Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi: Đơn vị tiêu biểu trong các phong trào thi đua cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế
25/08/2020 - 09:37

Trong 5 năm qua, ngành Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo công chức, người lao động trong toàn đơn vị hưởng ứng, tham gia. Từ các phong trào thi đua sôi nổi, ngành Thuế tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện; xuất hiện và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành Thuế.

Đẩy mạnh thi đua

Thi đua, khen thưởng đã trở thành hoạt động xuyên suốt của ngành Thuế Quảng Ngãi. Hàng năm Cục Thuế tỉnh đều phát động nhiều phong trào thi đua với nội dung và hình thức phong phú; trong đó, phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) và hiện đại hóa, cải cách ngành là trọng tâm. Đều đặn mỗi năm đều có 2 đợt phát động thi đua 6 tháng và thi đua nước rút cuối năm, tập trung vào các nội dung thu ngân sách, nợ thuế, kiểm tra thuế, khai nộp thuế điện tử…; hàng quý đều có đăng ký thi đua, xét thi đua và khen thưởng.

Cùng với phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN, các phong trào thi đua như học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thi đua thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; thi đua sáng kiến cải tiến trong quản lý, cải cách hành chính... được Cục Thuế tỉnh duy trì thường xuyên, được công chức trong ngành hưởng ứng nhiệt tình. Điều quan trọng nhất là các phong trào thi đua này được thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, thực sự đi vào chiều sâu, đã mang lại những chuyển biến rõ nét; mang lại nhiều kết quả cao không chỉ cho cơ quan mà cả quyền lợi của người lao động.

Mang đến những khởi sắc

Có thể nói nhờ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, những năm qua, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi luôn hoàn thành và vượt dự toán được giao, khắc họa rõ nét hình ảnh đơn vị đi đầu trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, hiện đại hóa ngành Thuế. Trong 5 năm đều hoàn thành vượt thu cao và năm sau tăng cao so với năm trước. Tính đến năm 2020, việc sắp xếp lại bộ máy của toàn ngành Thuế Quảng Ngãi đã giảm được 6 Chi cục Thuế và 55 đội thuế. Đây là địa phương được Tổng cục Thuế chọn làm thí điểm đợt I trong việc hợp nhất Chi cục Thuế Khu vực; tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt hơn 99%. Trong 5 năm qua đã có 176 sáng kiến được xét duyệt, công nhận, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, mang lại lợi ích cho người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Thừa ủy quyền của Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thuế tại Hội nghị điển hình tiên tiến Cục Thuế Quảng Ngãi năm 2020 (Ảnh KT)

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung đột phá vào 3 mục tiêu lớn về cải cách TTHC, tiếp tục duy trì và nâng cao chỉ số DDCI. Đó là thực hiện Đề án nộp thuế không dùng tiền mặt đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh; thực hiện nộp lệ phí ô tô, xe máy trên Cổng DVC Quốc gia và liên thông điện tử với cơ quan Tài nguyên Môi trường trong việc giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất của hộ gia đình và cá nhân.

Thông qua thi đua, ngành Thuế Quảng Ngãi đã nở rộ nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng xứng đáng. Tiêu biểu, từ năm 2015 - 2019, ngành Thuế tỉnh có 49 Tập thể Lao động xuất sắc; 15 Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính, 370 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể, 33 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tài chính… Riêng Cục Thuế tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2018; Bộ Tài chính tặng Cờ thi đua năm 2017; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và 2 Bằng khen năm 2018, 2019.

Đứng trước diễn biến tình hình thế giới khó lường, tác động của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu. Ngành Thuế Quảng Ngãi đã, đang tiếp tục triển khai các giải pháp thu, rà soát lại nguồn thu, rút ngắn nợ đọng thuế; tổ chức triển khai các phong trào thi đua, tận dụng tối đa khoa học công nghệ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần tăng thu ngân sách, xây dựng nền tài chính địa phương vững mạnh.