Quyết định khen thưởng

sắp xếp giảm dần Ngày ban hành
Quyết định 1509/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 3 cá nhân thuộc tỉnh Kiên Giang
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1510/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng nhất cho ông Nguyễn Văn Lợi, quê quán và trú quán: thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1511/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 2 cá nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1513/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 4 cá nhân thuộc tỉnh Bạc Liêu
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1514/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 2 cá nhân thuộc tỉnh Phú Thọ
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1515/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 61 cá nhân thuộc tỉnh Thanh Hóa
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1516/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho bà Lâm Thị Xường, nguyên quán: xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1517/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 18 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Tháp
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1519/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 15 cá nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết
Quyết định 1526/QĐ-CTN về việc truy tặng Huy chương Độc lập hạng ba cho Liệt sĩ Bùi Huân, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Binh vận huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
04/09/2018 Tải xuống Chi tiết

Trang