Phong trào thi đua

Cục Hải quan Nghệ Anthi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị

TĐKT-Ngay từ đầu năm 2019, để kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Cục Hải quan Nghệ An đã xây dựng kế hoạch triển khai, phát động phong trào thi đua về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác kiểm tra thông quan hàng hóa tại Chi cục Hải quan Vinh Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An Chu Quang Luân cho biết, hướng tới chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI năm 2019 vàquán triệt sâu sắc Quy định số 08 - QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương. Cùng với thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cấp chi cục và tương đương để sắp xếp, điều chỉnh lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương. Đồng thời, Cục sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực theo năng lực vị trí việc làm năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-TCHQ ngày 25/1/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, trong đó tổ chức kiểm tra, sát hạch, đánh giá năng lực công chức theo mục tiêu cụ thể các năm 2018, 2019 và 2020 đã được xác định trong kế hoạch để phục vụ cho công tác đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức theo chức danh, vị trí việc làm ở  các lĩnh vực công tác. Đồng thời, Cục cũng đã tiếp tục quán triệt, thực hiện, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020” theo chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016, “ Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, trong đó được cụ thể hóa bằng “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” và thông điệp, phương châm hành động của Chính phủ năm 2018 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng. Đặc biệt, Cục đã rà soát, bám sát và quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong kế hoạch  “cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 – 2020”. Vấn đề then chốt mà Cục luôn chú trọng, thứ nhất, hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2019, đặc biệt chú ý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách Nhà nước do Quốc hội và Chính phủ giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao, quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của Pháp luật, công khai kịp thời các doanh nghiệp nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2019 cao hơn thời điểm 31/12/2018. Thứ hai, tăng cường công tác kiểm soát Hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 Tỉnh Nghệ An, không để xảy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu trong phạm vi, địa bàn Hải quan quản lý. Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra công vụ của Tổng cục Hải quan theo Quyết định số 188/QĐ – TCHQ ngày 02/02/2017 và tự kiểm tra công vụ của từng đơn vị, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vụ việc, công chức, viên chức, người lao động vi phạm theo quy chế kiểm tra công vụ và xử lý kỷ luật công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018; không để phát sinh vụ việc, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức bị khởi tố, truy tố (xử lý hình sự). Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam 10/9/1945 – 10/9/2020 và Đại hội Đại biểu  điển hình tiên tiến trong ngành Hải quan lần thứ VI trong năm 2020, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong ngành, trong từng đơn vị.        Cùng với đó, Cục sẽ chú trọng, phát triển nhân tố mới, tích cực, nổi trội để có kế hoạch tập trung bồi dưỡng, xây dựng trở thành điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc. Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An Chu Quang Luân nhấn mạnh, phát huy thành tích đã đạt được, cuối năm 2019, Cục Hải quanNghệ An  nỗ lực phấn đấu để đạt các danh hiệu thi đua như: Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, 100% tập thể thuộc và trực thuộc đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, có 60% tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 100% công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có từ 50% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Với hình thức khen thưởng: Lựa chọn không quá 15% tổng số tập thể, cá nhân tiêu biểu, có đăng ký và tham gia tích cực phong trào thi đua của Ngành Hải quan phát động để đề nghị Tổng cục trưởng tặng giấy khen và lựa chọn 10% tập thể, cá nhân tiêu biểu có đăng ký và tham gia tích cực phong trào thi đua đề nghị Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tặng giấy khen. Để đạt được những kết quả đề ra, Cục Hải quan Nghệ An đã đưa ra các giải pháp: Quán triệt, thông báo toàn văn công văn phát động thi đua năm 2019 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị mình. Cùng với đó là sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể (Công đoàn, thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh) cùng cấp, phát huy vai trò, vị trí, chức năng của mình, tổ chức quán triệt, khích lệ, động viên các thành viên trong tổ chức mình, hưởng ứng, tham gia tích cực phong trào thu đua do Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.  Công việc hàng ngày là thường xuyên tự kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giao ước thi đua của các tập thể, cá nhân trong đơn vị mình. Thông qua việc tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến và giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị mình và phương tiện tuyên truyền. Một mặt Cục cũng sẽ chú trọng đi sâu vào sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện phong trào thi đua, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thưởng những gương tốt, việc tốt đơn vị để lan tỏa và đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Hồng Thiết

Cụm thi đua số 6 Bảo hiểm xã hội Việt Nam sơ kết công tác thi đua - khen thưởng

TĐKT- Ngày 19/6, tại Đồng Tháp, Cụm Thi đua số 6 (BHXH Việt Nam) bao gồm BHXH 9 tỉnh, thành: TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua- khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phó Tổng Giám đốc  Bảo hiểm xã hội Việt Nam(BHXH) Nguyễn Đình Khương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thời gian qua, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trong Cụm cùng với cấp ủy đảng đơn vị đã lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung điều hành, xử lý kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc. Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn đặc thù riêng của mỗi đơn vị như về dân số, điều kiện địa lý, văn hóa, dân tộc, tình hình kinh tế- xã hội, cơ cấu đối tượng, số lượng đối tượng phục vụ… nên việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu thi đua chỉ mang tính tương đối, chưa thật sự đồng đều. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc Bên cạnh đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT ở nhiều nơi còn chưa tương xứng với tiềm năng, trong đó BHXH tự nguyện có tăng nhưng so với chỉ tiêu được giao vẫn còn rất thấp, độ bao phủ BHYT là một thách thức cần phấn đấu. Một số chủ sử dụng lao động cố tình không tham gia BHXH, BHYT cho người lao động hoặc chỉ tham gia cầm chừng mang tính đối phó, một số đơn vị khác cố tình chiếm dụng, không trích đóng, để nợ đọng BHXH, BHYT số tiền lớn, thời gian kéo dài. Với sự nỗ lực không ngừng, toàn Cụm đã thực hiện khá tốt một số mặt công tác, đảm bảo việc giải quyết các chế độ cho người thụ hưởng. Tính đến 31/5, toàn Cụm có 5.202.844 người tham gia BHXH, đạt 92,22% kế hoạch (trong đó đạt tỉ lệ cao nhất là BHXH tỉnh Bến Tre 93,40% và BHXH tỉnh Đồng Tháp 93,11%). Có 18.736.427 người tham gia BHYT, đạt 97,17% kế hoạch (trong đó, BHXH tỉnh Tiền Giang đạt 104,92% và BHXH tỉnh Long An đạt 100,40%); tỉ lệ bao phủ BHYT (bao gồm LLVT) đạt 85,09% so với kế hoạch. Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt trên 52.230 tỉ đồng- đạt 39,20% kế hoạch. Tổng số lượt người KCB BHYT là 21.224.687 lượt, tổng chi trên 11.315 tỉ đồng, chiếm 43,63% dự toán. Ngoài ra, đã giải quyết cho 2.870.987 lượt người hưởng các chế độ với trên 12.082 tỉ đồng Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương nhận định, công tác thi đua - khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm có nhiều chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua chuyên đề được chú trọng nhiều hơn với hình thức phong phú, nội dung thiết thực bám sát với lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, đã phát hiện, biểu dương các gương điển hình với những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, giải pháp tạo đột phá, đã góp phần tạo động lực để đội ngũ công chức viên chức tiếp tục cống hiến, làm việc tốt hơn. Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc cũng lưu ý, phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; tránh hiện tượng luân phiên trong xét thi đua, chưa tạo được động lực phấn đấu cho các cá nhân và tập thể. La Giang

Họp báo chương trình Tiếp sức mùa thi 2019

TĐKT – Sáng 11/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Thanh niên, Tập đoàn Thiên Long tổ chức họp báo về chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2019. Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 là năm thứ ba triển khai mới các hình thức hỗ trợ thí sinh, được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Chương trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 7, cao điểm từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019. Ban tổ chức trả lời câu hỏi của báo chí tại họp báo Điểm mới của chương trình Tiếp sức mùa thi  năm 2019 là triển khai nhiều hình thức thu thập thông tin nhu cầu thí sinh cần hỗ trợ, đảm bảo độ chính xác và đầy đủ của thông tin: Đăng ký trực tiếp trên website của chương trình thông qua đường link: http://hotro.tsmt.org; đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ thông qua đường dây nóng của chương trình (0523.75.75.75 hoặc 0523.76.76.76); phát hành 5.000 poster về chương trình "Tiếp sức mùa thi"; chỉ đạo cơ sở thành lập các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu của thí sinh… Đặc biệt, chương trình còn dành tặng 200 phần quà, với trị giá 1.000.000 VNĐ/phần, hỗ trợ cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Nội dung này được chương trình Tiếp Sức mùa thi thực hiện từ năm 2018 và tạo được nhiều cảm tình trong xã hội, ban ngành, đặc biệt là các địa phương có nhiều thí sinh vượt khó, học giỏi tham gia kỳ thi THPT Quốc gia. Mai Thảo  

Lễ ra quân toàn quốc “Phong trào chống rác thải nhựa”

TĐKT – Sáng 9/6, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân toàn quốc “Phong trào chống rác thải nhựa”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát động phong trào. Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng;  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, một số tỉnh, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các tập đoàn, doanh nghiệp bán lẻ... và đông đảo nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động “Phong trào chống rác thải nhựa” Hiện nay, rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu. Mỗi năm lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt Trái đất, trong đó 13 triệu tấn rác nhựa trôi nổi, đổ ra đại dương. Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam số lượng bao bì nhựa và túi ni lông sử dụng ngày càng gia tăng đe doạ nghiêm trọng đến môi trường đất, nước, không khí và đại dương. Nếu không có các giải pháp đồng bộ, kịp thời thì những tác động tiêu cực của rác thải nhựa sẽ gây những hậu quả nghiêm trọng, khôn lường. Năm 2018, Liên hợp quốc đã phát động chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và ni - lông”, nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người. Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019, nguyên thủ các nước, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia đã cam kết mạnh mẽ về việc chống rác thải nhựa. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những hành động cụ thể để giảm thiểu và cấm sử dụng một số sản phẩm nhựa không thân thiện môi trường, đồng thời tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa. Cùng chung nỗ lực đó, Việt Nam tích cực đề xuất các sáng kiến và tham gia các cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để giải quyết rác thải nhựa. Phong trào chống rác thải nhựa được phát động nhằm mục tiêu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi ni- lông đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân; tăng cường hợp tác toàn cầu, khu vực, quốc gia và mỗi địa phương cũng như cần các nhà quản lý, nhà phân phối và đặc biệt là người tiêu dùng thông thái. Phát biểu tại Lễ ra quân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Với quan điểm nhất quán là phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; kinh tế, xã hội và môi trường là 3 trụ cột cho Việt Nam phát triển bền vững và là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình phát triển, Chính phủ đã ban hành và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni - lông khó phân hủy. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có thư gửi đến các cơ quan, chính quyền các địa phương, doanh nghiệp và toàn thể đồng chí, đồng bào cả nước kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa. Giải quyết ô nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm do rác thải nhựa và túi ni - lông gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự chung tay của các cấp, các ngành, của toàn xã hội và của chính mỗi chúng ta. Để người dân Việt Nam hiện tại và các thế hệ tương lai, con cháu chúng ta được sống trong môi trường trong lành, an toàn và bền vững, ngay từ bây giờ chúng ta cần có những hành động thiết thực, cụ thể để kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa, không tuyên truyền suông, không vận động chay... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu và đề nghị: Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên, các tổ chức đoàn thể… quan tâm, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước cần tổ chức thực hiện ngay các hoạt động cụ thể chống rác thải nhựa như: Không dùng sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong tổ chức các sự kiện của cơ quan, đơn vị và tiến tới không sử dụng các sản phẩm này trong các hoạt động thường nhật từ năm 2020; hạn chế sử dụng ngân sách để mua sắm các sản phẩm nhựa sử dụng một lần... Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, các ngành, các cấp, đơn vị, cơ quan phải là những người đi đầu, gương mẫu trong việc nói không với túi ni lông, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tiếp tục đẩy mạnh truyền thông; thường xuyên phát động các phong trào phòng chống rác thải nhựa; xây dựng các tiêu chí bình chọn và công bố vinh danh, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị, để cộng đồng doanh nghiệp, từng người dân nhận thấy lợi ích hạn chế rác thải nhựa. Các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng cần tích cực tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc hạn chế sử dụng túi ni - lông, rác thải nhựa cho cộng đồng; phát hiện và biểu dương những tấm gương, mô hình, cách làm hiệu quả để tạo sức lan tỏa, thắp sáng nỗ lực chung của toàn xã hội. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ liên quan tập trung rà soát hoàn thiện các quy định, chính sách phù hợp để hạn chế việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; khuyến khích, hỗ trợ phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn; thu hút đầu tư, ứng dụng phát triển công nghệ tiên tiến tái sử dụng, tái chế rác thải, rác thải nhựa. Khẩn trương đưa các cơ sở tái chế nhựa phân tán nhỏ lẻ vào các khu công nghiệp tập trung. Hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất các loại túi ni - lông khó phân hủy. Cùng với đó, cần tăng cường đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong xử lý, tái chế chất thải nhựa và phát triển các sản phẩm, vật liệu thay thế, thúc đẩy nhanh nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam. Tăng cường hợp tác quốc tế với các quốc gia trên thế giới, các tổ chức quốc tế chung tay hành động chống rác thải nhựa nhất là rác thải nhựa đại dương vì sự phát triển thịnh vượng chung của nhân loại và các quốc gia trên thế giới. Để phong trào đạt hiệu quả cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi: Cộng đồng doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội, cùng chung tay chống rác thải nhựa, tích cực tham gia phân loại, thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi ni - lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng, khu du lịch, dịch vụ, khách sạn… không sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần; khuyến khích người mua sắm tự mang bao bì, túi đựng sử dụng nhiều lần, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Cần đặt quyết tâm chính trị cao, phấn đấu đến năm 2021 các cửa hàng, chợ, siêu thị ở các đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đến năm 2025 cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham gia diễu hành chống rác thải nhựa Mỗi người dân, từng cộng đồng dân cư ngay từ bây giờ hãy thực hiện từ những hành động nhỏ nhất, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông, góp phần bảo vệ môi trường sống cho chúng ta và các thế hệ mai sau. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai các phong trào, hoạt động sâu rộng trong thế hệ trẻ, nói không với rác thải nhựa. Từng bạn trẻ, đoàn viên thanh niên phải là hạt nhân tiên phong trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả việc chống rác thải nhựa. Chính phủ trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân cùng chung tay, đồng hành với Chính phủ và các cấp, cách ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện, góp phần đưa  các chủ trương, cơ chế chính sách về chống rác thải nhựa đi vào thực tiễn cuộc sống. Sau Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đi bộ tuần hành kêu gọi cộng đồng chung tay chống rác thải nhựa; cùng hoàn thiện bức tranh tập thể với thiếu nhi Thủ đô, thăm quan triển lãm ảnh và trao giải thưởng Cuộc thi ảnh “Thử thách để thay đổi”. Cũng tại chương trình, 50 em thiếu nhi đã vẽ tranh chủ đề: "Em là tương lai Trái đất", truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa. Bách Ngọc

Lễ ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2019 với chủ đề “Tử tế với đại dương”

TĐKT - Sáng 8/6, đúng Ngày Đại dương Thế giới, tại khu vực Cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam đã tổ chức Lễ ra quân cấp trung ương Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2019 với chủ đề “Tử tế với đại dương”. Dự Lễ ra quân có anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia; anh Đặng Minh Thảo, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ngãi; anh Lê Văn Vin, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; bà Ngô Từ Đông Khanh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Siam Brother Việt Nam cùng gần 2.000 bạn đoàn viên, thanh niên, người dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn viên, thanh niên cùng lực lượng vũ trang tham gia gom rác Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung tâm Tin tức VTV24 khởi xướng và tổ chức từ năm 2016 tại 28 tỉnh, thành phố có đường bờ biển. Chiến dịch thu hút đông đảo sự tham gia của đoàn viên, thanh niên, học sinh, người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; được sự ghi nhận, đánh giá cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng và xã hội. Các cấp bộ Đoàn, cấp bộ Hội đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa bàn cụ thể hóa các nội dung triển khai chiến dịch phù hợp với địa phương. Với mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực của ô nhiễm rác thải, bảo vệ môi trường biển; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của biển đối với đời sống con người và trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường biển bền vững bằng các hoạt động thiết thực, sau hơn 3 năm triển khai, chiến dịch đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và sự hưởng ứng, đồng tình ủng hộ của cộng đồng, xã hội. Đoàn viên, thanh niên tham gia gom rác Phát biểu tại Lễ ra quân, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam kêu gọi chúng ta hãy đừng chần chừ, hãy lên tiếng và hành động. Thay mặt Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân hãy nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, không xả rác ra biển, phải bỏ rác đúng nơi quy định, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường... Hãy tử tế với đại dương, chỉ có như vậy thì đại dương mới tử tế với chính chúng ta Tại Lễ ra quân, Ban tổ chức đã tặng cho toàn bộ chiến dịch 280 bộ lưới trị giá 1 tỷ đồng cho 28 tỉnh, thành ven biển để thu gom rác trên mặt biển. Đồng thời, để động viên các em học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục có điều kiện thuận lợi hơn khi đến trường, Ban Tổ chức dành tặng 10 xe đạp cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 1 xe thu gom rác (trị giá 30 triệu đồng) và tặng cờ của Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” cho các chủ tàu khách và tàu cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, các chủ tàu khách và chủ tàu cá trên địa bàn xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ký cam kết không xả rác xuống biển. Đại diện phía Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (100% vốn đầu tư của Thái Lan) bà Ngô Từ Đông Khanh, Phó Chủ tịch HĐQT cho biết: Công ty là nhà sản xuất hàng đầu của Thái Lan về dây thừng, lưới phục vụ ngành đánh bắt thủy sản, vận tải biển, công nghiệp, nông nghiệp… Sản phẩm của Siam Brothers phân phối ở Việt Nam, Đông Nam Á và nhiều nước lớn trên thế giới. Chính vì vậy Công ty rất mong muốn đồng hành cùng Chương trình “ Hãy Làm sạch biển” với thanh niên Việt Nam không chỉ tạo thuận lợi, hình ảnh đẹp về mối quan hệ giao hảo giữa hai nước, mà còn vì môi trường biển trên toàn cầu. Bà Đông Khanh hy vọng thông điệp, sự lan tỏa về chương trình sẽ cộng hưởng mạnh mẽ trên toàn xã hội để từ đó ngày càng nâng cao ý thức bảo về môi trường biển cho người dân Việt Nam nói chung và người dân trên toàn thế giới nói riêng. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, năm 2019, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia sẽ triển khai chiến dịch từ nay đến 31/8. Dự kiến chiến dịch sẽ xây dựng 400 điểm thường xuyên duy trì hoạt động làm sạch bờ biển tại 28 tỉnh, thành phố ven biển. Phấn đấu có 100.000 người (bao gồm: đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, lực lượng vũ trang, người dân) tham gia các hoạt động trong chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Huy động 50 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tổ chức ít nhất 1 hoạt động hãy làm sạch biển tại 28 tỉnh, thành ven biển. Ngay sau Lễ ra quân, 2.000 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang đã tham gia thu gom rác thải tại các khu vực bị ô nhiễm rác thải nghiêm trọng khu vực xung quanh cảng Sa Kỳ, đồng thời đội hình tàu, thuyền ngư dân cũng đã sử dụng lưới thu gom rác trên mặt biển; ký cam kết không xả rác ra biển; tuyên truyền cho khách du lịch bảo vệ môi trường biển trước khi lên tàu đi đảo Lý Sơn… Hoàng Long  

Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

TĐKT - Sáng 5/6, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số đơn vị phối hợp tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Cuộc thi nhằm nâng cao sự hiểu biết của các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, thế hệ thanh thiếu niên có cơ hội tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với biển, đảo Việt Nam, giúp học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Nghi thức phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 Phát biểu tại Lễ phát động, TS. Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: Cuộc thi còn là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 và góp phần triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT mong muốn các đơn vị, cá nhân tiếp tục tích cực hưởng ứng và tham dự thi. Mong sẽ có nhiều cách làm hay, sáng tạo từ phía các cơ sở giáo dục, đào tạo, cơ sở Đoàn trong việc tạo môi trường, động lực, chỉ đạo, tổ chức phát động, tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia, tìm hiểu và dự thi, góp phần xây dựng thế hệ trẻ "vừa hồng, vừa chuyên” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, sau 4 lần tổ chức, cuộc thi ngày càng thu hút đông đảo thí sinh dự thi. Từ 31.000 lượt thí sinh dự thi năm 2013, năm 2018 đã có hơn 1,2 triệu lượt thí sinh dự thi. Điểm mới của cuộc thi năm 2019 là thiết kế 3 bảng thi dành cho các nhóm đối tượng. Bảng A dành cho học sinh THCS, THPT, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên; bảng B dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm và bảng C dành cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trẻ và những người quan tâm (dưới 35 tuổi) tham gia dự thi. So với các lần thi trước, Cuộc thi năm 2019 bổ sung thêm bảng C. Đồng thời tăng cường các điều kiện đảm bảo cuộc thi an toàn, nghiêm túc. Chính điều đó tạo ra sân chơi bổ ích, lan tỏa, công bằng, bình đẳng cho tất cả các thí sinh, nội dung thi phù hợp hơn với nhận thức, trình độ của mỗi nhóm thí sinh dự thi. Theo Thể lệ Cuộc thi năm 2019, các đơn vị sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc ở các nhà trường và cơ sở giáo dục tham dự Vòng bán kết, Chung kết xếp hạng toàn quốc theo nguyên tắc đảm bảo tính đại diện cao cho các bảng thi, các vùng miền, các khối. Cuộc thi năm nay tập trung vào các nội dung: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với biển, đảo Việt Nam. Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức ngề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986 - 2019), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thí sinh dự thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn Vòng Chung kết dự kiến diễn ra vào 8 giờ ngày 1/11/2019. Hưng Vũ

Kết quả sau 4 năm thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

TĐKT - Chiều 4/6, Bộ Y tế tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin kết quả 4 năm thực hiện “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2016 Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách y tế đánh giá, đo lường sự hài lòng người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ tại 22 bệnh viện (BV) (11 BV trung ương, 8 BV đa khoa tỉnh, 3 BV huyện) đạt kết quả chung là 81,3 %. Trong đó BV trung ương là 77,9 %, BV tỉnh là 87,3 % và BV huyện là 77,5 %. Gặp mặt báo chí cung cấp thông tin y tế Còn đến năm 2018 đã đánh giá được 53 BV tuyến trung ương, BV thuộc trường và BV thuộc tuyến tỉnh có tỷ lệ hài lòng người bệnh đạt 83,7 %. Trong khi đó, sự hài lòng chung của người bệnh đối với dịch vụ khám, chữa bệnh đạt 80,8 % (năm 2017 đạt 79,6%). Theo Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê, đây là những con số đáng vui mừng cho ngành y tế khi thực hiện chương trình này. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, các BV tuyến trung ương, tuyến tỉnh vẫn luôn trong tình trạng quá tải, có những nơi phải ghép 2 - 3 thậm chí 5 - 6 người/giường bệnh, nhất là ở các chuyên khoa như tim mạch, ung thư. Ngoài ra, để có được những sự thay đổi này, các BV đã được chuyển giao kỹ thuật, rút ngắn khoảng cách giữa tuyến trên và tuyến dưới. Theo đó, trước kia đi khám bảo hiểm y tế có tới 12 quy trình, người bệnh đến khám phải phô tô rất nhiều loại giấy tờ, nhưng nay đã rút ngắn xuống chỉ còn 4 - 6 quy trình. Cùng với đó, các đơn vị y tế đều thiết lập đường dây nóng để người dân phản ảnh tiêu cực cũng như góp ý đề BV tiến bộ hơn. Để phấn đấu đạt kết quả tốt hơn trong thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng bệnh viện, đảm bảo an toàn người bệnh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao, chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Bảo Hân

Hiệu quả từ phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Khánh Trung

TĐKT - Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành một trong những động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Khánh Trung (Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ông Bùi Văn Tuyết, Chủ tịch Hội CCB xã Khánh Trung cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB xã đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Với sự đóng góp tích cực từ Hội CCB, diện mạo nông thôn Khánh Trung có nhiều đổi thay Điểm nhấn trong thực hiện phong trào ở Khánh Trung là Hội CCB xã đã đứng ra lựa chọn, đảm nhận nhiều phần việc cụ thể trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Với phương châm “CCB nêu gương, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, đất nước”, nhiều cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn xã đã gương mẫu, tự giác đóng góp công sức, hiến đất và tài sản trên đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa. Từ  năm 2014 đến nay, hội viên của Hội đã tự nguyện hiến 879 m2 đất, tháo dỡ 352 m2 tường rào, tham gia trồng hàng trăm cây xanh, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy với tổng chiều dài hơn 2,5 km, đóng góp và ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình địa phương với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng … Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Hội đã thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, Hội CCB xã đã động viên hội viên phát huy tiềm năng thế mạnh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Cùng với đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện nhận ủy thác số vốn hơn 4 tỷ đồng cho 204 gia đình hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Nhờ sự hỗ trợ của hội, các hội viên CCB đã có thêm động lực, kiến thức trong sản xuất, chăn nuôi; tham gia các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ. Nhiều mô hình kinh tế của hội viên CCB cho hiệu quả cao, thu nhập ổn định từ 100 - 200 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như: Mô hình nuôi cá kết hợp trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến; mô hình sản xuất rau sạch, lúa đặc sản của gia đình ông Trần Văn Điền; mô hình kinh doanh vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng của gia đình ông Phạm Văn Bảo… Các mô hình kinh tế đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng. Tính đến năm 2019, số gia đình hội viên nghèo là 4/484 hộ, chiếm 0,008% (giảm 0,017% so với năm 2014). Hiện 81% chi hội không có hộ nghèo. Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ cũng được Hội thực hiện có hiệu quả. Với trách nhiệm và tình cảm của các thế hệ đi trước, các cấp hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, tạo điều kiện xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện chương trình phối hợp về giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Song song với đó, thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, hội phối hợp hoạt động chặt chẽ, thường xuyên với các ban, ngành, đoàn thể khác trong việc tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào ở địa phương như: Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc vận động CCB và nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phối hợp với công an thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, CCB Khánh Trung đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động, chương trình có ý nghĩa, đóng góp không nhỏ trên mọi lĩnh vực. Phong trào đã được phát động và tổ chức thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa rộng khắp trong các cấp hội và hội viên; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự… tại địa phương. Tùng Chi

Hà Giang thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”

TĐKT - Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã không ngừng đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí  Minh” gắn với phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi trao giải Phong trào thi đua năm 2018 cho các xã, phường Trong những năm qua, công tác triển khai, tổ chức thực hiện việc  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hà Giang cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương và đạt được những kết quả đáng khích lệ. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các buổi học tập, phổ biến đều do đồng chí Bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt, qua đó thể hiện rõ vai trò, sự vào cuộc của người đứng đầu về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ xây dựng kế hoạch và trang bị tài liệu cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập. Việc học tập chuyên đề đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách, tác phong công tác; tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời quần chúng, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan, đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên khi xây dựng chương trình hành động cá nhân đã chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp, cụ thể để đăng ký thực hiện, đề ra phương hướng phấn đấu, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo.   Thêm vào đó, nội dung chương trình, kế hoạch hành động gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 08/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phong cách, lề lối làm việc, Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giám sát thực hiện “Nói đi đôi với làm”… và được công khai để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát. Các phong trào thi đua đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực về hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, các cấp ủy đảng đã chú trọng đưa nội dung tự phê bình và phê bình gắn với việc xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ nhất là trong các buổi sinh hoạt chuyên đề. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Trong năm 2018, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức được hàng trăm cuộc đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang tiếp tục duy trì hiệu quả chuyên mục “Dân hỏi – Lãnh đạo trả lời”, "Kể chuyện về Bác", qua đó, lãnh đạo các cấp đã kịp thời nắm bắt và giải đáp những băn khoăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp. Mặt khác, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) được quan tâm lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Trên cơ sở các đề án, chương trình: Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 08/02/2018 về chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn; Đề án số 22-ĐA/TU, ngày 08/02/2018 về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 25/5/2018 về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang… các cấp ủy đảng đã căn cứ vào điều kiện thực tiễn để từng bước triển khai tại địa phương, đơn vị mình với một lộ trình phù hợp, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã giảm được 26 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc huyện, thành phố và các đơn vị cấp tỉnh; giảm được 33 chức danh cấp trưởng và 53 chức danh cấp phó. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng 9 Đề án cấp tỉnh để xin ý kiến Bộ Chính trị cho chủ trương thực hiện. Bên cạnh đó, thực hiện việc sắp xếp, nhất thể hóa một số chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Kết quả, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong toàn tỉnh giảm từ 2.719 người xuống còn 1.676 người; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm từ 22.175 người xuống còn 13.562 người, tiết kiệm được ngân sách địa phương trên 20 tỷ đồng/năm. Với những nỗ lực không ngừng ấy, trong năm 2018, các phong trào thi đua thường xuyên gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí  Minh” và “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020” đã đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 405 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.153 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 5,43%. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo và hoàn thành công nhận 10 xã đạt chuẩn NTM (trong năm 2018 đưa tổng  số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 34 xã); một số sản phẩm công nghiệp đã có dấu hiệu phục hồi trở lại (giá trị sản xuất công nghiệp theo thực tế đạt 4.968 tỷ đồng). Dịch vụ du lịch đã có nhiều khởi sắc (như: Đề án xây dựng Khu phúc hợp làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống của địa phương; tổ hợp vui chơi, giải trí cao cấp Quản Bạ; khu nghỉ dưỡng sinh thái Mã Pì Lèng; khu du lịch trải nghiệm Mê cung đá và xây dựng khách sạn siêu sang Cao nguyên đá Đồng Văn...). Nhiều dự án đầu tư đã phát huy hiệu quả thiết thực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, các ngày lễ lớn của tỉnh được tổ chức chu đáo, trọng thể.  Công tác đối ngoại được tăng cường; chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định… Qua các đợt phát động phong trào thi đua rất nhiều các mô hình, điển hình tiên tiến được phát hiện và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh như: “Diễn đàn ngày thứ sáu nghe dân nói”; “Đổi mới tác phong làm việc”, “Nâng cao năng lực thẩm định rút ngắn thời gian giải quyết cho vay”; chương trình “Phát triển cây dược liệu, bảo vệ phát triển rừng đầu nguồn, rừng cảnh quan”; các mô hình “nuôi trâu, bò vỗ béo” của các HTX, nhóm cùng sở thích, trang, gia trại hộ gia đình luôn được phát huy có hiệu quả; phong trào“Hiến đất làm đường giao thông nông thôn” với khẩu hiệu “Tấc đất, tấc vàng -  việc làng cũng hiến”; phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân” gắn với mô hình “Vọng gác thanh niên làm theo lời Bác”; phong trào“Cùng em đến trường”; “Quỹ Tình thương” được tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trên địa bàn… Trong đó có 594 tập thể, cá nhân và hộ gia đình được cấp cơ sở khen thưởng; 62 tập thể, 58 cá nhân, 15 hộ gia đình có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Hồng Thiết

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Nỗ lực nâng cao công tác quản lý chất lượng bệnh viện

TĐKT - Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh toàn diện cho người bệnh, ngày 22/5, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ)108 tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng bệnh viện đem đến sự hài lòng người bệnh và người nhà người bệnh". Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực y tế, các y bác sĩ thuộc các bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài quân đội Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho rằng, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đã và đang là vấn đề quan tâm hàng đầu của ngành y tế. Sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh được xem là thước đo, phản ánh chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện và các cơ sở y tế trong cả nước. Là một trong những trung tâm y học hàng đầu của Việt Nam và quân đội, một trong 5 bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, năm 2016, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trở thành bệnh viện đầu tiên trong toàn quân thành lập Ban quản lý chất lượng (QLCL). Ban QLCL trở thành đầu mối tổ chức, triển khai và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Sau gần 3 năm hoạt động, mô hình Ban QLCL bệnh viện 108 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trên các lĩnh vực như: Đảm bảo an toàn người bệnh, đo lường chất lượng bệnh viện và cải tiến chất lượng bệnh viện… góp phần xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa chất lượng trong bệnh viện. Đại tá TS.BS Bùi Tuấn Khoa – Chủ nhiệm Chính Trị, Trưởng Ban Quản lý Chất lượng – Bệnh viện TWQĐ 108 tham luận tại Hội thảo Trong bài tham luận về “Xây dựng và áp dụng văn hóa quản lý chất lượng tại Bệnh viện TWQĐ 108” , Đại tá TS.BS Bùi Tuấn Khoa – Chủ nhiệm Chính Trị, Trưởng Ban Quản lý Chất lượng – Bệnh viện TWQĐ 108 đã chỉ rõ hiệu quả của mô hình Ban QLCL bệnh viện 108 sau gần 3 năm đi vào hoạt động. Cụ thể, về công tác an toàn người bệnh, bệnh viện đã thực hiện: Xây dựng quy định, danh mục các loại thuốc nhìn, đọc gần giống nhau LASA; triển khai vòng đeo tay nhận diện dành cho bệnh nhân; giám sát và kiểm tra thực hiện các giải pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sai sót, sự cố y khoa; quy định về y lệnh miệng; ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường chất lượng báo cáo sự cố y khoa; duy trì và cải tiến bảng kiểm an toàn phẫu thuật. Trong công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, Bệnh viện 108  đã triển khai được 7 nội dung: Xây dựng và áp dụng bảng mô tả công việc; xây dựng các phác đồ điều trị nội khoa và quy trình ngoại khoa; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý; khám và chữa bệnh; triển khai và duy trì nền nếp việc thực hiện 5s trong toàn bệnh viện;  triển khai và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xây dựng và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012; triển khai áp dụng mô hình quản lý tinh gọn LEAN. Về công tác đo lường chất lượng bệnh viện, Bệnh viện 108 đã triển khai 5 nội dung: Đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú; đánh giá mức độ hài lòng của cán bộ, nhân viên bệnh viện; giám sát việc tuân thủ phác đồ điều trị khối Nội khoa và quy định kỹ thuật khối Ngoại, chuyên khoa; đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; đánh giá chất lượng Bệnh viện 108 dựa trên bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện. Cùng với đó, trong những năm qua, Bệnh viện 108 đã được Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư bổ sung hệ thống cơ sở vật chất và nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến thuộc thế hệ mới, hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, cùng nhiều cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.  Đặc biệt, ngày 17 tháng 12 năm 2018, bệnh viện đã khánh thành và đưa vào sử dụng Cụm công trình Trung tâm do Hàn Quốc thiết kế, với hệ thống các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và đồng bộ, có thể thu dung và điều trị cho trên 2.000 bệnh nhân nội trú, tạo ra một diện mạo mới cho Bệnh viện 108. Bệnh viện đang nắm trong tay những điều kiện thuận lợi để phát triển sớm trở thành bệnh viện thông minh, hiện đại, mang đẳng cấp quốc tế. Bệnh viện được đông đảo nhân dân, cán bộ chiến sĩ yêu mến lựa chọn là địa chỉ tin cậy cho việc chăm sóc sức khỏe. Những năm gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám ngày một tăng cao, trung bình từ 4.000 đến hơn 5.000 người/ngày; thu dung điều trị nội trú trung bình đạt từ 2.000 đến 2.300 bệnh nhân/ngày. Trong thời gian tới, Bệnh viện 108 tập trung mọi nguồn lực cho phát triển chuyên môn, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, chăm lo đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ giỏi, tận tâm tận lực với công tác QLCL bệnh viện. Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc Bệnh viện 108 cam kết thực hiện và quán triệt tới toàn thể cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế của bệnh viện về văn hóa chất lượng bệnh viện. Văn hóa chất lượng bệnh viện được thể hiện bằng chính sách chất lượng, là kim chỉ nam của hoạt động QLCL, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới sự hài lòng của người bệnh “An toàn – Hiệu quả - Hài lòng – Cải tiến liên tục”. Tại Hội thảo, các diễn giả là những chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực y tế, các y, bác sĩ thuộc các bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài quân đội cũng tích cực trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm quý báu về công tác quản lý chất lượng bệnh viện; đồng thời đưa ra những đề xuất, các giải pháp thực tiến, góp phần tạo nên một hệ thống y khoa chất lượng cao, lấy người bệnh làm trung tâm, đem đến sự hài lòng của người bệnh. Tiêu biểu như: Mô hình quản lý chất lượng – An toàn người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y học TP Hồ Chí Minh; mô hình quản lý chất lượng tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí; tầm quan trọng và lợi ích của việc công nhận phòng xét nghiệm theo ISO 15189 tại Việt Nam... Mai Thảo  

Trang