Phòng Quản lý Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre: Nỗ lực cùng toàn tỉnh thực hiện hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản
14/05/2020 - 14:44

Bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nỗ lực vươn lên, thời gian qua, tập thể cán bộ, công chức Phòng Quản lý Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp sức vào sự phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, tỉnh Bến Tre nói chung. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 - 2019, Phòng Quản lý Đầu tư đã tập trung thực hiện công tác quản lý điều hành trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và đã được những thành tích khá ấn tượng.

Phòng đã trực tiếp đề xuất cho Ban Giám đốc Sở tham mưu Tỉnh ủy - UBND tỉnh thực hiện tốt việc xây dựng cơ chế, chính sách quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (NSNN), thực hiện xây dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN hàng năm.

Trong quá trình lập và quản lý kế hoạch vốn đầu tư công, Phòng đã bám sát hướng dẫn của Trung ương, theo dõi, nắm bắt thông tin để đề xuất cấp có thẩm quyền đáp ứng kịp thời các hồ sơ thủ tục theo yêu cầu từng nguồn vốn, kiến nghị Trung ương hỗ trợ và bổ sung thêm vốn ngoài kế hoạch đầu năm cho địa phương hàng trăm tỷ đồng, góp phần tăng tốc trong đầu tư và tạo điều kiện thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội bằng nguồn vốn đầu tư công.

Cụ thể, đơn vị đã quản lý giải quyết hồ sơ, thủ tục các công trình xây dựng cơ bản với tổng vốn đầu tư từ nguồn NSNN 5 năm qua trên 15.000 tỷ đồng, giải quyết và xử lý trên 6.000 văn bản; chủ trì thẩm định và phê duyệt trên 700 chủ trương đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án đáp ứng, được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham mưu cho lãnh đạo trình các kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu với kết quả đấu thầu đạt trên 1.000 gói thầu, góp phần tiết kiệm ngân sách khoảng 500 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn NSNN, đã tham mưu huy động được nhiều nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển tăng dần qua các năm nhất là đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thủy sản, nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu...

Thực hiện tham mưu cho lãnh đạo Sở, Tỉnh ủy và UBND tỉnh xây dựng các chương trình đăng ký làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành trung ương để được bổ sung và tạm ứng nguồn vốn NSNN cho đầu tư các dự án công trình, tiêu biểu là các công trình trọng điểm như: Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng sông Cửu Long, Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9; hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri; công trình ngăn mặn lưu vực cống Thủ Cửu, dự án đầu tư xây dựng công trình ĐH.173 đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành đến Tượng đài Tiểu đoàn 516, liên huyện Châu Thành - Giồng Trôm - Ba Tri; đường Bắc - Nam; các khu trung tâm hành chính huyện,... đáp ứng được nhu cầu đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đáng chú ý, trong hai năm 2018 - 2019, Phòng Quản lý Đầu tư đã tham mưu trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế triển khai các Chương trình, dự án. Trong đó, tổng số vốn điều chỉnh, bổ sung là 9.652,112 tỷ đồng, tăng 1.957,407 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Hoạt động đấu thầu, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư công của các Chương trình/dự án được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Từ năm 2015 - 2019, Phòng đã chủ trì triển khai Kế hoạch giám sát đánh giá các dự án đầu tư trên toàn tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó thực hiện giám sát tổng thể đối với 1 đơn vị UBND huyện Châu Thành; 3 Chương trình Tăng cường cơ sở vật chất ngành Y tế giai đoạn 2011 - 2015; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư và khoảng 40 công trình sử dụng vốn NSNN thuộc tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, giáo dục...

Tổ chức kiểm tra công tác đấu thầu tại 14 đơn vị, qua kiểm tra đã giúp cho các đơn vị rà soát, chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục các thiếu sót, rút kinh nghiệm trong công tác đấu thầu của địa phương ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn.

Cũng trong giai đoạn này, tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức Phòng Quản lý Đầu tư đã được phát huy cao độ thông qua những sáng kiến, cải tiến, giải pháp được cấp trên công nhận đánh giá cao. Tiêu biểu trong đó là sáng kiến kinh nghiệm “Giải pháp xây dựng khung biểu mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư các công trình sử dụng vốn nhà nước khoa học và hiệu quả” năm 2015; chủ trì xây dựng sáng kiến cấp tỉnh “Giải pháp xây dựng các tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Bến Tre” năm 2016; sáng kiến “Giải pháp trong công tác tổng hợp và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020” và sáng kiến “Giải pháp xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bến Tre” trong hai năm 2017  - 2018.

Riêng năm 2019 vừa qua, Phòng đã xây dựng được 3 sáng kiến kinh nghiệm là: “Giải pháp trong công tác xây dựng nội dung thông qua chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh”; “Giải pháp trong công tác xây dựng nội dung thông qua chủ trương về cho ý kiến đề xuất đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách trung ương thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh” và “Giải pháp trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025”.

Khép lại giai đoạn 5 năm hoạt động với những thành tích nổi bật, Phòng Quản lý Đầu tư nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; được tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bến Tre và Giấy khen của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Đặc biệt, Phòng Quản lý Đầu tư hiện đang được đề nghị Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho những thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.