Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Xây dựng Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển năng động, toàn diện

TĐKT - Chiều 28/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020 - 2025). Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội. Dự Đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Lâm Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cùng các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 – 2020. Đoàn Chủ tịch Đại hội Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, có bước đổi mới, dần đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên. Phong trào thi đua 5 năm qua đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng yếu của tỉnh và của từng ngành, từng cấp; đã có tác dụng động viên, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính năng động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới giúp tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Bên cạnh tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động; tỉnh đã chủ động phát động các phong trào thi đua, sát với đặc điểm, tình hình của địa phương để phát huy thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị văn minh hiện đại. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh đạt 7,22%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, từng bước hình thành cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao. Thu ngân sách đạt 49.807,06 tỷ đồng, tăng 24,3% so kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 58 triệu đồng, gấp 1,66 lần so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,62%/năm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng chính quyền, xây dựng đảng, mặt trận và các đoàn thể ngày càng được củng cố và tăng cường, nhân dân thêm tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Đến nay, toàn tỉnh đã có 79/117 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, chiếm 67,52%, vượt 12,82% so với kế hoạch; toàn tỉnh bình quân đạt 16,8 tiêu chí/xã, vượt 0,2 tiêu chí/xã so với kế hoạch. Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Kiên Giang xếp hạng 4/13 tỉnh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện đạt, vượt mục tiêu xã nông thôn mới. Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu tại Đại hội Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến tích cực trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chất lượng khen thưởng được nâng lên. Các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại; nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tập trung tháo gỡ, đề xuất giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến. Qua các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Kiên Giang, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc và những tấm gương Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên nhiều lĩnh vực, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương đề nghị tỉnh Kiên Giang thời gian tới tiếp tục quan tâm nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, nhất là chú trọng thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt, sáng tạo, có hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua của tỉnh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, có chủ đề, nội dung, tiêu chí rõ ràng. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen những tấm gương người tốt, việc tốt, những người lao động trực tiếp, những tấm gương sáng tạo, có nhiều đóng góp trong nông dân, công nhân, chiến sĩ, doanh nhân... Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới... Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu: Huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, thương mại và công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững; tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo. Xây dựng Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển năng động, toàn diện, đạt trình độ phát triển khá trong cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Kiên Giang dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Tại Đại hội, có 9 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Nhân dịp này, UBND tỉnh Kiên Giang tặng Cờ thi đua cho 18 tập thể. Đại hội đã thông qua danh sách đại biểu tỉnh Kiên Giang dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 12 đồng chí. Phương Thanh

Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 – 2020

TĐKT – Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 – 2020 vừa chính thức diễn ra, nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Trung ương Đoàn từ năm 2015 - 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 và biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến. Theo báo cáo, 5 năm qua (2015 - 2020), phong trào thi đua yêu nước của cơ quan Trung ương Đoàn đã được quan tâm chỉ đạo; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI và chủ đề công tác của từng năm để cụ thể về nội dung phong trào thi đua. Đồng chí Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn. Việc triển khai phong trào thi đua yêu nước đã phát huy tác dụng to lớn góp phần vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn phát triển toàn diện. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai rộng khắp, thiết thực hiệu quả, bền vững, sáng tạo phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Công tác thi đua, khen thưởng trong cơ quan Trung ương Đoàn đã được thực hiện đảm bảo đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, công bằng, khách quan, có những đổi mới tích cực. Việc khen thưởng đối với công chức, viên chức và người lao động trực tiếp được quan tâm, chú trọng; qua đó động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, cơ quan Trung ương Đoàn có 2 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì; 6 đơn vị được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (trong đó, 2 đơn vị vừa được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vừa được tặng Huân chương Lao động); 15 đơn vị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 đồng chí được truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, 9 cá nhân được Nhà nước tặng Huân chương hạng Nhất, Nhì, Ba; 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng… Theo Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn: “Những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức vươn lên lập những thành tích mới của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn, tổ chức Đoàn ngày càng phát triển”. Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 - 2020 Trong giai đoạn mới (2020 - 2025), mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Trung ương Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần “Tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo” thiết thực thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thi đua yêu nước; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan Trung ương Đoàn và của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng cơ quan Trung ương Đoàn phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước trong giai đoạn mới. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2015 - 2020, có 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng. Hưng Vũ

Phát huy tốt nội lực để “tiếng chiêng” ngoại giao Việt Nam mạnh mẽ, vang xa

TĐKT - Sáng 27/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 - 2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự, có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ... Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại sự kiện Ngày 28/8/1945, cùng với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Bộ Ngoại giao Việt Nam được thành lập và vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp dẫn dắt và chỉ đạo trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Từ thời điểm đó, nền ngoại giao của nước Việt Nam hiện đại luôn đóng vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trong mọi chặng đường cách mạng của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoại giao đã góp phần quan trọng đưa cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh và in đậm dấu ấn của mình trên mọi chặng đường của đất nước, từ việc góp phần giành và giữ vững độc lập của Tổ quốc những ngày đầu của chính quyền cách mạng, đến công cuộc kháng chiến thành công trước thực dân, đế quốc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chặng đường 75 năm qua đã chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, toàn diện cả về tầm nhìn, tư duy, bản lĩnh, phong cách và phẩm chất đạo đức cách mạng. Ngành Ngoại giao đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều Huân chương khác vì những đóng góp xuất sắc trong 75 năm qua. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập cho nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn. Chủ đề thi đua giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Ngoại giao là: “Giữ vững môi trường hòa bình, hội nhập quốc tế hiệu quả vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã gắn công tác thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị, đưa phong trào thi đua trở thành một phương thức lãnh đạo cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, đạt nhiều thành tích tốt trong các mặt công tác như nghiên cứu, tham mưu phân giới, cắm mốc biên giới, hội nhập quốc tế, thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, ngoại vụ địa phương, thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương, lễ tân, hậu cần, đào tạo cán bộ, công tác cán bộ nữ. Đặc biệt, Bộ Ngoại giao có nhiều đề tài nghiên cứu, báo cáo, đề án, sáng kiến thiết thực, góp phần tích cực, chủ động giải quyết các vấn đề hệ trọng liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao cờ Thi đua của Chính phủ năm 2019 cho 6 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Ngoại giao năm 2019 Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà các thế hệ lãnh đạo, các nhà ngoại giao lão thành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Ngoại giao các thời kỳ đã đạt được trong suốt 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Công tác đối ngoại đã thể hiện vai trò tiên phong trong củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển và không ngừng nâng cao vị thế của đất nước. Nhờ đó, từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối ngoại rộng mở với 189 quốc gia thành viên của Liên Hiệp quốc. Chúng ta đã xây dựng được mạng lưới 30 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, trong đó có tất cả các nước lớn 17/20 nước G20 và toàn bộ các nước ASEAN. Từ một nền kinh tế khép kín, bao cấp, ngành ngoại giao đã góp phần quan trọng trong đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO, ký kết và thực thi nhiều Hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có những FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, toàn diện, cân bằng lợi ích rất quan trọng cho phát triển như Hiệp định CPTPP, Hiệp định EFTA. Việt Nam đảm nhiệm tốt nhiều trọng trách quốc tế lớn như Chủ tịch ASEAN, Ủy viên Thường trực Hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN (AIPA). Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngành Ngoại giao triển khai tốt ngoại giao trực tuyến với kết quả nổi bật. Chỉ từ tháng 2 năm nay đã có trên 30 Hội nghị cấp cao trực tuyến của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế lớn. Bộ Ngoại giao trong công tác lãnh sự đã phối hợp tổ chức tốt nhiều chuyến bay vào những vùng dịch nguy hiểm, đón gần 30.000 công dân về nước; hỗ trợ trang thiết bị y tế cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cho nhiều đối tác nước ngoài, nhất là tại những địa bàn bị dịch nặng nề; đón hàng nghìn chuyên gia, nhà quản lý, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục làm việc. Thủ tướng đề nghị ngành Ngoại giao phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa những thành tựu đạt được, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành. Công tác đối ngoại tiếp tục phát huy vai trò tiền phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút tối đa nguồn lực bên ngoài để gắn kết hài hòa với phát huy nội lực để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao vai trò, vị thế và uy thế quốc tế của Việt Nam. Công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên cần có sự chung tay góp sức của các hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Ngoại giao làm tốt 5 nhiệm vụ chính trị: Thúc đẩy quan hệ của ta với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, ổn định, bền vững; tăng cường ngoại giao kinh tế, góp phần quan trọng vào phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; chủ động hội nhập quốc tế, nâng tầm, đẩy mạnh đối ngoại đa phương theo tinh thần Chỉ thị 25 của Ban Bí thư; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam bằng nhiều hoạt động đa dạng và phong phú. Thủ tướng rất hoan nghênh “3 thi đua” do ngành Ngoại giao đề ra: Tăng cường, nâng cao nhận thức về thi đua yêu nước; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường thi đua yêu nước ngành Ngoại giao với các cơ quan, bộ ngành, địa phương khác trong cả nước nhằm tạo nên nguồn lực tổng hợp phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Nhớ tới lời Bác Hồ “Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng”, Thủ tướng Chính phủ chúc Bộ Ngoại giao và toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, đồng lòng, đồng sức, đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu cùng cả nước phát huy tốt nội lực để “tiếng chiêng” ngoại giao Việt Nam mạnh mẽ, vang xa, thể hiện thực lực đất nước và khát vọng vươn lên ngày càng lớn mạnh, phồn vinh “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” của đất nước ta, như Bác Hồ của chúng ta hằng mong mỏi”. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho 6 cá nhân Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập cho nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao cờ Thi đua Chính phủ năm 2019 cho 6 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Ngoại giao năm 2019. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động cho 6 cá nhân. Phương Thanh    

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025

TĐKT - Ngày 26/8, tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội. Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương; Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; Phó Vụ trưởng Vụ 3, Trưởng cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh, Ban TĐKT Trung ương Huỳnh Thanh Phong. Về phía tỉnh  Ninh Thuận có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Nguyễn Bắc Việt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Lưu Xuân Vĩnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt, dự Đại hội có đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự; Anh hùng Lao động Hồ Thị Lượm và 265 đại biểu là điển hình tiên tiến.           Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại Đại hội 5 năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn dân ra sức khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII giai đoạn 2015 - 2020: Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 10,2%/năm (mục tiêu là 10-11%/năm), quy mô nền kinh tế tăng 2,16 lần so với năm 2015. Thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng (mục tiêu 2.800 - 3.000 tỷ đồng). GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015 (mục tiêu 58 - 60 triệu đồng/người). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 đạt 78.015 tỷ đồng (mục tiêu 51.000 - 55.000 tỷ đồng), tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, nông, lâm, thủy sản chiếm 28,1%, giảm 10,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32,1%, tăng 9,7%; dịch vụ chiếm 39,8%, tăng 0,9%. Song song với đó, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. Nhiều mô hình như: “Tổ cộng đồng nuôi ốc hương”; “Tổ hợp tác đánh bắt hải sản”… thu hút nông dân, ngư dân liên kết, góp vốn đầu tư mở rộng diện tích nuôi trồng, hỗ trợ nhau trên biển… ngày càng phát triển mạnh và đem lại thu nhập cao cho các thành viên, xã viên, hội viên. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” lan tỏa ngày càng sâu rộng. Kết quả thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có 25/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, không còn số xã đạt dưới 10 tiêu chí, hoàn thành chỉ tiêu của giai 2010 - 2020 sớm trước thời gian một năm. Phong trào xây dựng “Quỹ vì người nghèo” đã vận động, tiếp nhận gần 43 tỷ đồng, xây dựng 1.144 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 73 căn nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng 1.421 căn nhà theo Quyết định số 33/2015 của Thủ tướng Chính phủ… Mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 16 nghìn lao động… góp phần giảm mạnh hộ nghèo giai đoạn 2015 - 2020 xuống còn 5,74% (mỗi năm giảm 1,84%). Toàn tỉnh có 132 tập thể, cá nhân được khen thưởng Huân chương Độc lập; 34 tập thể, cá nhân được khen thưởng Huân chương Lao động các hạng, hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hơn 5000 tập thể, cá nhân được tỉnh khen thưởng… Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đạt được trong thời gian vừa qua. Trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi lớn, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức gay gắt. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng. Tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua; vận động thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; hình thức, cách thức tổ chức thi đua phải hết sức sáng tạo, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thuận lợi cho mọi người tham gia. Thi đua phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, đôn đốc; coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổng kết rút kinh nghiệm. Thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thi đua; khen thưởng phải đúng đắn, kịp thời, đúng người, đúng việc, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt; hết sức quan tâm tới khen thưởng người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Dịp này, đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã trao tặng số tiền 2 tỷ đồng, trong đó dành 1 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo tỉnh Ninh Thuận”, số còn lại hỗ trợ tỉnh xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa, 10 căn nhà tình thương và 200 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, học giỏi nhân dịp khai giảng năm học 2020 - 2021. Với những nỗ lực không ngừng, tại Đại hội, có một tập thể và hai cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 61 tập thể và 121 cá nhân điển hình tiên tiến, vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm năm (2015 - 2019). Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, tặng sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hự, ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam; thăm mô hình trồng măng tây xanh của gia đình ông Hùng Ky, ở xã An Hải, huyện Ninh Phước. Hồng Thiết

Bạc Liêu: Tập trung thi đua thực hiện thắng lợi 5 trụ cột kinh tế

TĐKT - Ngày 26/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V với chủ đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội. Dự Đại hội, có các đồng chí: Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; Dương Thành Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; đại diện Ban TĐKT Trung ương, Ban TĐKT các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh… Đặc biệt, dự Đại hội có các đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 350 cá nhân điển hình tiên tiến của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu tại Đại hội 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo thành động lực cách mạng mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh. Các phong trào thi đua đã tập trung giải quyết những nhiệm vụ công tác trọng tâm như đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển công nghiệp nhanh, bền vững, đột phá là công nghiệp năng lượng tái tạo, điện khí, công nghiệp chế biến thủy hải sản. Đẩy mạnh phát triển du lịch, phấn đấu trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, là một trong những trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trao các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho các điển hình tiên tiến Những phong trào thi đua đã được tỉnh triển khai hiệu quả: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững”, phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển với chính sách 5 đồng hành, 3 hỗ trợ”, phong trào “Chống rác thải nhựa”, phong trào thực hiện 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, phong trào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”… Các phong trào thi đua luôn được lồng ghép với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua các phong trào thi đua, nhiều vấn đề bức xúc về sản xuất, đời sống đã được giải quyết, nhiều mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao động được xây dựng; đời sống nhân dân và người lao động được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; dân chủ cơ sở được phát huy. Nhiều nhân tố mới được phát hiện, xây dựng từ những phong trào thi đua và được nhân rộng, tạo sự lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đã chú trọng khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất, khen thưởng điển hình tiên tiến, khen thưởng đơn vị cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Đại hội Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương ghi nhận, chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Bạc Liêu 5 năm qua; chúc mừng những tập thể, cá nhân được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực về dự Đại hội. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu tặng hoa cảm ơn đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương đến dự và phát biểu tại Đại hội. (ảnh: Bạc Liêu online) Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn tới, đồng chí Phạm Đức Toàn đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến một số nội dung: Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước với những nội dung còn nguyên giá trị, ý nghĩa trong tình hình hiện nay như: Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua, mọi việc đều thi đua. Thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng. Thi đua phải thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài và rộng khắp. Càng khó khăn, càng phải thi đua. Càng thi đua, càng mau thắng lợi. Thi đua hướng đến xây dựng con người mới, cần, kiệm, liêm, chính, cải thiện đời sống, mang lại hạnh phúc cho nhân dân... Thứ hai, quán triệt và triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của từng cơ quan, đơn vị trong phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. (ảnh: Bạc Liêu online) Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua của tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả, rõ chủ đề, mục tiêu, nội dung, hình thức, tiêu chí, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng và không ngừng đổi mới. Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, quan tâm khen thưởng kịp thời, chính xác các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, khen tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân, đảm bảo tác dụng giáo dục, nêu gương thực sự, và động viên hơn nữa các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua. Thứ năm, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phấn đấu trong thời gian tới, ngành, nào cấp nào cũng có ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương và tuyên truyền rộng rãi, tạo động lực lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu trao các phần thưởng của tỉnh cho các điển hình tiên tiến Đại hội đã giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; tổ chức trao các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, khen thưởng của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của tỉnh; thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tại Đại hội, đồng chí Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2025. Phương Thanh

Tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V

TĐKT – Ngày 23/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu chỉ đạo. Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua (2016 - 2020); đồng thời đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo nhiều phong trào thi đua với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung các phong trào thi đua bám sát vào các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, có các phong trào tiêu biểu như "Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Bắc Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức, viên chức Bắc Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở"... 6 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương quan họ Kinh Bắc; qua đó góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, góp phần đưa Bắc Ninh từ một tỉnh thuần nông, sau 23 năm tái lập (tháng 1/1997) đến nay, đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Công tác khen thưởng tại Bắc Ninh có nhiều đổi mới, tỉnh chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, chuyên đề, đối ngoại; nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động, học tập, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tập trung tháo gỡ, giải quyết tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến. Bên cạnh các hình thức khen thưởng theo quy định, Bắc Ninh có nhiều hình thức khen thưởng phong phú như khen thưởng hằng tháng theo chủ đề gắn với ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các ngành, các lĩnh vực. 5 năm qua, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh: 450 Huân chương Độc lập, 119 Huân chương Lao động, 1 Huân chương Hữu nghị, 1 Huy chương Kháng chiến, 205 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; trao danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 493 Mẹ, 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 83 Cờ thi đua Chính phủ, 1 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Chủ tịch UBND tỉnh tặng 397 Cờ thi đua của UBND tỉnh, 288 Chiến sĩ thi đua, 8986 Bằng khen và 1955 danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Ninh 5 năm qua. Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nghiên cứu, học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, cũng như những bài học kinh nghiệm phong phú, sâu sắc trong công tác lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua. Tỉnh Bắc Ninh cần thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng khen tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân, khen tập thể, cá nhân người nước ngoài có đóng góp lớn cho sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng tỉnh Bắc Ninh bức ảnh lưu niệm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020… Ngoài ra, 72 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh vinh dự được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã phát động phogn trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh đẩy mạnh thi đua trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời kêu gọi mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Mai Thảo  

Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV

TĐKT - Chiều 25/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV. Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ; 132 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ Nội vụ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Huân chương Lao động cho 1 tập thể, 2 cá nhân  Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016 - 2020; biểu dương những thành quả lao động sáng tạo, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua của Bộ Nội vụ; đánh giá, phân tích những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp để tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Bộ giai đoạn 2020 - 2025. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ luôn quan tâm đến công tác TĐKT, kịp thời triển khai, phát động các phong trào thi đua hàng năm, chuyên đề, theo đợt. Các phong trào thi đua được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan tâm, hưởng ứng và tham gia tích cực, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Nội dung thi đua ngày càng phong phú, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ và đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật là các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua ngành Nội vụ, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ IV. Đặc biệt, 5 năm qua, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được các đơn vị của Bộ Nội vụ triển khai đúng hướng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập trung thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước, lĩnh vực thi đua, khen thưởng, lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, văn thư lưu trữ và công tác đào tạo, bồi dưỡng... Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân Qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo ở khắp các lĩnh vực được phát hiện và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, được tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Đặc biệt, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng như khen thưởng đã quan tâm hơn đến các tập thể nhỏ, các cá nhân lao động trực tiếp. Trong 5 năm qua, Bộ Nội vụ đã vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019, các tập thể và cá nhân thuộc Bộ Nội vụ đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng các phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động các hạng cho 10 tập thể và 29 cá nhân; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 4 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và 23 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân. Ngoài ra, trong 5 năm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã tặng thưởng: Cờ Thi đua cấp Bộ cho 44 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 40 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 197 tập thể và 452 cá nhân. Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thống nhất chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác TĐKT giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời chỉ ra nguyên nhân và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác này trong 5 năm tới (2020 - 2025). Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các cá nhân tiêu biểu Để ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020, tại Đại hội, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; tập thể Vụ Cao đài, Ban Tôn giáo Chính phủ và cá nhân ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; tập thể Vụ Công chức, viên chức Bộ Nội vụ và 2 cá nhân thuộc Vụ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  Ngoài ra, tại Đại hội, 66 tập thể, cá nhân (đại diện cho 19 tập thể và 166 cá nhân) được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vì lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ.   Đại hội cũng đã thông qua danh sách 8 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, thi đua lao động sáng tạo, hiệu quả” giai đoạn 2020 - 2025, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tới. Mai Thảo

Công bố 75 công trình lọt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

TĐKT - Sáng 24/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) và các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Đây là sự kiện quan trọng hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các tỉnh, thành phố cùng các tác giả, nhóm tác giả, các nhà khoa học có công trình sáng tạo KHCN được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Các tác giả và nhóm tác giả được trao chứng nhận và Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 Hưởng ứng phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số bộ, ngành và thành viên của Mặt trận, tổ chức tuyển chọn, công bố, vinh danh các công trình, giải pháp KHCN tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Thông qua hoạt động này, từ 2016 đến nay, đã có 365 công trình, giải pháp KHCN được tuyển chọn, công bố, vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Đây là những công trình tiêu biểu, có đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2020, từ 157 công trình, giải pháp sáng tạo KHCN do 50 bộ, ngành, tỉnh, thành phố giới thiệu, Hội đồng tuyển chọn đã bỏ phiếu bình chọn được 75 công trình, giải pháp sáng tạo KHCN thuộc các lĩnh vực: Sinh học phục vụ sản xuất, đời sống (11 công trình); y tế (12 công trình); công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (13 công trình); công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp (12 công trình); cơ khí tự động hóa (16 công trình); công nghệ vật liệu (2 công trình); công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên (5 công trình); giáo dục (4 công trình) trình Ban Chỉ đạo biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Để kịp thời biểu dương, tôn vinh, động viên các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, y, bác sĩ đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch Covid – 19, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Y tế lựa chọn vinh danh 7 công trình, giải pháp sáng tạo KHCN tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các tác giả (nhóm tác giả) để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chúc mừng và biểu dương các tác giả, tập thể tác giả đã có những công trình, giải pháp KHCN được tuyển chọn và vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi lễ Nhấn mạnh quan điểm của Đảng: “Phát triển và ứng dụng KHCN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một trong những nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp”, nhằm tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế và sản phẩm hàng hóa Việt Nam…, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với Bộ KHCN, các cơ quan liên quan, tổ chức thật tốt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN phục vụ cho phát triển của đất nước. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của KHCN, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp với ngành KHCN, các tổ chức thành viên tiến hành giám sát việc triển khai, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu ở các cấp. Kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. “Đó cũng là giải pháp để chúng ta kiểm nghiệm sức sống, hiệu quả của các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu, nghiệm thu, từng bước khắc phục tình trạng đề tài khoa học sau nghiệm thu không phát huy hiệu quả trong thực tiễn.” – Đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ rõ. Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, trên cơ sở đánh giá 5 năm triển khai lựa chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, cần nghiên cứu, tìm phương thức, cách làm mới phù hợp hơn với giai đoạn hiện nay và yêu cầu của thực tiễn. Phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí, thước đo để xem xét, đánh giá, tôn vinh các công trình, đề tài, giải pháp KHCN. Đồng thời, cần quan tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng dụng KHCN phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng rằng, những phong trào, hoạt động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội, tạo nên động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mai Thảo  

Xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc

TĐKT - Sáng 20/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X - năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh cùng 215 đại biểu ưu tú, điển hình tiên tiến xuất sắc tham dự Đại hội. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào thi đua được triển khai thực hiện hiệu quả, tiêu biểu như: "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm nhất”, "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở”, "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... Các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực mang lại những kết quả hết sức thiết thực, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ đó, kinh tế Yên Bái tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ tăng GRDP năm 2020 ước đạt 7,3%, cả giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,65%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, vượt 20% mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh và phúc lợi xã hội được đặc biệt được quan tâm. Quan hệ đối ngoại của tỉnh ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng chặt chẽ, gắn bó. Công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm qua, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc cho tỉnh Yên Bái. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Yên Bái trong giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xă hội tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng; đổi mới phương pháp, biện pháp tổ chức phong trào thiết thực, hiệu quả, bám sát và gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tỉnh, đơn vị, địa phương. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; phát huy giá trị văn hóa xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, bảo vệ môi trường sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phấn đấu đạt kết quả cao nhất như mong muốn của Bác Hồ khi về thăm Yên Bái cách đây 62 năm. Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương thực sự, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác khen thưởng. Quan tâm khen thưởng kịp thời đối với các điển hình, nhân tố mới, khen tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sỹ, doanh nghiệp, doanh nhân… Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái sẽ đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng Yên Bái phát triển toàn diện, bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của vùng vào năm 2030. Đại hội đã thông qua danh sách các đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 11 đồng chí, gồm 1 đại biểu trung ương, 10 đại biểu được bầu từ các hội nghị thi đua - khen thưởng cấp cơ sở. Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, tỉnh Yên Bái vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Tại Đại hội, đã có 5 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 19 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 34 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, tại Đại hội phiên trù bị chiều 19/8 cũng đã có 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015 - 2020), 75 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 được nhận bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 200 triệu đồng cho các em học sinh tỉnh Yên Bái Nhân dịp này, thay mặt Quỹ Bảo trợ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng 200 triệu đồng cho các em học sinh tỉnh Yên Bái. Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030". Trang Lê

Biểu dương, tôn vinh 104 điển hình tiên tiến ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 2016 - 2020

TĐKT - Sáng 20/8, tại Hà Nội, Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành GTVT 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020). Đến dự có: Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh; Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt cùng 104 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2016 - 2020. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2020), 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020), hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao giấy chứng nhận cho các điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 2016 - 2020 Trong 5 năm qua, Công đoàn GTVT Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, được sự hưởng ứng tích cực từ đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành. Qua đó, góp phần quan trọng cùng với ngành vượt qua không ít khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; xây dựng ngành GTVT ngày càng phát triển. Hàng năm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, Công đoàn GTVT tổ chức phát động triển khai các phong trào thi đua thiết thực, sát với chủ đề từng năm: Năm 2016 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; năm 2017 “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”; năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; năm 2019 “Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm”... Từ các phong trào thi đua năm, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai cụ thể hóa những nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực. Tiêu biểu, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, sản xuất công nghiệp có phong trào “Đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm và an toàn”; trong quản lý đường, đảm bảo giao thông có phong trào “Giữ đường thông suốt, an toàn”, “Luồng lạch thông suốt”; lĩnh vực hàng không có phong trào “An toàn, an ninh cho những chuyến bay”; y tế GTVT có phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện 12 điều y đức của người thầy thuốc; khối trường học thi đua “Dạy tốt, học tốt”... Cùng với đó, phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo cũng được các cấp Công đoàn trong toàn ngành hưởng hứng mạnh mẽ. Chương trình nghệ thuật tại Hội nghị Đặc biệt, phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở với phương châm “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ) đã được đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành hưởng ứng tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với việc thực hiện tốt văn hóa công sở khi thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, phong trào được phát động và lan tỏa trong toàn ngành. Qua các phong trào thi đua 5 năm qua, toàn ngành GTVT xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến và nhiều sáng kiến, cải tiến có giá trị. Theo thống kê, 5 năm qua, toàn ngành có 2.144 đề tài, sáng kiến cải tiến được áp dụng, đem lại giá trị làm lợi hơn 200 tỷ đồng; 61 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh hơn 1200 công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu cấp ngành; công đoàn GTVT và các cấp công đoàn đã được tặng thưởng 21 Huân chương các hạng, 18 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,  1 Cờ thi đua của Chính phủ, 108 Cờ thi đua cấp Tổng Liên đoàn; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn, Bằng khen của Bộ GTVT, Chiến sĩ thi đua ngành, Bằng khen của Công đoàn ngành… Tại Hội nghị, 104 cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành GTVT 5 năm vừa qua đã được biểu dương. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Công đoàn GTVT trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, 104 cá nhân được biểu dương lần này là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ của ngành nhân rộng, học tập và noi theo. Theo các đồng chí, trong thời gian tới, Công đoàn GTVT Việt Nam cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến. Cùng đó, nâng cao chất lượng đăng ký thi đua gắn liền với nhiệm vụ đơn vị, xây dựng kế hoạch thi đua, kế hoạch trong công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng chuyên đề ngay từ đầu năm; phải làm sao để thi đua thực sự là nguồn động lực mạnh mẽ, tham gia quản lý thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động… Hội nghị đã thông qua cử 5 điển hình tiên tiến gồm 4 cá nhân, trong đó có Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt và 1 tập thể dự Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X, năm 2020. Hưng Vũ

Trang