Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ
05/11/2020 - 15:15

Hòa cùng không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp Việt Nam, ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, sâu rộng các văn bản của Đảng và Nhà nước cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, lao động thuộc cơ quan vào các buổi sáng thứ hai hàng tuần. Qua đó, đảm bảo tư tưởng của tất cả đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ổn định, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai, trong 38 năm qua, toàn ngành đã không ngừng phát triển và hoàn thiện cả về tổ chức bộ máy và hiệu quả hoạt động. Kết quả công tác tư pháp của tỉnh đã giúp hoàn thiện thể chế, chính sách, thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần vào sự ổn định an ninh - trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là trong 5 năm gần đây, ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã đạt những bước đột phá quan trọng, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

 Cán bộ, công chức Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Cơ quan tư pháp địa phương thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen và được cấp trên đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019.

Theo đó, Sở đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, nổi bật là: Tổ chức thành công Hội thao và Hội nghị điển hình tiên tiến khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó Sở Tư pháp là Trưởng khu vực thi đua và được Hội nghị suy tôn tặng Cờ thi đua xuất sắc. Tích cực tham mưu quán triệt, phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 74-TB/TW, Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2019”. Tổ chức in ấn và phát hành 3.000 cuốn bản tin tư pháp, biên soạn, in ấn và phát hành 15.000 cuốn tài liệu hỏi - đáp tuyên truyền về các luật. Phối hợp với bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp theo phương thức dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương án xây dựng nhân sự. Tham mưu UBND tỉnh cho phép thành lập 21 văn phòng công chứng theo quy định, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và văn bản chấn chỉnh hoạt động công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh...

Trong 8 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề, toàn diện, sâu rộng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với công tác tư pháp, một số hoạt động cũng phải tạm dừng để đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19, nhưng với mục tiêu phục vụ nhân dân, tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động triển khai đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm công tác tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh; có giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 trong toàn ngành Tư pháp đóng góp vào hiệu quả chung của địa phương. So với cùng kỳ năm 2019, nhiều mặt công tác đã đạt được kết quả khả quan, chuyển biến tích cực, đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thiện thể chế và các quy định liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn của địa phương.

Công tác cải cách hành chính cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, phần mềm Một cửa liên thông hiện đại (Egov) trong việc theo dõi quá trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ sơ. Kết quả, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 26/8/2020, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 13.500 hồ sơ, 100% hồ sơ đều được thực hiện trên phần mềm một cửa hiện đại Egov, giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ 98%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%.

Công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được quan tâm, đạt hiệu quả, trong 8 tháng đầu năm đã thực hiện 60 vụ việc trợ giúp, đại diện tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, Sở Tư pháp tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các hình thức phù hợp thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo quyền tiếp cận những chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, phục vụ nhân dân tốt hơn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Đồng Nai quyết tâm không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của người công chức tư pháp như lời Bác Hồ lúc sinh thời đã từng dạy: “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân”; thực hiện phương châm “Hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân”; tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn; kế tục sự nghiệp vẻ vang của các thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc công tác tư pháp, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020./.