sẽ huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, làm tiền đề hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III và các chỉ tiêu EVN giao, đáp ứng nhu cầu về điện ngày càng cao của khách hàng và mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập nền kinh tế số của Tổng công ty trong những năm sắp tới./.