Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Biểu dương 70 điển hình tiên tiến

TĐKT – Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), ngày 1/6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức biểu dương 70 điển hình tiên tiến. Dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị Phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, với tinh thần dựa vào “lực lượng của dân, tinh thần của dân” để “đem lại hạnh phúc cho dân” và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân điển hình tiên tiến”, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã cụ thể hóa các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước phát động vào các chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận, thông qua việc tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc. Qua đó, nhằm phát huy nội lực về tinh thần và vật chất trong nhân dân để góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chào mừng 70 đại biểu về dự hội nghị, gửi tình cảm sâu sắc, lời chúc trân trọng nhất tới các cụ, các vị, cán bộ làm công tác mặt trận trong cả nước - những người đã, đang cống hiến trực tiếp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn mỗi cán bộ mặt trận tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa và là tấm gương để mọi người noi theo. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao kỷ niệm chương và hoa cho các điển hình tiên tiến. Thời gian qua, vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam đã được nâng tầm, thể hiện trong các văn kiện của Đảng và thể chế hóa trong hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng: Mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cũng là mục tiêu chung của toàn dân tộc. Mặt trận phải thực sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong rằng, Mặt trận cần tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước; triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động, cùng Chính phủ thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Với chức năng giám sát, phản biện xã hội đã được pháp luật quy định, MTTQ Việt Nam cần chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ mặt trận cần tiên phong, tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Từ các phong trào thi đua yêu nước cần kịp thời phát hiện nêu gương điển hình, nhân điển hình rộng khắp để tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; tuyên truyền rộng rãi những tấm gương tốt để mọi người dân noi theo. MTTQ Việt Nam cần chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân. Công tác mặt trận phải không ngừng đổi mới; cán bộ mặt trận, đoàn thể các cấp phải gắn bó sâu sát với đời sống của nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận phải được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luôn bổ sung lực lượng mới để tạo ra cách nghĩ mới, cách làm mới sáng tạo không ngừng. Trước đó, đoàn đại biểu điển hình tiên tiến đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác. Thục Anh

Bộ Tổng Tham mưu biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến tiêu biểu

TĐKT - Sáng 31/5, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018). Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Lãnh đạo BTTM  trao Bằng khen của BTTM tặng các tập thể có thành tích xuất sắc phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2015 - 2018. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), công tác xây dựng điển hình tiên tiến ở BTTM được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả cao. Phong trào TĐQT đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn xây dựng đơn vị, gắn phong trào TĐQT với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các mặt công tác..., góp phần phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, mưu lược, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến quyết thắng” của BTTM trong thời kỳ mới. Thực hiện phong trào TĐQT năm 5 qua, các cơ quan, đơn vị BTTM đã có hơn 1.850 lượt tập thể, 18.300 cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, có 4 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hơn 1.900 lượt tập thể, cá nhân được tặng huân chương và các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào TĐQT được tuyên dương, tôn vinh nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Để phong trào TĐQT của BTTM luôn phát triển mạnh mẽ, công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến ở BTTM đạt hiệu quả thiết thực, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo lời Bác nói chung và việc xây dựng và nhân điển hình tiên tiến nói riêng đi vào chiều sâu, trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội, đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Các cấp trong BTTM cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ và hoạt động của các thiết chế văn hóa về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng những điển hình là những cán bộ, nhân viên ở đơn vị cơ sở, trực tiếp lao động sản xuất, thực sự là tấm gương sáng được quần chúng suy tôn, học tập, noi theo. Các cơ quan, đơn vị trong BTTM tăng cường kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện những cách làm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để tuyên truyền, nhân rộng... Tại buổi gặp mặt, BTTM đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2015 - 2018. Dịp này Hội đồng Thi đua Khen thưởng BTTM đã đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xét tặng bằng khen đối với 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT giai đoạn 2015 - 2018. Trang Lê  

Khai mạc Triển lãm ảnh "70 năm thi đua yêu nước"

TĐKT – Sáng 28/5, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “70 năm thi đua yêu nước” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Tới dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi. Cùng dự có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Như Biên. Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm Triển lãm diễn ra từ ngày 28/5 – 2/6, nhằm ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước trong các tầng lớp nhân dân để tiếp tục thi đua, xây dựng Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 100 bức ảnh tư liệu đen trắng, ảnh màu góp phần phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước suốt 70 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, từ đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua trong những năm kháng chiến, đến đại hội thi đua yêu nước thời kỳ mới; các phong trào lớn trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: "Hũ gạo kháng chiến", "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm", Thanh niên “Ba sẵn sàng", Phụ nữ “Ba đảm đang", “Gió Đại Phong”, “Sóng Duyên Hải”, “Cờ Ba nhất”, “Trống Bắc Lý"... Triển lãm cũng giới thiệu các bức ảnh phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Ðền ơn, đáp nghĩa", “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”… Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu tham quan triển lãm Cách đây 70 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến tổ chức phong trào thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân tộc tích cực thi đua “làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công”. Sau Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (27/3/1948), nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Để tiếp tục phát huy ý nghĩa, giá trị của Lời kêu gọi thi đua ái quốc, và sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước. Trong 70 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần động viên toàn dân tộc đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, trở thành động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường hội nhập quốc tế. Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực làm nên những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phương Thanh

Xuất bản sách “70 năm thi đua yêu nước (1948-2018)”

TĐKT - “70 năm thi đua yêu nước (1948 - 2018)” là tựa đề cuốn sách do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương biên soạn và xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948 - 2018). Bìa của cuốn sách Cuốn sách tập hợp khoảng 300 bức ảnh được chọn lọc từ nhiều nguồn, cùng với một số tư liệu và bài viết mang tính tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ I (tháng 5/1952) đến Đại hội Thi đua Toàn quốc lần thứ IX (tháng 12/2015). Cuốn sách gồm 5 phần chính, gồm: "Thi đua yêu nước trong kháng chiến, kiến quốc" (1945 - 1954); "Thi đua yêu nước trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước" (1955 - 1975); "Thi đua yêu nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa" (1976 - 1985); "Thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới" (1986 - 2000); "Thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới giai đoạn 2001 - 2018". Sau chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, để động viên mọi lực lượng phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Thường vụ Trung ương đã ra chỉ thị Phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị vạch rõ: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công” và thi đua ái quốc là “vì nước, vì nòi”. Do đó, ngày 11/6/1948, nhân kỷ niệm 1000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Người muốn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua ái quốc là diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua ái quốc được phát động và lan rộng khắp vùng miền, cuốn hút, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước thi đua hăng say lao động, sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống giặc đói; thi đua học tập, xóa nạn mù chữ, chống giặc dốt và dũng cảm ngoan cường trong chiến đấu diệt giặc ngoại xâm… Các phong trào thi đua trong kháng chiến, kiến quốc đã góp phần to lớn cho cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân (1953 - 1954), làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Từ nền tảng thi đua này, nhân dân cả nước tiếp tục thực hiện phong trào thi đua khôi phục và phát triển kinh tế; phong trào thi đua chống Mỹ, cứu nước đến phong trào vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Các phong trào thi đua phát triển liên tục góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bước sang thời kỳ đổi mới, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong cả nước. Thi đua yêu nước thực sự đã đem lại nhiều thành tựu rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế… Nguyệt Hà

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố những cuốn sách xuất bản lần 1 năm 2018

TĐKT - Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), chiều 22/5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản (lần thứ I, năm 2018). Tới dự có: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Lễ công bố sách xuất bản (lần thứ I, năm 2018) của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, danh mục sách công bố gồm 5 tác phẩm có ý nghĩa và giá trị thực tiễn to lớn. Trong số này, đáng chú ý có cuốn: "Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm hơn 90 bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư từ giữa năm 2015 đến hết năm 2017, được sắp xếp theo bốn chủ đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. Ngoài ra, có bộ sách "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước" của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Bộ sách có 2 tập, gồm những bài viết, bài phát biểu trong những lần đi thăm, làm việc, dự hội nghị tại các tỉnh, thành phố, các, ban, ngành, đoàn thể Trung ương vừa mang tính chỉ đạo sát sao, gắn với thực tiễn, vừa mang tính lý luận, là sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Bộ sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, từ việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng viên phải chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, đến việc thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo Nhà xuất bản tặng sách cho Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Cuốn sách "Về cán bộ và công tác cán bộ" do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chỉ đạo nội dung. Cuốn sách lược trích một số bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí Tổng Bí thư: Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng về cán bộ và công tác cán bộ qua các thời kỳ, được sắp xếp theo các vấn đề: Vị trí, vai trò của cán bộ; tiêu chuẩn cán bộ; lựa chọn, tạo nguồn cán bộ; huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng, bố trí cán bộ… Cuốn sách "Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam" do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo biên soạn. Cuốn sách tập hợp 40 bài viết là kết quả nghiên cứu lý luận, khoa học của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn, tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Cuốn sách "Công an Nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh" là công trình nghiên cứu của Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về tác phẩm của Bác. Cùng với tình cảm, sự kính trọng lớn lao đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình chứa đựng nhiều phân tích quan trọng, khi đến tay độc giả, đã trở nên thực sự sống động, sâu sắc. Nội dung cuốn sách lột tả các vấn đề từ hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng, nội dung cơ bản của tác phẩm cho đến những giá trị, bài học rút ra khi nghiên cứu tác phẩm. Cuốn sách cũng nêu bật những thành tựu, hạn chế trong việc thực hiện Tư cách người Công an cách mệnh của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua cũng như yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện nội dung này trong thời gian tới. Hưng Vũ

Tuyên dương 336 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ V năm 2018

TĐKT - Chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 20/5, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Tới dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, Thành ủy TP Hồ Chí Minh và đặc biệt là sự góp mặt của 336 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao biểu trưng cho gương thanh niên điển hình. Đại hội là diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ cả nước để cùng đánh giá kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương, tôn vinh những thanh niên tiên tiến đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2018. Qua 5 kỳ tổ chức, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã khẳng định được uy tín, sức sống trong đời sống thanh niên, đã phát hiện và tôn vinh nhiều cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội, truyền đi những thông điệp ý nghĩa cho thế hệ trẻ rèn luyện, phấn đấu. Đây là cách làm sáng tạo của Trung ương Đoàn trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với thanh thiếu nhi, đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được chuyển tải vào các chương trình, phong trào, cuộc vận động của Đoàn, Hội, Đội với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, phong phú và bắt nhịp với xu thế hiện đại thông qua các hình thức tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với giới trẻ đã tạo nên khí thế thi đua phấn khởi, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của Đoàn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đoàn viên. Trong 2 năm qua, đoàn viên, thanh niên cả nước đã thực hiện hơn 21.200 công trình thanh niên, hơn 226.900 phần việc thanh niên các cấp; hơn 6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước đã triển khai hàng trăm chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, xây làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, chòi tránh lũ, nhà nhân ái, trường học cho học sinh vùng cao, thành lập trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên…, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giải quyết những khó khăn của cộng đồng. Từ phong trào thi đua này, đã có hàng nghìn lượt thanh thiếu nhi tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương ở các cấp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: 336 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, tôn vinh lần này chính là những điển hình tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ đang học tập, công tác ở nước ngoài. Những câu chuyện giản dị mà ý nghĩa sâu sắc, những việc làm bình thường mà có sức truyền cảm hứng lớn lao từ mỗi thanh niên tiên tiến mang đến Đại hội là những minh chứng thuyết phục cho một thế hệ trẻ tự tin, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết với hoài bão lớn lao, với ước mơ cao đẹp là được cống hiến cho xã hội, cho Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu. Sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Người luôn căn dặn Đảng ta phải chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để Đoàn Thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. “Mỗi thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác hãy luôn tâm niệm: Hôm nay là thanh niên tiên tiến, ngày mai vẫn phải là thanh niên tiên tiến, vì vậy phải tiếp tục không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phát huy giá trị của bản thân cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng xã hội; trở thành người có sứ mạng truyền đi và lan tỏa trong giới trẻ những giá trị cao đẹp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, để việc học tập và làm theo lời Bác thực sự trở thành nhu cầu tự thân của thế hệ trẻ, trở thành ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự hoàn thiện nhân cách của mỗi bạn trẻ.” - Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh. Mai Thảo

Hà Nội: Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2017 - 2018

TĐKT - Ngày 19/5, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô đã tổ chức "Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô năm học 2017 - 2018". Lễ tuyên dương khen thưởng là hoạt động thường niên của ngành GD&ĐT Hà Nội. Đây là dịp để ghi nhận và biểu dương những học sinh giỏi xuất sắc, những tấm gương tiêu biểu, vượt khó, hiếu học, học giỏi, sáng tạo, cháu ngoan Bác Hồ của ngành GD&ĐT Thủ đô. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 học sinh Năm học 2017 - 2018, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển mạnh. Hiện nay, toàn thành phố có 2.641 đơn vị trường học, với hơn 1,8 triệu học sinh, so với cùng kỳ năm học trước tăng 58 trường và hơn 134 nghìn học sinh. Ngành GD&ĐT đã tích cực, chủ động trong đổi mới trong dạy và học, đổi mới trong công tác thi và tuyển sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chỉ đạo, quản lý điểm và học bạ điện tử. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ và hiện đại. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, trong đó, cấp mầm non và tiểu học xây dựng vượt chỉ tiêu 37 trường. Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi ngày đạt 95,8%, tăng 1,7% so với năm học trước. Đặc biệt, học sinh Hà Nội tiếp tục khẳng định tài năng trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2017, học sinh Hà Nội đã đạt được138 giải và huy chương, trong đó có 39 Huy chương vàng, 42 Huy chương bạc, 44 Huy chương đồng, 13 Bằng khen. Trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia các bộ môn văn hóa, học sinh Hà Nội có 132 giải. Tại Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng HOMC lần đầu tiên tổ chức với 9 đoàn quốc tế, đoàn Hà Nội giành một Cúp vô địch, một Cúp giải nhất đồng đội, 112 huy chương cá nhân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý trao bằng khen cho các em học sinh. Đặc biệt, đầu tháng 5/2018, học sinh Trần Đức Huy (lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã giành Huy chương vàng và giải thưởng “Thí sinh nước chủ nhà có kết quả xuất sắc nhất” tại Olympic Vật lý châu Á 2018. Để ghi nhận những thành tích đạt được của ngành GD&ĐT Hà Nội, tại buổi lễ, 2 học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã đạt Huy chương Vàng trong các kỳ thi Olympic quốc tế được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 học sinh đạt huy chương quốc tế được trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ngoài ra, còn có 47 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 40 học sinh tiêu biểu được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội. Thục Anh

221 công trình, sáng kiến đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trẻ trong quân đội lần thứ XVIII

TĐKT – Sáng 18/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức “Hội nghị Tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XVIII”. Hội nghị diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học – Công nghệ Việt Nam 18/5, 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng… Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2017. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, vinh danh, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu, sản phẩm khoa học của các tác giả, nhóm tác giả trẻ có công trình, sáng kiến đạt giải thưởng. Qua đó, cổ vũ, động viên các tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ toàn quân đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Với tinh thần làm việc khách quan, dân chủ, công tâm, Hội đồng giải thưởng đã công nhận 221 công trình, sáng kiến của 471 tác giả đạt giải, trong đó, 123 công trình, sáng kiến của 292 tác giả đạt giải Ba trở lên. Cụ thể: Có 18 công trình, sáng kiến đạt giải nhất; 39 công trình, sáng kiến đạt giải nhì; 66 công trình, sáng kiến đạt giải ba; 98 công trình, sáng kiến đạt giải khuyến khích. Có thể thấy, điểm nổi bật của giải thưởng năm nay chính là tính mới, tính sáng tạo và tính ứng dụng thực tế trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, sản xuất, học tập, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân,  bảo vệ môi trường… Đây cũng là tiêu chí quan trọng nhất mà các công trình, sáng kiến tham dự giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần này đã hiện thực hóa một cách sinh động, khoa học. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng các cơ quan, đơn vị, các tác giả, nhóm tác giả đã đạt thành tích xuất sắc trong tham gia giải thưởng. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao cơ quan Tổng cục Chính trị, Hội đồng Giải thưởng, các cơ quan giúp việc, cơ quan thường trực, các hội đồng chuyên ngành, cấp ủy, chỉ huy và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chỉ đạo, duy trì, điều hành và tổ chức giải thưởng trong những năm qua. Thượng tướng Lương Cường nhấn mạnh: Trong phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ quân sự của toàn quân, phong trào Sáng tạo trẻ trong thanh niên quân đội là một trong những điểm sáng; thể hiện tinh thần, ước mơ, nhiệt huyết, khát vọng nghiên cứu, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học của tuổi trẻ toàn quân và trách nhiệm phát hiện, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Để duy trì, thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ cũng như Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, tổ chức Đoàn các cấp phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để tuổi trẻ tham gia; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, tài năng trẻ nghiên cứu khoa học; kịp thời biểu dương, khen thưởng và có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Tổng cục Chính trị, Hội đồng Giải thưởng, trực tiếp là cơ quan thường trực giải thưởng cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động giải thưởng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Các đồng chí đã được nhận giải thưởng và vinh danh cần phát huy kết quả đạt được, tăng cường ứng dụng kết quả, sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn; chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội hăng hái nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phong trào Sáng tạo trẻ của toàn quân không ngừng phát triển... Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao Chứng nhận, tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo cho các tác giả có công trình, sáng kiến đoạt giải Nhất. Ghi nhận, động viên, khích lệ các đơn vị, các tác giả, tập thể tác giả có công trình, sáng kiến đạt giải, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định tặng Bằng khen cho 19 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia giải thưởng; thăng quân hàm, nâng lương, bảo lưu thành tích cho 292 đồng chí có công trình, sáng kiến đoạt giải ba trở lên. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chứng nhận cho 221 công trình, sáng kiến đạt giải. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 50 đồng chí là tác giả có công trình, sáng kiến đạt giải nhất. Đó là sự động viên, khích lệ to lớn để tuổi trẻ toàn quân tiếp tục thể hiện tinh thần, ước mơ, nhiệt huyết, khát vọng nghiên cứu, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học. Phương Thanh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

TĐKT - Sáng 15/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong công tác thi đua khen thưởng.  Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng dự và phát biểu ý kiến. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong năm 2018, được diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Bộ NN&PTNT trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các điển hình tiên tiến Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người nhấn mạnh: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua”. Lời kêu gọi về lòng yêu nước và tinh thần thi đua ái quốc của Người đã trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam hăng hái tham gia kháng chiến, thi đua lao động, sản xuất. Thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua ái quốc, ngành NN&PTNT đã thường xuyên, liên tục hưởng ứng và có các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của đất nước và yêu cầu phát triển của ngành. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc (1945 - 1975), trên mặt trận nông nghiệp, tinh thần thi đua đã sớm trở thành phong trào phát triển mạnh mẽ và rộng lớn. Tiêu biểu là: “Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở hậu phương phải thi đua tăng gia sản xuất” và “Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ”; Hậu phương thi đua với tiền phương”; “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”; “Tay liềm, tay súng”; “Tay cuốc, tay súng”; “Tay lưới, tay súng”;  “Địch phá ta xây”... Trong những năm gần đây, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được toàn ngành triển khai rộng khắp và thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, hấp dẫn, là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. Đây vừa là nhiệm vụ then chốt, vừa là giải pháp quan trọng, thường xuyên và lâu dài để gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu “xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tấng kinh tế - xã hội hiện đại, giàu bản sắc dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng được nâng cao”. Tọa đàm với chủ đề “Phong trào thi đua ái quốc và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Bộ, ngành” Cùng với đó, ngành Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và “tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Hiện nay, phong trào đã phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trong cả nước, được cả hệ thống chính trị tham gia lãnh đạo, nhân dân đồng tình ủng hộ và trực tiếp thực hiện. Tính đến nay, cả nước đã có 3.320 xã (chiếm 37,2%) đạt chuẩn nông thôn mới với mức bình quân đạt 14,25 tiêu chí/xã; có 50 đơn vị cấp huyện thuộc 26 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện rất nhiều gương điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân ở khắp các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc, là tấm gương sáng về lao động sản xuất, công tác, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, góp phần to lớn làm nên những thành tựu kỳ diệu của ngành NN&PTNT. Đã có hàng trăm anh hùng lao động, hàng nghìn chiến sĩ thi đua toàn quốc và hàng nghìn, hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu được tặng thưởng Huân, Huy chương cao quý của Nhà nước; đặc biệt gần đây, đã có nhiều tập thể, cá nhân có sản phẩm tiêu biểu được Bộ tặng Giải thưởng Bông Lúa Vàng Việt Nam; hàng trăm doanh nghiệp được Bộ tặng Danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông”; hàng trăm nông dân có sáng kiến, sáng chế trong lao động sản xuất được tôn vinh… Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng phát biểu tại Lễ kỷ niệm Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc mà mỗi chúng ta phải học tập suốt đời. Nó phải trở thành nhu cầu rèn luyện, tu dưỡng của mỗi tập thể, cá nhân… Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc sẽ mãi mãi là ánh sáng soi đường cho chúng ta về cách thức tổ chức và động viên lực lượng quần chúng tham gia. Chúng ta tiếp tục thấm nhuần và cụ thể hóa vào thực tiễn để những năm tới sẽ càng có nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, 25 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh giai đoạn 2016 – 2018; 20 cá nhân trực tiếp tham mưu công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan trực thuộc Bộ đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Đảng ủy Bộ trao tặng Giấy khen cho 16 tổ chức Đảng trực thuộc và 12 Đảng viên tiêu biểu. Sáng cùng ngày, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các điển hình tiên tiến ngành NN&PTNT đã báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình. Phương Thanh

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

TĐKT - Ngày 14/5, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến nhân Kỷ niệm 70 năm “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tới dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu; Thứ trưởng Bộ Công an  - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành. Đồng chí Thuận Hữu và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại buổi giao lưu. Những năm qua, các phong trào hành động cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành cuộc vận động sâu rộng. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an ngày đêm có mặt trên khắp mọi miền Tổ quốc với mục tiêu: “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình” đã trở thành niềm tin, chỗ dựa tin cậy của các tầng lớp nhân dân. Từ đòi hỏi của cuộc sống, nhiệm vụ cách mạng và yêu cầu xây dựng lực lượng trong tình hình mới, các phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”; “Công an nhân dân học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, các cuộc vận động “Tự soi tự sửa”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng đang được các đơn vị, địa phương thực hiện sáng tạo, thiết thực và đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Phát biểu tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý: Hiện nay, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Bộ Công an cần tiếp tục xây dựng, đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lồng ghép chặt chẽ với các phong trào thi đua khác trong lực lượng Công an nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của toàn lực lượng. Tại Hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, những lời dạy của Bác Hồ về “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần quý báu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; là động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bình Nguyên

Trang