Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của nhân dân
05/03/2021 - 14:33

Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tỉnh Hà Tĩnh không ngừng kiện toàn, đổi mới, phát triển, làm tốt vai trò của cơ quan chuyên môn giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thực hiện việc Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tại địa phương. Qua đó, mang đến những khởi sắc rõ nét cho hoạt động TCĐLCL trên địa bàn tỉnh nói riêng, hoạt động khoa học công nghệ nói chung, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Năm 2020 - một năm có nhiều sự kiện trọng đại, là năm cuối toàn Đảng toàn dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến hành tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới, đề ra chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, tuy nhiên, bên cạnh đó trong năm có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội như dịch bệnh Covid-19, tình hình bão lũ, thiên tai diễn biến phức tạp. Trong một năm gian khó bủa vây, Chi cục TCĐLCL luôn bám sát Chương trình khung năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Bằng tinh thần quyết tâm cao độ, đội ngũ cán bộ công chức Chi cục đã kiến tạo nên những giá trị mới, ghi nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng từ cấp tỉnh đến huyện được đẩy mạnh, trong năm không phát hiện vụ việc nào mang tính nghiêm trọng, nhận thức của người dân về tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày càng cao.

Công tác tham mưu được thực hiện kịp thời, hiệu quả với chất lượng được nâng lên đáng kể. Thực hiện chủ trương triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa tại địa phương, Chi cục đã xây dựng Đề án, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 215/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 một số chính sách hỗ trợ tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, được các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá hiệu quả tích cực. Trong lĩnh vực quản lý, đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành trên 100 văn bản về lĩnh vực TCĐLCL.

Công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL sau phân cấp được các ngành các cấp chú trọng. Chi cục thường xuyên cập nhật danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn mới được công bố và danh mục tiêu chuẩn hủy bảo phục vụ công tác quản lý; theo dõi, giám sát, đôn đốc các tổ chức kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo thực hiện các quy định pháp luật; cập nhật các tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, danh mục TCVN, các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành,... phục vụ cho công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; đẩy mạnh công tác giám sát xây dựng áp dụng ISO hành chính...

Đồng chí Bùi Phong An - lãnh đạo đơn vị cho biết “Trong năm, Chi cục đã cập nhật 127 TCVN mới ban hành, 25 TCVN hủy bỏ và 42 QCVN mới; tổ chức kiểm định được 146.500 phương tiện đo nhóm 2, thẩm định và phê duyệt 05 hồ sơ cho các cột đo xăng dầu lắp đặt mới trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức như: Tham gia phóng sự truyền hình về công tác cải cách hành chính; phóng sự chuyên đề Tăng cường kiểm định chất lượng xăng dầu, bảo vệ người tiêu dùng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh...

Đáng chú ý, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 được thực hiện tốt. Sáng kiến áp dụng TCVN ISO 9001:2015 trong việc giải quyết TTHC thông qua việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã góp phần hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; đến thời điểm hiện tại cơ bản 100% TTHC từ cấp tỉnh, huyện đến cấp xã trên tất cả các lĩnh vực được xây dựng quy trình nội bộ đáp ứng theo mô hình khung theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN, ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, tận tình chu đáo giải quyết các yêu cầu của người dân. 100% các hồ sơ thủ tục hành chính của Chi cục được giải quyết trước thời hạn. Các nội dung thắc mắc của người dân được giải quyết triệt để, không có trường hợp khiếu nại tố cáo”.

 

Khép lại một năm hoạt động với những dấu ấn nổi bật, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, Sở Khoa học và Công nghệ tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và Giấy khen cho đơn vị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Trước đó, Chi cục nhiều năm liền được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen; UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen.