Kho bạc Nhà nước quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng): Nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020
20/10/2020 - 11:49

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và trong nước đã ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong thời điểm tháng 7, 8, thành phố Đà Nẵng là “tâm dịch” mới của cả nước; toàn thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Trong bối cảnh khó khăn chung đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) quận Sơn Trà đã rất quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của đơn vị trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý quỹ ngân sách Nhà nước được thực hiện tốt theo đúng Luật ngân sách, đúng chức năng, quyền hạn được giao; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thu với cơ quan tài chính, thuế, ngân hàng trên địa bàn nên đã chủ động tập trung kịp thời mọi khoản thu vào ngân sách Nhà nước (NSNN), đảm bảo nhu cầu chi trả cho các cơ quan, đơn vị, các đối tượng thụ hưởng ngân sách trên địa bàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước; phục vụ kịp thời chỉ đạo, điều hành ngân sách các cấp cho lãnh đạo KBNN cấp trên và lãnh đạo địa phương.

Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước

Song song với việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, công tác kiểm soát chi ngân sách luôn được chú trọng. Các khoản chi ngân sách đều được kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau quá trình cấp phát, đảm bảo đúng quy trình, chế độ, định mức, tiêu chuẩn Nhà nước quy định và gắn công tác kiểm soát chi với việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, công tác xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực KBNN theo Nghị định 192. Trong công tác chi, đơn vị kiên quyết từ chối những khoản chi không đúng chế độ, định mức quy định, kịp thời phát hiện nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách chấp hành đúng thủ tục, chứng từ theo quy định, qua đó thanh toán đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của các đơn vị thụ hưởng ngân sách trên địa bàn; phục vụ kịp thời hoạt động của các cơ quan đơn vị trong bộ máy nhà nước cũng như tiến độ giải ngân cho các dự án, công trình trên địa bàn.

Đại hội Công đoàn Cơ sở KBNN quận Sơn Trà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nhằm nâng cao hiệu quả công việc, KBNN quận Sơn Trà đã bám sát chỉ đạo của KBNN Đà Nẵng, tham mưu cho địa phương chỉ đạo quyết liệt việc triển khai của các đơn vị. Kết quả, KBNN quận Sơn Trà đã triển khai đến 83 đơn vị giao dịch thực hiện (đạt 100%) dịch vụ công trực tuyến; từng bước giảm tải việc giao nhận chứng từ trực tiếp qua kho bạc.

Cùng với việc ổn định, phát triển và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động nghiệp vụ, KBNN quận Sơn Trà thường xuyên quan tâm đến nhân tố con người, đặc biệt chú trọng xây dựng, củng cố mối quan hệ nội bộ trên tinh thần đoàn kết, thân ái, hợp tác giữa các cán bộ, mối quan hệ giữa các tổ nghiệp vụ, các ngành... nhằm hướng đến một đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, có tâm huyết với nghề, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong từng thời kỳ. Hằng năm, đơn vị đều bố trí, sắp xếp cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn do KBNN Đà Nẵng và ngành tổ chức. Hằng quý, hằng năm đều tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ công chức; sắp xếp, bố trí cho gần 100% cán bộ, đảng viên tham gia học đầy đủ các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước do Quận ủy và UBND quận tổ chức.

Chi bộ và các đoàn thể duy trì tốt chế độ sinh hoạt, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng tổ chức, xây dựng cơ quan nhằm không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đoàn thể. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 29 của Thành ủy, duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách hành chính kiểm soát chi một cửa qua KBNN và thực hiện “Văn minh, văn hóa nghề Kho bạc”, thực hiện “5 xây, 5 chống” đối với cán bộ, công chức KBNN. Phong trào thi đua trong năm qua được phát động sâu rộng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, trong đó các phong trào diễn ra thường xuyên là: Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua nghiên cứu tìm ra những cách làm mới ứng dụng vào hoạt động nghiệp vụ.

Trong những tháng cuối năm, KBNN quận Sơn Trà tiếp tục phối hợp với các cơ quan thu ngân sách, tổ chức thu đầy đủ, đúng tiến độ các khoản thu NSNN, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao; thực hiện điều tiết ngân sách chính xác, đúng quy định./.