Huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) trên đà phát triển
12/06/2020 - 11:36

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Thuận Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ và nhân dân trong huyện chung sức, đồng lòng thi đua lập nhiều thành tích, phấn đấu đưa Thuận Thành trở thành đô thị loại IV vào năm 2020 và thị xã vào năm 2021. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp bộ mặt kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện có nhiều thay đổi tích cực.

Năm 2019, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 6.502,9 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 7,2%, bằng 100,6% so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 8,8%; công nghiệp và xây dựng 50,0% (trong đó công nghiệp 41,7%); dịch vụ 41,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 46,7 triệu đồng/người/năm, tăng 7,9% so với năm 2018.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản  đạt 1.142,2 tỷ  đồng, bằng 89,5 % so với năm 2018, đạt 88,8% so với kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 10.313,5 tỷ đồng, tăng 12,0%. Giá trị dịch vụ đạt 3.095,1 tỷ đồng, tăng 10,7%, bằng 100,7% kế hoạch. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 3.105 tỷ đồng, tăng 13,6%, bằng 103,8% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất xây dựng đạt 1.639,9 tỷ đồng, tăng 6,9%. Thu ngân sách địa phương đạt 3.225,159 tỷ đồng, bằng 328,2% so dự toán.

Cùng với sự phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới được xác định là  nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong. Năm 2019, toàn huyện đã tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 17/17 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, huyện đang đề nghị Chính phủ thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, kiên cố hóa trường học, tỷ lệ đầu vào học sinh cấp 3 trên địa bàn huyện có chất lượng đứng đầu tỉnh, học sinh thi đỗ các trường đại học cao đẳng đứng tốp đầu cả nước. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, năm 2019 tỷ lệ làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 89%; tỷ lệ người chết thực hiện điện táng, hỏa táng đạt 49,3% (tăng 2,3% so cùng kỳ 2018).

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, trong năm, đưa 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ tạo việc làm cho 1.850 lao động. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1,21%, giảm 0,36% so với năm 2018 (Nghị quyết HĐND huyện 1,55%).

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được các cấp ủy Đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác xây dựng Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được quan tâm chăm lo. Cuối năm Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đều được tỉnh đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Huyện Thuận Thành của ngày hôm nay đã có nhiều đổi thay, mang dáng vóc của một huyện phát triển năng động, ổn định, giàu bản sắc. Với một tâm thế phát triển mới, tin chắc rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện sẽ tiếp tục đưa quê hương vững bước đi lên, ngày càng nâng cao vị thế trên bản đồ phát triển tỉnh Bắc Ninh.