Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương
26/10/2020 - 16:16

Trong 5 năm trở lại đây, hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang phát động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Nha Trang đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực. Thông qua thi đua, Phòng đã có những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tích cực cùng toàn thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Với vai trò là cơ quan thường thực của Đề án 1956 TP Nha Trang, Phòng LĐTBXH thành phố đã tích cực tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án, đã tổ chức được 35 lớp nghề cho lao động nông thôn với 1.115 học viên; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt 83%. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong các ngành dịch vụ - du lịch, công nghiệp, xây dựng; Số lao động có việc làm tăng thêm hàng năm trên 6.600 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến cuối năm 2019 đạt 55,5%. 

Công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả tích cực, hầu hết các xã, phường đều đạt chỉ tiêu nhà nước giao. Từ năm 2015 - 2019, toàn TP Nha Trang đã giảm 1.321 hộ nghèo, tỷ lệ giảm đạt 72,58%. Nếu như cuối năm 2015, số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 1.820 hộ, chiếm 2,13%; đến cuối năm 2019 giảm còn 499 hộ, còn 0,45%; ước đến hết năm 2020, giảm còn 349 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,3%. Trong giai đoạn này, 100% hộ nghèo được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, UBND TP Nha Trang còn hỗ trợ tiền Tết, gạo cứu đói cho đối tượng hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn thành phố, hỗ trợ tiền điện hàng quý theo quy định.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về thực hiện chính sách an sinh xã hội, đối tượng bảo trợ xã hội ngày càng được mở rộng với mức trợ cấp xã hội thường xuyên hàng tháng cũng được nâng lên. Phòng LĐTBXH Nha Trang cũng đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu phải làm sao để tất cả đối tượng đủ điều kiện theo quy định đều được thụ hưởng chính sách trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng. Hàng năm, Phòng tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn thống kê, cập nhật số đối tượng đang hưởng trợ cấp, rà soát đối tượng mới, đủ điều kiện để hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục trợ cấp. Trong 5 năm qua, TP Nha Trang đã thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 50.000 lượt đối tượng với số tiền trên 25 tỷ đồng. Hàng năm tổ chức thăm hỏi người cao tuổi sống tại Nhà Dưỡng lão - An dưỡng Khánh Hòa; thăm, tặng quà trẻ em Làng trẻ SOS và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa cho hơn 2.000 lượt đối tượng với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng; thăm, tặng quà cho 5 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập với kinh phí 50 triệu đồng. Ngoài ra, Phòng còn thực hiện các nhiệm vụ đột xuất như: Khắc phục hậu quả hỏa hoạn tại cồn Nhất Trí, TP Nha Trang năm 2017; khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 12 năm 2017; khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 8, số 9 năm 2018.

Xác định thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng là một giải pháp quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Phòng LĐTBXH thành phố luôn nỗ lực chung sức cùng toàn TP Nha Trang thực hiện hiệu quả chính sách này. Hàng năm Phòng LĐTBXH thực hiện việc chi trả chế độ hàng tháng đầy đủ, kịp thời cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; nhận và cấp phát đầy đủ thẻ BHYT cho đối tượng chính sách; tổ chức đưa đón đối tượng người có công với cách mạng đi nghỉ điều dưỡng đầy đủ. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào cách mạng sâu rộng, được nhân dân đồng tình ủng hộ và có hiệu quả thiết thực, kịp thời giúp đỡ, động viên các gia đình chính sách vươn lên góp phần ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển. Đặc biệt, công tác vận động xây dựng Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa ngày càng được xã hội hóa sâu rộng. Từ năm 2015 - 2019, trên địa bàn TP Nha Trang có hơn 10.000 lượt đối tượng người có công được chi trả trợ cấp với tổng kinh phí hơn 25,2 tỷ đồng; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 104 nhà tình nghĩa, kinh phí 2,5 tỷ đồng...

Với những thành tích đạt được, Phòng LĐTBXH TP Nha Trang liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2013; UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ Thi đua năm 2018, tặng Bằng khen năm 2014 - 2016, 2018. Đặc biệt, tập thể Phòng hiện đang được đề nghị Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho những thành tích nổi bật giai đoạn 5 năm vừa qua.