Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V (2020 - 2025)

TĐKT - Sáng 22/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ V (2020 - 2025). Đoàn Chủ tịch Đại hội Dự Đại hội, có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu tại Đại hội Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và 550 đại biểu. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội Trong 5 năm qua (2015 - 2020), công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Cao Bằng đã có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã đề ra. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Tỉnh Cao Bằng đã chủ động, tích cực trong việc tổ chức thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Trong từng lĩnh vực, đã phát động và triển khai thực hiện các phong trào với chủ đề sát thực, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tên gọi, chủ đề các phong trào thi đua ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, các chỉ tiêu thi đua được lượng hóa tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua được chính xác, công bằng, khách quan. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng trao Huân chương Lao động các hạng cho các cá nhân tiêu biểu Các phong trào thi đua được tổ chức đan xen, việc phát động và đăng ký thi đua hằng năm ở các khối, cụm thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương được duy trì nền nếp; việc bình xét khen thưởng được thực hiện theo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, có nhiều đổi mới, sáng tạo, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Đã chú trọng khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất, khen thưởng điển hình tiên tiến, khen thưởng đơn vị cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp. Tỷ lệ khen thưởng theo thẩm quyền đối với người lao động trực tiếp, cán bộ, công chức, viên chức không giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý năm 2019 (chiếm 53,87%) tăng 16,87% so với năm 2015 (chiếm 37%). Khen thưởng thành tích kháng chiến đã cơ bản hoàn thành. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân Hiệu quả thiết thực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2015 – 2020, Cao Bằng là một trong những tỉnh của cả nước có sự phát triển kinh tế ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt 9.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trung bình đạt 37,2 triệu đồng, vượt 11% mục tiêu do nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 4,12%/năm; sản xuất nông lâm nghiệp bình quân tăng 2,6%/năm, tổng sản lượng lương thực đạt 274 ngàn tấn, vượt 3,4% so với mục tiêu; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 40 triệu đồng/ha, đạt 100% mục tiêu. Đến nay, toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% mục tiêu 5 năm (2016 - 2020), dự kiến đến hết năm 2020 có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã và thành phố Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể Với những thành tích nổi bật đó, trong giai đoạn 2015 - 2020, nhân dân và cán bộ tỉnh Cao Bằng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, được Chính phủ tặng Cờ thi đua và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Cao Bằng trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Cao Bằng thời gian tới quan tâm hơn nữa một số nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; lựa chọn chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; tiếp tục quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, doanh nhân, đảm bảo tác dụng giáo dục, nêu gương thực sự, và động viên hơn nữa các tầng lớp nhân dân trong phong trào thi đua. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng, công tác tuyên truyền, đảm bảo gương điển hình tiên tiến thực sự có tác dụng lan tỏa tốt trong cộng đồng, xã hội. Đại hội đã tổ chức công bố và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Huân chương Lao động các hạng cho 4 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 17 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 12 cá nhân; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 13 tập thể. Đại hội đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025 và công bố danh sách Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nguyệt Hà

Cao Bằng biểu dương, khen thưởng 64 điển hình tiên tiến tiêu biểu

TĐKT - Tối 21/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Chương trình giao lưu là dịp để động viên các điển hình tiên tiến tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực học tập, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dự Chương trình, có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía tỉnh có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và gần 300 gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015 - 2020. Giao lưu với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Phát biểu khai mạc Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh ghi nhận và biểu dương những thành tích các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã nỗ lực đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời khẳng định, đây là những tấm gương sáng, hạt nhân, nòng cốt tạo sức lan tỏa trong xã hội, làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt hơn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Tại Chương trình giao lưu, các cá nhân, đại diện tập thể tiêu biểu là những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, lao động sáng tạo, giữ gìn an ninh trật tự đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, những sáng kiến, kinh nghiệm hữu ích. Đó là: Bà Chu Thị Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng; bà Đoàn Thu Trà, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Anh; Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thị Hoa, Bộ đội Biên phòng tỉnh; bà Phạm Minh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Dân tộc Nội trú tỉnh; ông Nông Văn Minh, xóm Nà Ngà, xã Vĩnh Quang (Bảo Lâm ); bà Ngân Thị Hoàng Yến, Bí thư Huyện đoàn Hà Quảng. Nhân dịp này, có 23 tập thể, 40 cá nhân và 1 hộ gia đình được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Nguyệt Hà

Tỉnh Bình Phước: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TĐKT - Ngày 18/9, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước; Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội 5 năm qua, các phong trào thi đua của tỉnh Bình Phước đã thực sự đi vào cuộc sống, đã khơi dậy, động viên, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo khí thế sôi nổi, tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong toàn xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,25%, tăng 0,15% so với nhiệm kỳ trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách tăng gấp hơn hai lần so với Nghị quyết đề ra. Giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Quy mô nền kinh tế của tỉnh Bình Phước ngày càng mở rộng, đạt 68.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,64 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân cả nước, ước đạt 67,3 triệu đồng, bằng 1,54 lần so với năm 2015. Các lĩnh vực của đời sống xã hội đều có sự chuyển biến tốt, đời sống nhân dân được nâng lên; diện mạo của tỉnh từ đô thị đến nông thôn có sự thay đổi tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những trọng tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng được tỉnh Bình Phước tập trung chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học tốt Phát huy kết quả đã đạt được, Bình Phước tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các ngành, các cấp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham mưu, tư vấn và theo dõi chỉ đạo phong trào thi đua; vai trò, trách nhiệm của Cụm trưởng, Khối trưởng trong việc tổ chức triển khai công tác thi đua, đánh giá và bình xét thi đua. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến rộng khắp trên các lĩnh vực nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vinh danh 45 “Công dân Bình Phước tiêu biểu thế hệ 1975” Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Bình Phước đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là chất lượng các phong trào thi đua không ngừng được nâng lên trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đồng chí lưu ý trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Bình Phước cần phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phát động phong trào thi đua, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tập trung giải quyết khen thưởng kháng chiến còn tồn đọng. Đồng thời, phải gắn kết các phong trào thi đua với khen thưởng, chú ý khen thưởng trực tiếp cho người lao động sản xuất và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tại Đại hội, tỉnh Bình Phước đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với 7 mẹ, vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 đơn vị; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Bình Phước. Trao giải Cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Tuyên dương 94 đại biểu được xét chọn từ 295 đại biểu là điển hình tiên tiến tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015 - 2020; vinh danh 45 “Công dân Bình Phước tiêu biểu thế hệ 1975”; trao 85 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học tốt. Đồng thời, ra mắt “Quỹ khuyến học, khuyến tài” trên cơ sở hợp nhất các quỹ có tính chất khuyến học, khuyến tài trong tỉnh, bao gồm: Quỹ tiếp bước em đến trường, Quỹ khuyến học, Quỹ học bổng học sinh - sinh viên vượt khó học tốt, Quỹ khởi nghiệp sáng tạo, với nguồn quỹ khởi điểm khoảng 30 tỷ đồng.           Hồng Thiết

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII

TĐKT - Ngày 18/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII (2015 - 2020). Dự Đại hội, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Đại biểu tỉnh Bình Thuận, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Ngọc Hai; Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An… và gần 350 đại biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Đại biểu dự Đại hội Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đưa phong trào ngày càng phát triển, tạo ra sự lan tỏa và khí thế thi đua sôi nổi. Các phong trào thi đua luôn được đổi mới, đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu như: mô hình “Huy động sức dân chỉnh trang bộ mặt khu dân cư, xây dựng đường giao thông nông thôn” ở các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình; mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ đồng cảm” khu phố Xuân Giang 1, thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong)… Cùng với đó là nhiều gương cá nhân điển hình với cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng như: Nông dân Nguyễn Trọng Nghĩa, người không chỉ sản xuất giỏi mà còn “truyền lửa” cho các nông dân khác chuyển đổi cây trồng hiệu quả; hay ông Nguyễn Văn Bình có nhiều thành tích nghiên cứu, lai tạo những giống lúa chất lượng cao; ông Hồ Cửu hằng ngày thu gom rác thải, làm sạch môi trường… Đặc biệt, có nhân tố còn khá nhỏ tuổi nhưng đã có những đóng góp trong quá trình học tập, nghiên cứu chế tạo những thiết bị có thể áp dụng vào thực tiễn cuộc sống như em Nguyễn Bùi Anh Kiệt (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Văn Linh). Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội Phát huy kết quả đã đạt được, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, sẽ tập trung đổi mới, đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong hệ thống chính trị, tạo sức lan tỏa, nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả… Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai trao cờ thi đua yêu nước cho các tập thể. Phát biểu tại Đại hội, Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua của tỉnh Bình Thuận trong 5 năm qua. Điểm ấn tượng của công tác thi đua tại tỉnh Bình Thuận là sự đa dạng, phong phú các phong trào thi đua. Mỗi đoàn thể đều xác định phong trào riêng, phù hợp với đặc thù đoàn viên, hội viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. Để phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới phát huy hiệu quả, tiếp tục là động lực lớn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; gắn với những công việc thường ngày. Các điển hình giao lưu tại Đại hội Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng hoa cho các đại biểu tỉnh Bình Thuận đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua cho 19 tập thể, tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 36 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Hồng Thiết

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025

TĐKT – Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự còn có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương cùng 180 đại biểu là điển hình tiên tiến được biểu dương tại Đại hội và hơn 1.500 đại biểu ở 64 điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, trên cơ sở tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả quan trọng đạt được trong suốt 90 năm qua của MTTQ Việt Nam.  Đây cũng là dịp để động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; khơi dậy ước mơ, hoài bão, khát vọng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 5 năm qua (2015 – 2020), phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, các tầng lớp nhân dân đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. MTTQ Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chủ động và có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nối tiếp nhau, đa dạng và phong phú. Nhờ đó, đã tạo ra môi trường thi đua rộng rãi, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mặt trận đã luôn coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước vừa nhằm vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng MTTQ Việt Nam đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.  Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, với những bối cảnh, nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất, Mặt trận đã phối hợp với Nhà nước chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận động lớn vào từng thời điểm cụ thể. Điển hình như cuộc vận động Toàn dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ; Toàn dân hiến máu tình nguyện; Toàn dân tham gia ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19…, được các giai tầng xã hội, các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng lớn và có hiệu quả thiết thực. Đại hội đã biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu Các phong trào thi đua của MTTQ đã góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ có nhiều đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, đúng người, đúng việc. Ngày càng có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tấm gương “hy sinh thầm lặng mà cao cả” xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các vùng miền trong cả nước”. Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng 40 Bằng khen, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 90 năm qua, Mặt trận luôn là địa chỉ tin cậy, mái nhà chung, đoàn kết gắn bó của những người con tự hào mang dòng máu Lạc Hồng ở khắp mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trực tiếp tổ chức phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và đồng bào bị hạn hán, xâm ngập mặn. Với sự phát động, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo đã quyên góp đến nay được hơn 2.200 tỷ đồng và nhiều hiện vật cần thiết để ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu, người bị nhiễm Covid-19, người bị cách ly và đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hạn hán, xâm ngập mặn… “Mặt trận Tổ quốc đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt mối quan hệ chủ động với Nhà nước, là tổ chức luôn năng động, sáng tạo, đồng hành và trách nhiệm với Nhà nước trong "ứng xử, giải quyết" nhiều nhiệm vụ quan trọng của đất nước; phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước” – Thủ tướng chỉ rõ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vị đại biểu phối hợp với các cơ quan Trung ương và các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng: Trước hết, tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thành viên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết đồng bào trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu  Mặt trận cần tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Triển khai có hiệu quả và tăng cường vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào lớn như các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”… Thủ tướng mong muốn Mặt trận có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai... Mặt trận cần tiếp tục thực hiện dân chủ, tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Phát huy vai trò và vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, cần phát huy vai trò tích cực của Mặt trận trong việc tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong công tác thi đua, khen thưởng, Thủ tướng đề nghị Mặt trận cần chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở. Quan tâm biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân. “Mỗi cán bộ Mặt trận chúng ta cần luôn lắng nghe để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân để nói lên được tiếng nói của nhân dân, phải làm cho dân tin. Bên cạnh đó, chúng ta tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tận tụy, bám sát công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở.” – Thủ tướng nhấn mạnh. Tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025. Đại hội cũng thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Mai Thảo    

Chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh

TĐKT - Sáng 18/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ V (2020 - 2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương; Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; Phạm Thị Kim Oanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang; Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020… Toàn cảnh Đại hội 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc và cả nước. Bám sát chủ đề thi đua của giai đoạn là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, UBND tỉnh đã phát động sâu rộng nhiều phong trào thi đua yêu nước, điển hình là các phong trào: “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Bắc Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và phát triển”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở”; các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”… Các phong trào thi đua đã khơi dậy ý chí quyết tâm, năng lực, kinh nghiệm và những sáng kiến có giá trị trong công tác lãnh đạo, quản lý, cũng như trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, huy động được nhiều nguồn lực từ xã hội để tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội Thông qua các phong trào thi đua, tỉnh Bắc Giang đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân hằng năm của tỉnh đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt trên 123 nghìn tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2015 (đứng thứ 16/63 tỉnh, thành). GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 3.000 USD/người/năm, tăng 1.470 USD so với năm 2015. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 3,5%, giảm 10,43% so với năm 2015, bình quân giảm trên 2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Các ngành, lĩnh vực kinh tế từng bước được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng sức cạnh tranh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được tập trung đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 116/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 63%). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm ổn định. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Bùi Văn Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang; Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Từ Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Công tác khen thưởng của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị đã có nhiều đổi mới; đã chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, đặc biệt là các tập thể và cá nhân có thành tích đột xuất, những cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt, gương mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tội phạm… Nhiều đơn vị đã xây dựng tiêu chí thi đua, áp dụng các hình thức biểu dương, ghi công, khen thưởng; quy trình, các bước xét khen thưởng đã được cụ thể hóa về tiêu chuẩn, thực hiện bình xét từ cơ sở, bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan theo quy định. Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang trao tặng Cờ thi đua của tỉnh Bắc Giang cho các tập thể xuất sắc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái trao tặng Cờ thi đua của tỉnh cho các tập thể xuất sắc Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt biểu dương những thành tựu nổi bật, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội và kết quả, thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Giang 5 năm qua, chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội. Để tiếp tục phát huy vai trò của thi đua yêu nước tại tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước gợi ý và nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể: Cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua theo lời Bác dạy; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Giang trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô nền kinh tế, đưa vị thế và sự phát triển của tỉnh Bắc Giang tiếp tục được khẳng định một cách toàn diện, bền vững trong thời gian tới. Thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp và đội ngũ cán bộ chuyên trách thi đua, chú trọng tham mưu đổi mới sáng tạo công tác TĐKT phù hợp với tình hình mới. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các điển hình tiên tiến Phát huy thành tích và những bài học kinh nghiệm trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang sẽ đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng chí Từ Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình được trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Giang. Đại hội đã công bố danh sách đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Nhân dịp này, tỉnh Bắc Giang đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”. Phương Thanh

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025

TĐKT - Ngày 16/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Về phía đại biểu Trung ương, có các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà;  Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn. Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Mẹ Việt Nam anh hùng và 350 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc Trong 5 năm qua, UBND tỉnh phát động thi đua và chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua đến các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với mục tiêu phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm từng năm. Đặc biệt là các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020; phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2020”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 - 12/2/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan Các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp, đảm bảo đưa cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường được vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đem lại hiệu quả to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến được tỉnh đặc biệt coi trọng và quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tổ chức tốt các phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn tỉnh. Phát huy truyền thống thi đua ái quốc, với quyết tâm xây dựng Vĩnh Phúc thành một tỉnh giàu có và phồn vinh như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn trong dịp Người về thăm tỉnh Vĩnh Phúc năm 1963, qua các phong trào thi đua, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%/năm. Quy mô nền kinh tế không ngừng tăng lên, năm 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 104,68 triệu đồng/người. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động tăng bình quân 8,38%/năm, cao hơn mức bình quân chung cả nước. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, toàn tỉnh có 40 tập thể, 26 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 51 tập thể, Bằng khen cho 63 tập thể và 154 cá nhân. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 492 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 1.691 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho 375 cá nhân; Bằng khen cho 2.329 tập thể, 7.430 cá nhân; Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 9.676 cá nhân. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì trao Bằng khen và vòng nguyệt quế cho các tập thể điển hình tiên tiến Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương phong trào thi đua yêu nước và những thành tích mà tỉnh đã đạt được. Vĩnh Phúc có vinh dự lớn, 8 lần được đón Bác Hồ về thăm. Vì thế, để vượt qua khó khăn, để đi đến thắng lợi, tỉnh phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua như lời Bác dạy. Phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành tình công nghiệp phát triển, hiện đại, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của cả nước. Coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh 8 nội dung thi đua, đó là: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; thi đua nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thi đua thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ, từng bước xây dựng đô thị thông minh; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Tỉnh phấn đấu đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 8,5 - 9,5%/năm, trong đó công nghiệp – xây dựng tăng 13 - 13,5%/năm, dịch vụ tăng 8,1 - 8,8%/năm, nông – lâm nghiệp – thủy sản tăng 1,5 - 2%/năm. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 61 - 62%; dịch vụ chiếm 32 - 32,5%; nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6 - 6,5%. Thu ngân sách Nhà nước tăng 6 - 8%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 150 - 170 triệu đồng. Tại Đại  hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Đại hội đã tôn vinh 30 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Hồng Thiết

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V

TĐKT - Ngày 15/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Về phía đại biểu Trung ương, có các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thị Kim Oanh; Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn. Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và gần 500 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Nhận thức rõ vai trò, vị trí công tác của thi đua, khen thưởng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua ", thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng bức chân dung Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã khơi dậy, tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy được sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân; tăng thêm niềm tin của người dân với Đảng. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được triển khai sôi nổi, kịp thời trên mọi lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị ngày càng hiện đại, từng bước nâng cao đời sống người dân, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Công tác khen thưởng đã động viên, cổ vũ, lan tỏa kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua Quyết thắng”, thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”... đều được tỉnh chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả. Các phong trào thi đua do tỉnh phát động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Phó Chú tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Chương trình An sinh xã hội trị giá 200 triệu đồng cho tỉnh Khánh Hòa Bên cạnh đó, công tác khen thưởng hướng mạnh về cơ sở và các trường hợp đột xuất, các tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác... Số lượng người lao động trực tiếp, cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo được khen thưởng tăng dần; riêng năm 2019 chiếm 62,63%, tăng 0,28% so với năm 2018. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh. Trong 2 năm 2018 và 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã kiểm tra, giám sát nhiều cơ quan, đơn vị, phát hiện thêm nhiều tập thể, cá nhân điển hình, qua đó có 32 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Những đổi mới trong công tác khen thưởng đã khích lệ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương phong trào thi đua yêu nước và những thành tích mà tỉnh đã đạt được. Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác thi TĐKT; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến... Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng bức chân dung Bác Hồ cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh; tặng 200 triệu đồng quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, để thi đua thật sự là động lực cho sự phát triển toàn diện. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể xuất sắc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Nguyễn Tấn Tuân trao Cờ thi đua của tỉnh cho các tập thể xuất sắc. Toàn tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025). Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của từng tổ chức đảng, đảng viên. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tổ chức xét khen thưởng kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình; tăng cường phát hiện, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc, hoặc có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở nơi khó khăn, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền thành quả của các phong trào thi đua và nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy sức mạnh toàn tỉnh. Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh Với những nỗ lực không ngừng, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa được vinh dự tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 13 tập thể xuất sắc toàn diện, dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa năm 2019 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. 14 tập thể xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2019 nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Đại hội cũng đã thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Hồng Thiết

Đại hội Thi đua yêu nước TP Cần Thơ lần thứ V (2020 - 2025)

TĐKT - Chiều ngày 11/9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Cần Thơ lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025. Đến dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang. Dự Đại hội, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT TP Cần Thơ Lê Mạnh Hùng; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, cùng các đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ giai đoạn 2015 – 2020. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội. Trong 5 năm qua 2015 - 2020, Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội dung, yêu cầu, quy định của công tác thi đua, khen thưởng; phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 2015 - 2020 gắn với thực hiện chủ đề hằng năm và Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu khai mạc Đại hội. Thành ủy, UBND thành phố đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, ban hành các văn bản chỉ đạo về thi đua, khen thưởng. Từ đó, các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân thành phố hưởng ứng tích cực, tổ chức phong trào thi đua thiết thực, với hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng quân 7,53%/ năm gấp 1,63 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 97,2 triệu đồng, gấp 1,65 lần so với 2015. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, đi vào chiều sâu, đến nay, thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện có hiệu quả; trong đó các cấp, các ngành và nhân dân thành phố đã đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững, đóng góp hàng trăm tỷ đồng chăm lo cho người nghèo đã giúp 13.834 hộ thoát nghèo, dự kiến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,16% (giảm gần 7 lần so với năm 2015). Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được thực hiện có hiệu quả, có 7.115 doanh nghiệp đăng ký mới, gấp 1,42 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên khoảng 10.000 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố, trong đó có 268 doanh nghiệp và 77 doanh nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội cho thành phố và có thành tích xuất sắc, được UBND thành phố tặng Bằng khen. Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố, được tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ đạo đức nghề nghiệp, thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, công sở văn minh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Các phong trào thi đua đã thật sự phát huy được vai trò tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thành phố nhằm xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT TP Cần Thơ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương. Ghi nhận những thành tích đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã xét tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền, thành phố có 415 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp thành phố, 4.431 tập thể được tặng danh hiệu Lao động xuất sắc, 1.190 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 7.310 tập thể và 17.306 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Có 27 tập thể và 34 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 54 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 55 tập thể và 410 cá nhân đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.  Ðạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từng cơ quan, đơn vị đã gắn phong trào thi đua yêu với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiến, đặc biệt là khen thưởng những người trực tiếp lao động sản xuất; thực hiện bình xét, khen thưởng công khai, dân chủ, công bằng, chính xác, kịp thời. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, thành phố cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng của thành phố có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của chính quyền, sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể. Trước mắt, thành phố Cần Thơ cần tập trung cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có các giải pháp đồng bộ, đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư đủ mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư, tận dụng, khai thác tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương. “Hợp tác và liên kết vùng hiệu quả, nhất là phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường xuyên quan tâm quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường đúng pháp luật Nhà nước”. Với truyền thống cách mạng anh hùng và những nét đẹp văn hóa của người Cần Thơ, cùng với khí thế “Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” của đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn tin tưởng Cần Thơ sẽ sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh, thân thiện và hiện đại, là trung tâm đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Văn phòng HĐND thành phố Cần Thơ nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể. 16 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 22 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố, 35 tập thể và 53 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Đặc biệt, TP Cần Thơ được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đại hội đã công bố danh sách đoàn đại biểu của thành phố tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gồm 11 đồng chí. Tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng TĐKT thành phố Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020 - 2025.                                                                                                     Đào Xuân Phúc

Gia Lai: Thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

TĐKT - Ngày 11/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X (giai đoạn 2020 - 2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thị Kim Oanh; Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn. Cùng dự có các đồng chí: Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua  -Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh: Kon Tum, Bình Định, Đắk Nông và hơn 250 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Các đại biểu dự Đại hội Trong giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua của tỉnh Gia Lai đã có những chuyển biến tích cực, tiếp tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả các lĩnh vực, đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, làm cho các phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.   5 năm qua, phong trào thi đua của tỉnh có những chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Gia Lai đã phát huy được truyền thống cách mạng của vùng đất Tây Nguyên kiên cường, bất khuất để hoàn thành các mục tiêu phát triển chung của tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Điển hình như phong trào thi đua "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, toàn tỉnh đã huy động được hơn 15 nghìn tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Ước tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu đề ra. Phong trào thi đua "Gia Lai chung tay vì người nghèo - không ai để lại phía sau" đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 19,7% năm 2015 xuống còn 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số từ 40% giảm còn dưới 6,2%. GRDP tăng bình quân 7,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng. Hơn 90% thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư ổn định. Cơ bản giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến học tập và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đã được các cấp, ngành của tỉnh duy trì và tổ chức thực hiện thường xuyên. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Chương trình An sinh xã hội trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Gia Lai. Trong tổ chức phong trào thi đua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phải hết sức quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; coi đây là biện pháp quan trọng tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ và sâu rộng đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Để làm được điều đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động, phát động thi đua và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm cho các cấp ủy đảng, cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Có kế hoạch định hướng lựa chọn, xây dựng đơn vị điểm, phát hiện và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; tập trung vào những lĩnh vực mang tính đột phá, tính bức thiết cần phải quan tâm chỉ đạo, triển khai nhằm giải quyết những khó khăn, những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Việc xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến được các đơn vị, địa phương tiến hành khá toàn diện, bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú; gắn xây dựng điển hình tiên tiến với phát hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả các lĩnh vực, đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Qua các phong trào thi đua yêu nước có nhiều điển hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, biểu hiện cho ý chí chịu khó, vươn lên và tinh thần sáng tạo của con người vùng đất đỏ bazan mộc mạc, kiên trung. Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Văn Niên trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kết quả khen thưởng đã bảo đảm đúng định hướng về đối tượng khen thưởng và tính tương quan giữa các ngành, lĩnh vực, đã có tác dụng tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Phần lớn lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã quan tâm hơn đến khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, cán bộ, công chức và người lao động trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, đã góp phần động viên kịp thời, tạo điều kiện cho những điển hình tiên tiến trong đơn vị, địa phương tham gia tích cực hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước. Tỷ lệ khen thưởng cho cá nhân, người lao động trực tiếp chiếm 75%, riêng các hình thức khen thưởng từ cấp tỉnh trở lên chiếm 60%; khen thưởng cá nhân lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng cấp huyện, trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành chiếm tỷ lệ 21,8%... cho thấy tỷ lệ khen cho đối tượng là cán bộ làm công tác quản lý và đối tượng là cá nhân trực tiếp sản xuất đã có chuyển biến tích cực, đang ở mức độ tương đương. Điều đó thể hiện chất lượng khen thưởng đã được nâng cao. Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua, khen thưởng của tỉnh Gia Lai 5 năm qua. Đồng thời, thống nhất với phương hướng, mục tiêu, 4 nhiệm vụ và 6 giải pháp chủ yếu được tỉnh Gia Lai đề ra. Đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Đại hội Để thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Gia Lai tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình và có tính nêu gương thực sự. Tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động về cơ sở một cách triệt để với mục tiêu cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp; phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển công nghệ chế biến năng lượng tái tạo, du lịch. Tỉnh quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới hòa bình, hữu nghị, phấn đấu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc vùng động lực khu vực Tây Nguyên. Đại hội đã thông qua danh sách 12 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Trong khuôn khổ Đại hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh". Trong giai đoạn tới, tỉnh Gia Lai tập trung huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tạo phong trào hành động tự giác của toàn dân; suy tôn, bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Nhân dịp này, Đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Chương trình An sinh xã hội trị giá 500 triệu đồng cho tỉnh Gia Lai. Với những nỗ lực không ngừng trong 5 năm qua, đã có 3 tập thể và 7 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 6 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai được trao Cờ thi đua của Chính phủ. Hồng Thiết        

Trang