Tỉnh Nghệ An: Những khởi sắc rõ nét trong hoạt động đối ngoại
05/05/2020 - 14:02

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động và đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng. Việt Nam vừa được bầu là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và là Chủ tịch ASEAN năm 2020, vị thế của Việt Nam trên thế giới ngày càng được khẳng định và nâng cao, tạo tiền đề quan trọng  đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhanh nhạy bắt nhịp với thời cuộc, quốc tế, khu vực và đất nước, năm 2019, tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại; triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên cả ba trụ cột là đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Trong năm, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 92-Ctr/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 28/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; lãnh đạo quyết liệt trong xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019, công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; định hướng các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; tăng cường quan hệ đối ngoại Đảng với các tỉnh có quan hệ truyền thống của nước Lào, Nga, Trung Quốc và các nước khác.

UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 có hiệu quả và chất lượng. Các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai mạnh mẽ vừa duy trì các mối quan hệ truyền thống, vừa mở rộng hợp tác với các địa phương mới như: Tổ chức Hội đàm cấp cao với chính quyền tỉnh Ulianốp; tổ chức thành công các hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Bắc Trung Bộ, Hội nghị Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản: Hợp tác và phát triển...

Lãnh đạo tỉnh đã làm việc với nhiều đối tác nước ngoài quan trọng như Đại sứ các nước, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo địa phương các nước bàn về các nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục... Các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch đến các đối tác nước ngoài được triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Ký kết với các đối tác nước ngoài như Công ty Mitsubishi Corporation Việt Nam, JICA (Nhật Bản), JETRO Hà Nội các thỏa thuận hợp tác quan trọng về nông nghiệp, công nghiệp, xúc tiến đầu tư, phát triển nguồn nhân lực ...

Công tác tổ chức và quản lý xuất khẩu lao động tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Trung ương và tỉnh.

Các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại được triển khai hiệu quả, với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa được diễn ra trên địa bàn tỉnh có sự tham dự của các Đại sứ quán, tổ chức thành công Hội thảo quốc tế Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới; xuất bản Bản tin Đối ngoại Nghệ An các số 13, 14.

Tiếp nối thành công của Hội nghị kết nối kiều bào với địa phương do Bộ Ngoại giao phối hợp, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp kiều bào tại các nước được triển khai hiệu quả. Công tác lãnh sự và bảo vệ công dân tiếp tục được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được triển khai hiệu quả, quản lý chặt chẽ; các chương trình, dự án có ý nghĩa nhân đạo cao, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình thông qua hỗ trợ sinh kế nông thôn góp phần đảm bảo an sinh xã hội đối với người dân.

Công tác quản lý biên giới đất liền và biển, đảo tiếp tục được triển khai hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội: tổ chức trục vớt, tháo gỡ thân mốc quốc giới 409; tổ chức 03 hội nghị tập huấn tuyên truyền Hiệp định Quy chế quản lý biên giới đất liền và công tác bảo vệ mốc quốc giới Việt Nam - Lào và 3 hội nghị tập huấn tuyên truyền biển đảo năm 2019. Công tác giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục được thực hiện quyết liệt, hiệu quả; hoàn thành các đợt song phương điều tra, phân loại, lập danh sách và trình cấp trên về người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới giữa tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và các tỉnh của Lào. 

Hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai rộng rãi, hiệu quả, với nhiều nội dung, hình thức, phương thức khác nhau, từng bước đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đi vào chiều sâu, thiết thực. Đã tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và những đóng góp của công tác đối ngoại nhân dân, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân.

Tính đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã có quan hệ ở cấp Trung ương với 30 quốc gia (tăng 6 quốc gia); 43 tỉnh, thành (tăng 23 tỉnh, thành phố so với nhiệm kỳ trước)… góp phần thiết thực củng cố, mở rộng và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và các nước; nâng cao vị thế và tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nhìn lại một năm với những dấu ấn nổi bật trong hoạt động đối ngoại, bước sang năm 2020 tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đưa quan hệ hợp tác với các đối tác đi vào chiều sâu; tăng cường đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác với các nước đặc biệt là Lào, Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, Australia, các nước ASEAN…; thực hiện hiệu quả Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020.